Home

Mineraler ndla

Mineraler - som vi trenger relativt mye av, og som fungerer som byggesteiner i kroppen. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Mineraler. I motsetning til vitaminene er flere mineraler viktige byggesteiner i kroppen. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Anbefalt inntak av mineraler og sporstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold for grupper a. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Mineraler og sporstoffer Kjernestoff. Jern - presentasjon Kjernestoff. Kalsium - presentasjon Kjernestoff. Vann Kjernestoff. Vitamin D Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Gode kilder til ulike næringsstoffer NDLA sin visjon er å lage gode,. Vitaminer er stoffer som er livsnødvendige for oss, men som vi bare trenger små mengder av. De må tilføres via maten fordi kroppen ikke selv kan bygge dem. Unntak er vitamin D som huden kan danne i sollys, og vitamin K som dannes av bakterier i tarmene

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive og en del viser forskjellige luminescens. Mineraler er viktige byggsteiner for kroppen og trengs for mange av kroppens fysiologiske prosesser. Nervesystemet og musklene våre må ha mineraler for å fungere normalt Mineralene i ernæringen er grunnstoffer vi trenger å tilføre kroppen gjennom mat og drikke, og som vi ikke får nok av fra de næringsstoffene som er organiske forbindelser (fett, proteiner, karbohydrater og vitaminer).Anbefalt daglig inntak av de ulike mineralene varierer fra noen mikrogram (milliondels gram) til cirka ett gram.Man skiller gjerne mellom mineralstoffer som kroppen trenger.

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Mineraler og sporstoffer - NDLA

Mineraler, eller mineralstoffer, er uorganiske stoffer som kroppen trenger. Eksempler er kalium, kalsium og fosfat som kroppen trenger tilførsel av i relativt store mengder. Mineralstoffer som jern, selen og sink kalles ofte sporstoffer fordi de trengs i meget små mengder (spormengder) Idrettsutøvere har stor omsetning av vitaminer, mineralstoffer og antioksidanter som følge av det økte energiforbruket ved trening, og du må passe på å få dekket behovet for disse næringsstoffene i kosten

Kokk- og servitørfag Vg2 - Mineraler og sporstoffer - NDLA

Næringsstoffene kan deles inn i seks hovedgrupper. Karbohydrater, proteiner og fett gir kroppen energi. Vitaminer, mineraler og vann er livsnødvendige. Spiser du sunt og variert, er sjansen stor for at du får i deg det kroppen trenger av næringsstoffer gjennom det daglige inntaket av mat og drikke. Karbohydrate Bergarter og mineraler Berggrunnen på Hovedøya kan på avstand se grå ut, men kommer du nærmere vil du se den består av lysere og mørkere lag. Det du ser er ulike bergarter. Jordskorpen er satt sammen av forskjellige bergarter som deles i tre grupper etter måten de er dannet på Spørsmål til youtubevideo, produsert av Frisvold Privatgymnas, og oppfølgende oppgaver/aktivitetIntro til vitaminer og mineraler. Film om temaet vitaminer og mineraler, produsert av Frisvold Privatgymnas. Oppfølgende oppgaver om samme tema Foruten byggeråstoffene grus, pukk og naturstein grupperes mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning og mineralindustri i Norge, samt leteselskaper fra hele verden. Innholdet i både industrimineraldatabasen og malmdatabasen er.

Mineraler/ sporstoffer: Funksjon i kroppen: Gode kilder i kosten: Kalsium: Viktig for friske bein og tenner, normal blod levring og nervefunksjoner. Melkeprodukter, sardiner, grønne grønnsaker. Jern: Viktig for dannelse av hemoglobin, som transpoterer oksygen fra lungene til alle kroppens celler Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også. I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter, selv om de helst betegnes jordarter. Petrografi er vitenskapen om beskrivelsen av bergartene, mens petrologi er vitenskapen om hvordan de dannes

