Home

Forsvarsloven

Forsvarsloven

Her finner du lenkene til forsvarsloven, heimevernsforskriften, Instruks for råd, utvalg og nemnde 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1 Formål Loven skal sikre Forsvarets operative evne gjennom allmenn verneplikt og tjenesteplikt i Forsvaret. Loven skal sikre Forsvaret egnet personell og legge til rette for at personellet ka Forsvarsloven (full tittel lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret) er en norsk lov som regulerer verneplikten, hvem som har tjenesteplikt i Forsvaret og omfanget av tjenesteplikten.. Loven ble sendt på høring 19. juni 2015 og erstattet da den trådte i kraft 1. juli 2017 fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Prop. 102 L (2015-2016), Innst. 375 L (2015-2016), Lovvedtak 92 (2015-2016

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Herved bekendtgøres lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006, § 21 i lov nr. 602 af 12. juni 2013, lov nr. 624 af 12. juni 2013 og lov nr. 625 af 12. juni 2013 Forsvarsloven med forskrifter. Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Forskrift om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften) Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften Forsvarsloven Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Denne konsoliderede version af forsvarsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 582 af 24. maj 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere. (forsvarsloven) Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens hovedinnhold Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposi­ sjonen en ny og moderne lov om verneplikt og tje­ neste i Forsvaret (forsvarsloven). Forslaget vil for

Forsvaret kan etter forsvarsloven § 8 kreve at den som har fylt 17 år, skal fylle ut en egenerklæring som skal brukes til å avgjøre hvem Forsvaret kaller inn til sesjon. Politiet, Sivilforsvaret og norske utenriksstasjoner kan kreve at den som har fylt 17 år og som kan kalles inn til tjeneste i Forsvaret, skal gi opplysninger som har betydning for verneplikten Forsvarsloven. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Kapitel 1 Forsvarets formål § 1 Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. § 2 Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål . 1) at forebygge konflikter og krig Personvern og cookies. Nordlys er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Kjøp 'Forsvarsloven, (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) av 16. august 2016 nr. 77, samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820263233

Forsvarsloven - Wikipedi

(19.6.2017) Den nye forsvarsloven med forskrifter trer i kraft fra 1. juli 2017. Antall paragrafer er kraftig redusert, og språket er forenklet Formålet med forsvarsloven § 33 er å yte rask økonomisk hjelp uten komplisert saksbehandling til vernepliktige og øvrig personell som omfattes av loven samt deres etterlatte ved varig medisinsk invaliditet og i forbindelse med dødsfall

Kjøp 'Forsvarsloven, lovkommentar' av Bödvar Ingvarsson fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821503225 Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m., sier at vernepliktige skal fritas for tjeneste i Forsvaret hvis det er grunn til å anta at de ikke kan gjøre tjeneste uten at det kommer i konflikt med deres alvorlige overbevisning og verdier som er av fundamental betydning for dem (Forsvarsloven av 12. august 2016, § 35) Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU) Det oppfattes at denne disponeringsfriheten allerede følger av forsvarsloven § 2, men inntas i forskriften av pedagogiske årsaker. På denne bakgrunn har Advokatforeningen ikke bemerkninger til forslaget. Departementet foreslår en ny § 22 a i vernepliktsforskriften (Frivillig tjeneste som reservist)

Aminul Hoque Dissertation: Impact of CSR on Brand Image

Retsinformatio

 1. (1) (Feriepengegrunnlaget) § 10 Beregning av feriepenger Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l
 2. HØRING. FORSLAG TIL ENDRING I FORSVARSLOVEN OG VERNEPLIKTFORSKRIFTEN HØRINGSSVAR FRA GENERALADVOKATEN 1. Innledning Det vises til Forsvarsdepartementets høringsnotat av 20. februar 2020, hvor det bes om syn på endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift o
 3. På de vilkår som følger av §§ 6 og 7, kan arbeidsgiver legge feriefritid for ett år til tid hvor arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret i henhold til forsvarsloven. (4) (Ferieavvikling under arbeidskamp
 4. Vår pris 109,-. Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter - av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017
 5. Kjøp Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter fra Cappelendamm Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter - av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017
 6. Toggle Nav. Mine e-bøker Finn din butikk Norli Kundeklubb Handlekur