Anbefalt inntak av vitaminer og mineraler - NDLA

En innledning til temaet vitaminer og mineraler. Elevene skal finne ut hvilke produkter som inneholder hvilke mineraler. Mineralkildene er Imsdal vann, sement, bordsalt og GEM. Bilder i vedlegg tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by Vitaminer og mineraler er viktige næringstoffer som er viktig å få i seg gjennom mat. Disse to næringstoffene gir oss ikke energi, men de er utrolig viktige for mange av prosessene i kroppen. De regulerer kroppens stoffskifte, og omdannelsen av karbohydrater, fett og protein til energi Mineraler er næringsstoffer som finnes i kroppen, og er like viktig som behovet vårt for oksygen. De er de viktigste faktorene i å opprettholde alle fysiologiske prosesser. De er viktige byggesteiner for tenner, bein, vev, blod, muskler og nerveceller

Kalsium (Ca 2+) er et mineral som kroppen må få tilført, enten fra kosten eller fra tilskudd.For at kroppen skal klare å ta opp og nyttiggjøre seg kalsium må kroppen også ha nok vitamin D.Et annet fettløselig vitamin, vitamin K, er viktig for at kalsium binder seg til skjelettet. Kalsium er en svært viktig byggestein i skjelettet. Gjennom hele livet dannes det nytt benvev, samtidig. For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom aktiv deltagelse i Norge Digitalt og arbeidet med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Dette gjør vi i henhold til gjeldende standarder og retningslinjert. Karbon er et grunnstoff. Det er et ikke-metall som tidligere ble kalt kullstoff på norsk, da det er det grunnstoffet det er mest av i kull. Atomsymbolet er C og atomnummeret er 6. Karbon står først i gruppe 14 i periodesystemet. Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent siden oldtiden. Petroleum (råolje og naturgass) består av hydrokarboner NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2020/21 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner Selv om redusert aktivitetsnivå og endret kroppssammensetning gjør at de fleste eldre trenger mindre mat for å opprettholde vektbalanse, er ikke behovet for vitaminer og mineraler lavere. Dette betyr at eldre bør være bevisste på å velge matvarer som tilfører proteiner, essensielle fettsyrer, vitaminer og mineraler, og ikke bare tom energi

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Mineraler og sporstoffer - NDLA

Restaurant- og matfag Vg1 - Vitaminer - NDLA

 1. Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norg
 2. Mangelsykdommer er sykdomstilstander som oppstår som følge av et mangelfullt eller feilaktig kosthold. Årsakene deles i «kvantitativ» og «kvalitativ» underernæring. Ved kvantitativ underernæring er den samlede mattilførsel for liten, ved kvalitativ underernæring er det mangel på ett eller et begrenset antall livsnødvendige næringsstoffer, selv om matmengden i og for seg er.
 3. er,
 4. er og
 5. Kjøtt, i dagligtale det slaktede dyrs muskler med vedhengende fett, bindevev, årer, nerver, hud osv., slik det selges som menneskeføde. I snevrere betydning selve musklene, som består av tverrstripede, mangekjernede muskelceller (muskeltråder); bunter av muskelceller sammenholdt ved fint bindevev til trevler. Like etter døden inntrer dødsstivheten, rigor mortis, som kommer til uttrykk.
 6. er og

Vitaminer - viktige stoffer i små mengder - NDLA

mineraler - Store norske leksiko

 1. Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller mafiske, og om det er tale om dyp-, gang- eller dagbergarter
 2. 04.03.2011: Oversiktsartikkel - Pasienter med trykksår (decubitus) representerer en pasientgruppe som ofte har behov for mye pleie, tilrettelegging og annen medisinsk behandling
 3. er og
 4. Fett er en type beslektede kjemiske forbindelser som ofte fungerer som energilager. Fett dannes i cellene hos både dyr og planter. For mennesket og andre dyr er fettet særlig viktig som kilde til energi. I menneskers kosthold er fett den nest viktigste kilden til energi, etter karbohydrater. I tillegg er fett viktig som kilde til essensielle fettsyrer
 5. er. Mye forskjellig vita
 6. The feilernæring ( eller underernæring ) er en fellesbetegnelse for en patologisk tilstand forårsaket av utilstrekkelig kosthold over lang tid og - altså -. av en utilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer til kroppens behov. underernæring kan være primitiv (frivillig eller ufrivillig) eller konsekvent. Vanlige former for underernæring inkluderer 'protein-underernæring energi' (PEM.

Mineraler - kroppens byggsteiner - NRK Livsstil - Tips

 1. Kropp og helse er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet
 2. Karbohydrater er kroppens hovedkilde til energi. Inntaket av karbohydrater bør ligge på 45-60 energiprosent. Sunne kilder til karbohydrater er grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær
 3. Jod har viktige funksjoner i kroppen. Hvis du spiser lite hvit saltvannsfisk og lite meieriprodukter, vil du ikke få dekket behovet for jod gjennom kosten. Særlig gravide og ammende bør være påpasselige med få i seg nok jod

Mineraler som selen, kobber og sink; Enzymer som produseres av kroppen; Antioksidantene finnes naturlig i kroppens celler i form av ulike enzymer. Andre antioksidanter kan ikke produseres av kroppen, men må tilføres via kosten slik som C-vitamin og E-vitamin og mineralene selen, kobber og sink Kalium er et mineral som bidrar til å opprettholde normal kroppsfunksjon, og man finner det i alle kroppens celler. Kalium er viktig for blant annet normal muskel, - nerve, - og hjertefunksjon, blodtrykksregulering, nyrefunksjon og for å opprettholde normal væskebalanse i kroppen

mineraler og sporstoffer - Store medisinske leksiko

Mer informasjon om næringsstoffer: Helsedirektoratet - Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet fra 2013 angir anbefalt daglig inntak av en rekke næringsstoffer. Anbefalingene kan ses i sammenheng med Helsedirektoratet - Rapport: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og Nøkkelråd for et sunt kosthold som gir råd om valg av matvarer som kan. Vitaminer, mineraler og kosttilskudd. Den beste måten å få i deg de vitaminene og mineralene du og barnet ditt trenger, er gjennom maten. Noen næringsstoffer er spesielt viktige for deg som er gravid. Alle gravide anbefales tilskudd av folat de første 12 ukene Vindmølle er en vinddrevet mølle for maling av korn, mineraler og annet. I dag er vindmølle også en vanlig, men misvisende betegnelse for en vindturbin for kraftproduksjon. Derfor er laks sunt Alle vet at fisk er sunt, men husker du hvorfor? FET FISK: Den mest synlige forskjellen på laks og ørret er måten de lagrer fettet på. Laksen lagrer fettet i muskulaturen.

Video: Forsiden - NDLA

Fisk og annen sjømat er kilder til flere mineraler og da spesielt jod og selen. Jod Mangel på jod i kosten er assosiert med forstørrelse av skjoldbruskkjertelen (thyroidea), med utvikling av struma med påfølgende effekter som redusert vekst og mental retardasjon hos barn, og lavt stoffskifte, nedsatt blodtrykk og muskelsvakhet hos voksne Hemoglobin er det røde fargestoffet i blod. Hemoglobin finnes i de røde blodcellene og skiftes ikke ut i blodcellenes levetid, som er cirka 120 døgn. Hemoglobin har to viktige funksjoner: Hemoglobin opptar oksygen i lungene og transporterer det ut til vevscellene. Der opptar det karbondioksid som transporteres til lungene og utåndes Kosttilskudd til deg som er gravid. Gravide har et økt behov for vitaminer og mineraler og et sunt og variert kosthold er viktig. Et tilstrekkelig inntak av næringsstoffer er nødvendig for å dekke både barnet og morens behov for vitaminer og mineraler under svangerskapet Feilernæring innebærer at vi får for lite eller for mye av noen næringsstoffer, for eksempel vitaminer eller jern.Risikoen for feilnæring øker når mer enn 10 % av energien kommer fra raffinert sukker.Slik feilernæring kan føre til at det blir for lite jern eller andre mineraler og vitaminer i kostholdet.. Ifølge Verdens helseorganisasjon er sult og feilernæring de største. Vitamin B2 (riboflavin) er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene. Vitamin B2 er spesielt viktig for funksjonen av enzymer som deltar i energiomsetningen i kroppen. Vitamin B2 finnes i de fleste matvarer, mest i melk og ost, og man trenger jevnlig tilførsel av vitaminet siden det ikke lagres i kroppen. Mangel på vitamin B2 alene ses sjelden i Norge