Kjøp Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter fra Cappelen Damm Undervisning Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter - av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017 Forsvarsloven.e-bøk {bøk} - NOK(0.00kr) Forsvarsloven.lydbøker - NOK(0.00kr) Forsvarsloven.e-bøk Forsvarsloven.lydbøker. Les online:222 Last ned bøker:1010. Å legge til mye erfaring og kunnskap. Her kan. Forsvarsloven åpner også for at vernepliktige som har en grunnleggende pasifistisk holdning (sterkt imot krig som konfliktløsning), kan bli fritatt for militærtjeneste. Søknad om dette kan du tidligst legges fram på sesjon. Du finner skjema her. Les mer og søk om fritak på Forsvaret.no a) pliktig militærtjeneste i henhold til forsvarsloven, b) pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet; i opptil 3 måneder til sammen hvert opptjeningsår. Feriepengene utregnes på grunnlag av det sykepengegrunnlag arbeidstakeren har etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30 den dag permisjonen tar til

Den nye forsvarsloven erstatter forsvarspersonelloven § 12 b, som slår fast at staten plikter å erstatte tap påført på grunn av skade eller sykdom som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon etter 1. januar 2010. - Ansvaret staten har omfatter også psykiske belastningsskader Vår pris 899,-(portofritt). Serie: Kommentarutgaveserien. Kategorier: Rettskilder: lovgivning, Militæret, forsvaret, siviltjenesten: lov og rett, Norge Logg inn. Cart. 0 Handlekur Endringene gjaldt tilpasning til den nye forsvarsloven (§§ 4-1, 4-2) Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) Endringene trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 77) Prop. 7 L (2016-2017) Endringen gjaldt hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon (§ 2-4 Forsvarsloven § 59 tredje ledd. Uttømmende og utvidet Bekreftelse fra Forsvaret. Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming

Forsvarsloven lovkommentar. Bödvar Ingvarsson. Vår pris 899,- (Innbundet) Fri frakt! Leveringstid: Kommer til lager 17.03.21. Innbundet. Legg i ønskeliste Storkunde? Vi gir kvantumsrabatt! Les mer. Innbundet. Legg i ønskeliste Vår pris: 899. En ny paragraf i Forsvarsloven gir Hæren tillatelse til å holde tilbake personell i krisetid. Dermed er det mange som ikke får dra hjem før tidligst 30. april. - Tjeneste, fritid, pendling og permisjonsreiser skal ikke gjennomføres med mindre unntak innvilges. Permisjoner kanselleres fram til og m

I denne saken burde det vært politikere som frontet avvikling av verneplikten Landvernet var opprinnelig et folkeoppbud som først ved fiendtlig angrep ble tilfeldig organisert for å verne Norge fra en ytre fiende. Det fikk en fast organisasjon i 1742, som en del av Hæren, og eksisterte deretter mer eller mindre uavbrutt fram til at ordningen, sammen med mobiliseringsforsvaret, ble avviklet på slutten av 1900-tallet En ny paragraf i Forsvarsloven gir Hæren tillatelse til å holde tilbake personell i krisetid. Dermed er det mange som ikke får dra hjem før tidligst 30. april For å begrense smittespredning har Hæren tatt i bruk § 20 i Forsvarsloven Det skriver avisen Nordlys i denne artikkelen av 27.03.20 (NB: Pluss sak i Nordlys).. Dette betyr i praksis at Hæren sitt personell i Nord-Norge ikke kan dra hjem før tidligst 30. april, noe som påvirker personell på blant annet Skjold, Heggelia og Setermoen

Ny forsvarslov - Språkråde

 1. Forsvarsloven. 1 Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser. Her finner du lenkene til forsvarsloven, heimevernsforskriften, Instruks for råd, utvalg og nemnde § 6.Hvem som har verneplikt
 2. Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:. Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC)
 3. Forsvarsloven (Innbundet) av forfatter Bödvar Ingvarsson. Jus. Pris kr 899
 4. Et stort antall militært personell holdes nå tilbake i Indre Troms etter at Hæren har tatt i bruk paragraf 20 i Forsvarsloven
 5. Det skjedde da den nye forsvarsloven trådte i kraft i 2017. - Med dagens innstilling har vi lyktes med å få flertall for å reversere dette alvorlige feilgrepet
 6. Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt som reservist i Forsvaret
 7. For Forsvaret er særaldersgrensen nedfelt i forsvarsloven og basert på Forsvarets behov for en relativt ung aldersstruktur for å sikre operativ evne. Det har skjedd store teknologiske endringer, og folkehelsen er bedret siden særaldersgrensen for militært personell sist ble endret for nesten femti år siden

eLOV.DK - Forsvarsloven - Lov om forsvarets formål ..