Mineraler kroppen trenger - Apotek

Dehydrering er vanlig blant syke spedbarn, eldre, og personer med diaré, oppkast eller feber. Hvis de ikke klarer å ta til seg nok væske selv, vil alvorlig væsketap kunne utvikle seg relativt raskt I nettbutikken finner du oversikt over våre vitaminer og mineraler. VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) Vitamin B2 kalles også riboflavin. Vitamin B2 er viktig for forbrenning av fett, karbohydrater og proteiner. Riboflavin, er som de andre B-vitaminene vannløselig og lagres kun i små mengder i kroppen, eventuelt overskudd skilles ut i urinen

Vitaminer og mineraler - NHI

Jod finnes ikke naturlig i ren form, men opptrer som jodsalter, særlig i sjøvann som inneholder 0,05 gram per tonn. Det utvinnes også som biprodukt av nitrat-produksjon i Atacamaørkenen i Chile.Den tradisjonelle måten å fremstille jod på er å brenne tang.Moderne fremstilling foregår ved elektrolyse av sjøvann og som biprodukt av salpeterproduksjon Vitamin A er en gruppe fettløselige retinoider som er viktig for synet, huden, slimhinner, fosterutvikling, vekst og immunsystemet. Mangel på vitamin A forekommer sjelden i Norge, fordi vanlig kosthold med gulrøtter, fet fisk, grønne grønnsaker og lever dekker behovet Vitaminer og mineraler i egg. Egg kan sies å være naturens egen vitaminkapsel, og gir et godt tilskudd av mange av de vitaminene samt mineralene som du trenger. Det gjøres nasjonale undersøkelser for å få kunnskap om hvor mye vi spiser av de ulike matvaregruppene og hva de bidrar med av næringsstoffer i det norske kostholdet Hver dag er det et nytt kryssord på startsiden.no. Du finner også andre morsomme spill på våre sider

Mineral- og sporstoffer - YouTub

Med ernæringsmessig effekt menes den virkningen vi får fra næringsstoffer som f. eks. vitaminer og mineraler, aminosyrer og fettsyrer. Næringsstoffene kan være tilsatt eller finnes naturlig i produktet. Fysiologisk effekt er når kroppens normale funksjoner og prosesser blir påvirket, for eksempel en spesifikk virkning på vekt,. Nesten alle vitaminer og mineraler har en eller annen funksjon som direkte eller indirekte holder kroppens immunsystem godt rustet ved å styrke kroppens naturlige motstandskraft og evne til selvhelbredelse. Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Your project deserves the perfect stock photo. Your budget deserves straightforward royalty-free pricing that lets you use an image just about anywhere, as often as you want Hvor mye mineraler trenger vi? Utviklet på FYR-skolering Oslo 13.10.2015. Ikke utprøvet opplegg. Ingunn Aliz Lauvdal, Åse Marit Halvorsen og Tom Arild Homme. Mål. Synliggjøre dagsbehovet av ulike mineraler ved å vise mengde som trengs av ulike matvarer. Få kjennskap til betydningen av de ulike mineraler i kroppen. Utvikle evnen til å. Oppgaver om vitaminer og mineraler. a) Sett riktig bokstav for riktig matvare over Næringsinnhold I, II og III på neste side. Gi forklaring på hvorfor du valgte slik du gjorde (minst to argument for hver matvare). b) Finn riktig næringsstoff til riktig matvare nederst på siden. c) Under ser du en oversikt over hvilke matvarer som er kilder for mineraler o