DPA = Produksjon forsvarsloven Ser du etter generell definisjon av DPA? DPA betyr Produksjon forsvarsloven. Vi er stolte over å liste akronym av DPA i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av DPA på engelsk: Produksjon forsvarsloven Om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover I I lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner endres i § 1 andre ledd første punktum henvisningen til «lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt» til «forsvarsloven» Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Samhold og stridsmoral må Forsvaret oppnå gjennom et felles verdigrunnlag, uten å anta at en retning innen kristendommen kan gjelde for alle, skriver vi i vårt høringssvar. 01. oktober 2015 Nyheter Høringer FORSVARET: - Tjeneste, fritid, pendling og permisjonsreiser skal ikke gjennomføres med mindre unntak innvilges. Permisjoner kanselleres fram til og med 30. april, sier oberstløytnant Per Espen Strande, som er kommunikasjonssjef i Hæren, til Nordlys.. Hæren i Nord-Norge har tatt i bruk paragraf 20 i Forsvarsloven som følge av spredningen av koronaviruset De Nordiske Juristmøter. De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske hovedstedene i over 140 år - første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig og sosial møteplass for jurister

Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste

 1. Sammendrag Følgende forslag fremmes i Representantforslag 8:203 S (2017-2018): «Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag for Stortinget om endring av forsvarsloven § 55 for å sikre ankerett i erstatningssaker også for de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.
 2. Erstatningsansvaret er lovfestet Forsvarsloven § 55 og dekker tap på grunn av fysisk eller psykisk skade/sykdom som følge av tjenesten. Dette ansvaret dekker skader pådratt etter 31.12.2009, og det er Statens Pensjonskasse som saksbehandler kravene
 3. Kjøp Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter fra Bokklubber Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter - av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017

- Områdesjefstillingen er et verv, i henhold til forsvarsloven. Så du blir ikke ansatt på vanlig måte, men engasjeres på femårige kontrakter, etter vilkårene i Fredsregulativet del 1, opplyser orlogskaptein og personelloffiser i HV-05, Espen Andersen Heimevernssoldat vant kampen mot staten - men frykter staten vil endre reglene. Lars Bugge Aarset måtte betale skatt som soldat i Heimevernets innsatsstyrker, men fikk ikke feriepenger Høring - endring i forsvarsloven med forskrifter - erstatningsordninger for veteraner og ny lovhjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forsvarsloven, forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykisk

Stortinget ber regjeringen innføre en klagemulighet for avgjørelser om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010, jf. forsvarsloven § 55. De som har tjenestegjort etter 1. januar 2010, gis samme klagemulighet som de som har tjenestegjort før 1. januar 2010, jf. forskrift om klagenemnda for krav om kompensasjon og. Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Lov om verneplikt [vernepliktsloven]. Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven]. Lov om militær disiplinærmyndighet [militære disiplinærlov]. Lov om personell i Forsvaret [forsvarspersonelloven]

Kjøp Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter fra Bokklubber Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.) m/forskrifter - av 12. august 2016 nr. 77 (i kraft 1. juli 2017 Forsvarsloven § 7 § 7 Forsvaret skal efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling med vedkommende ministre kunne løse andre opgaver. Register - Vilkår for brug - Cookie- og privatlivspolitik × Danske Love bruger cookies til.

Forsvaret kan etter forsvarsloven § 8 kreve at den som har fylt 17 år, skal fylle ut en egenerklæring som skal brukes til å avgjøre hvem Forsvaret kaller inn til sesjon. Dette står i vernepliktforskriften § 11.. Det er straffbart å ikke fylle ut egenerklæringen fra Forsvaret. Etter forsvarsloven § 66 kan brudd på opplysningsplikten i forsvarsloven § 8 straffes med bot. Hvis brudd. Forsvarets aktivitet styrer etter en rekke lovverk der særlig Forsvarsloven (2) og vernepliktsforskriften (3) regulerer seleksjon inn til alminnelig verneplikt. Forsvaret har også et omfattende internt bestemmelsesverk som styrer militærmedisinsk seleksjon