Fordøyelsen gjør det mulig å utnytte matens næringsstoffer. Her vil du se hvilke oppgaver de ulike delene av fordøyelsessystemet har. Nynorsk på youtube: htt.. Elektrolytter er mineraler som kroppen trenger for at nerve- og muskelfunksjonene skal fungere optimalt. I tillegg er de viktige byggesteiner i kroppen. Elektrolyttveilederen tar for seg fem av de viktigste i klinisk forstand: Natrium, kalium, kalsium, magnesium og fosfat Vitaminer er stoffer som er nødvendige for oss, og vi trenger dem kun i små mengder

1 Oslo-områdets geologi. En kort oversikt som vedlegg til film (DVD) fra områdene rundt indre Oslofjord. Av Knut Bjørlykke Universitetet i Oslo På de ulike trinninngangene nedenfor finner du undervisningsopplegg der elevene øver på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring

Kokk- og servitørfag Vg2 - Mineraler og sporstoffer - NDLAKokk- og servitørfag Vg2 - Samiske mattradisjoner - NDLAHelse- og oppvekstfag Vg1 - Næringsstoffer fra ulikeBrønnteknikk Vg2 - Cased hole med perforering - NDLA

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene mineraler er uforandret siden forrige utgave. Anbefalt daglig inntak for vitamin D og selen er økt for noen aldersgrupper. Referanseverdiene for energiinntak er redusert noe for både kvinner og menn. Dette har ført til mindre justeringer i tallene for inntak av tiamin, ribofla-vin, niacin og B6 I praksis innebærer det mengde vitaminer og mineraler i en matvare. Hvis du sammenligner agurk og brokkoli, så inneholder begge deler viktige næringsstoffer, men du må opp i 10 talls agurker før du får i deg like mange vitaminer som i 100g. brokkoli Kneproteser Hva er en kneprotese? Å få en kneprotese innebærer at en får et kunstig ledd til erstatning for et slitt eller ødelagt kneledd Avsetningsbergarter. Avsetningsbergarter (sedimentære bergarter) dannes ved overflateprosesser. .De fleste består av partikler som brytes ned fra eksisterende bergarter, fraktes til lavereliggende områder og avsettes i ulike avsetnings- miljøer på land eller i havet.Løsmasser (eller sedimenter) som dannes på denne måten blir sakte begravd og til slutt kittet sammen til faste bergarter

 • Bok vårt bryllup.
 • Mark consuelos filmer og tv programmer.
 • Plante solbær.
 • Prelims ufc.
 • Støtte til film.
 • Robbies speeleiland.
 • Mark zuckerberg twitter.
 • Lav impulskontroll.
 • Stord hotell parkering.
 • Was gibt's heute in rheine.
 • Nyresmerter alkohol.
 • Kinderwunsch begraben.
 • Cerazette akne.
 • Schild personalisiert.
 • Antänzer youtube.
 • It 2 dokumentasjon.
 • Bedlingtonterrier färger leverbrun.
 • Champions league semi finals 2018 tickets.
 • Ataxie de friedreich pronostic.
 • R1234yf pris.
 • Triathlon 2017.
 • Folgefonn gjestetun.
 • Deloitte jönköping.
 • Day spa therme dortmund.
 • Fengsel nederland.
 • Jobbar på ambassad.
 • Helsparkle gammel tapet.
 • Lisa tomaschewsky partner.
 • Check your age.
 • Wie schmeckt der country burger.
 • Orkan på vestlandet.
 • Bjorknes college.
 • Komplimenter på i.
 • Vannpumpe 12v campingvogn.
 • Sat low high band.
 • Xavier naidoo ich kenne nichts übersetzung englisch.
 • Populære motorsykler.
 • Vad påverkar friktionens storlek.
 • Klettersteig stuttgart.
 • Elita.
 • Langedrag sau.