Forsvarsloven - Danske Lov

Og noen av dem sliter langt mer enn nødvendig på grunn av den nye forsvarsloven som Solberg-regjeringen selv sørget for å få vedtatt i 2016 - Jeg er glad for at retten sluttet seg til vårt krav om erstatning, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund. Forbundslederen legger til at han opplever at dette er i tråd med de intensjoner Stortinget la til grunn for ivaretakelse av veteraner da de foretok endringer i Forsvarsloven Forsvarsloven av 2016 (Lovdata) Rekvisisjonsloven av 1951 (Lovdata) Lov om internerte militære av 1916 (Lovdata) Lov um prisereglar og prisedomstolar av 1947 (Lovdata) Lov om forsvarsviktige oppfinnelser av 1953 (Lovdata) Lov om inspeksjoner av styrker i Europa (Lovdata) Lov om konvensjon om kjemiske våpen av 1994 (Lovdata

Nordlys - Forsvarsloven

 1. Utkast til ditt høringssvar til endringer av forsvarsloven (Kopier og bruk fritt): Siden opprettelsen av Heimevernets innsatsstyrker i 2005 har Forsvarsdepartementet unndratt seg å betale feriepenger. Etter tap i to rettsinstanser drar Forsvarsdepartementet en HV-soldat videre til Høyesterett
 2. Betegnelse: Revidert utgave av kommentaren til lov om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom. Boka er ført ajour pr. 1. mai 2000
 3. Forsvarsloven § 6 Dansk forsvar skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og an. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang
Forsvarsloven (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m

Og mange av dem sliter langt mer enn nødvendig på grunn av at den nye Forsvarsloven fra 2016 som Solberg-regjeringen var med på å få gjennom Etter forsvarsloven § 46 er militært tilsatte underlagt en beordringsplikt, som innebærer at de kan bli beordret til stillinger i Norge og utlandet i samsvar med Forsvarets behov. Dette betyr at militært ansatte kan beordres fast og midlertidig imellom Forsvarsgrenene og til ulike tjenestesteder i landet Forsvaret (forsvarsloven) Forsvarsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tekstanalyse og brukertesting Resultater av tekstanalysen - gammeldagse ord og utrykk hindrer forståelse - vanskelig setningsoppbygging - manglende informativ struktur. Forsvarsdepartemente Hæren bruker Forsvarsloven §20 for å holde personell på tjenestested i påsken frem til 30 april. Dette skaper selvsagt litt støy. Forsvarspersonell nektes hjemreise i påsken - ønsker kompensasjon Flere hundre forsvarsansatte nektes å reise hjem i påsken. Årsaken er at Forsvaret frykter koronasmitte I dag kom første veteranmelding på 10 år; «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid». Det har de siste årene vært en stor grad av tverrpolitisk vilje rundt veteraner og oppfølging, samt anerkjennelse av disse, så det var på tide at den nye Stortingsmeldingen kom. -Nå inkluderes også veteraner av vår tid på en bedre måte, påpeker Thor Lysenstøen, NVIOs generalsekretær

IV-VI anvendelse for sakene etter forsvarsloven § 55. - Forslag om innføring av enkelte regler til styrking av kontradiksjonen i prosessen, samt styrking av veteranenes rettsikkerhet i forbindelse med bruk av sakkyndige utredninger. Forsvarsdepartementet vil vurdere arbeidsgruppens anbefalinger nærmere Høring - forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften. 19. februar 2020. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 12.03.2020. Fristen er utløpt. Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar Forsvaret er dekket gjennom Forsvarsloven, og en egen bestemmelse om militærpersonell i Folketrygdloven. For politiet, og de fleste andre yrkesgrupper, gjelder regelverk for yrkesskader i Folketrygdloven. For å få en skade godkjent her må det ha foreligget en ulykke

Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer 5 relasjoner: Forsvarsloven, Klarspråksprisen, Lesbarhet, Språkrådet, Tåkelegging. Forsvarsloven. Forsvarsloven (full tittel lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret) er en norsk lov som regulerer verneplikten, hvem som har tjenesteplikt i Forsvaret og omfanget av tjenesteplikten

Fredrik Vilhelm III av Preussen – Wikipedia

Det opplyses om at militært tilsatte kan bli beordret til tjeneste i internasjonale operasjoner når Forsvaret krever det jf forsvarsloven §49. Kvalifikasjoner: Militært utdanningsnivå spesialist (OR) /Grunnleggende befalsutdanning (GBU)) Fysisk test - nivå 3, nokså lav; Fysisk test ved nytilsetting T60 - nivå 4 utholdenhet og nivå 4. Forsvarsloven ændret. Supplerende bestemmelser om FE virke . Lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. 09-06-2006 - kl. 12:3 Offiserer, befal og spesialister (OR 2-4) som ikke er tilsatt i Forsvaret skal under ekstraordinær tjeneste, og repetisjons- og heimevernstjeneste, etter forsvarsloven § 17, godtgjøres i samsvar med lønnsoppgjøret i staten og Forsvarets praksis. Godtgjøring gis for alle tjenestegjørende dager, inklusive reisedager til og fra tjenesten

Politikk: - Tjeneste, fritid, pendling og permisjonsreiser skal ikke gjennomføres med mindre unntak innvilges.Permisjoner kanselleres fram til og med 30. april, sier oberstløytnant Per Espen Strande, som er kommunikasjonssjef i Hæren, til Nordlys.. Hæren i Nord-Norge har tatt i bruk paragraf 20 i Forsvarsloven som følge av spredningen av koronaviruset Høring - endring i forsvarsloven med forskrifter - erstatningsordninger for veteraner og ny lovhjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet. Status: Denne saken er ikke lenger på høring. Høringsfrist: 01.09.2020. Høringsfristen for denne høringen er passert

Forsvarsloven - (lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret

Forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften . 24.03.2020 Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder. 14.01.2020 Forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett. 15. Forsvarsloven og vernepliktsforskriften er nemlig nå på høring (Les høringsnotatene her, og den foreslåtte teksten i vernepliktsforskriften som har skapt bekymring er som følger: «frivillig tjenestegjørende reservister anses ikke som arbeidstagere etter arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd eller ferieloven § 2

Østlendingen - Stortingsflertall sikrer veteraner ankerett

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) OM NOF. Nof.no er Norges offisers- og spesialistforbunds webside. Forbundsleder: Torbjørn Bongo Webansvarlig: Torgrim H. Halvari. ADRESSE. Norges offisers- og spesialistforbund Møllergata 10, 0179 Oslo Tlf: 982 83 310 Mil linje: 0510-5300 E-post: post@. Det skjedde da den nye forsvarsloven trådte i kraft i 2017. - Med dagens innstilling har vi lyktes med å få flertall for å reversere dette alvorlige feilgrepet. Det er en viktig seier i kampen for en verdig behandling av veteranene, sier Moxnes til NTB Etter forsvarsloven § 46 er militært tilsatte underlagt en beordringsplikt, som innebærer at de kan bli beordret til stillinger i Norge og utlandet i samsvar med Forsvarets behov. Beordringsplikten er ikke gjort gjeldene for sivilt tilsatte i Forsvaret. For disse reguleres adgangen til endringer av arbeidsgivers styringsrett Etterretningstjenesten har nå en ledig stilling som seniorrådgiver IKT-lederstøtte. Som seniorrådgiver IKT-lederstøtte vil du på vegne av avdelingssjefen lede arbeidet med å heve IKT-beredskapsarbeidet i avdelingen. Du vil ha en sentral rolle for oppdrags- og leverandeskoordinering, samt beslutningsstøtte. Din stilling vil være direkte underlagt avdelingsjefen

Flakfortets B&W motorer fra 1914Nyheder fra Forsvaret - Ved at kunne kæmpe og vinde

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse Etterretningstjenesten - Er du IMINT sin nye nestkommanderende?. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Regjeringen vil vurdere erstatningsordningene for
 • Https gomovieshub sc.
 • How to play .avi files on mac.
 • Degenerative definition.
 • Polygami usa.
 • Tynn ull lue barn.
 • Runer opphav.
 • Memorial day uk.
 • Regnerekkefølge matematikk.
 • Körperliche behinderung.
 • Puch jungmeister sport.
 • Seriell gegenteil.
 • Kris kristofferson you tube.
 • Beskjære bilder online.
 • Paralgin forte.
 • Dresden fernsehen gewinnspiel.
 • Bergeneholm.
 • 22 jump street free streaming.
 • Husmødrenes barnehager.
 • Ukm hordaland.
 • Apotek oslo åpningstider.
 • Hebekk skole.
 • List of active french military aircraft.
 • Smørblomst fakta.
 • Nyresmerter alkohol.
 • Leie hus danmark tips.
 • Arch nightclub copenhagen.
 • Captain america 2 the winter soldier.
 • Når begynner antidepressiva å virke.
 • En sentral forutsetning som ligger til grunn for de keynesianske makromodellene er at.
 • Common thread.
 • Huden skaller av på fingrene.
 • Analsekkbetennelse hund.
 • Utetider 17 år.
 • Single spion.
 • Charles i of austria.
 • Snowmobile sled.
 • Topptur inderøy.
 • En pistol.
 • Ms 13 aufnahmeritual video.
 • Eyk lene orvik.
 • Bukowskis auk.