Home

Kunstig intelligens snl

Den filosofiske diskusjonen rundt kunstig intelligens handler om hvorvidt det i det hele tatt er mulig å lage maskiner som har tilsvarende egenskaper som menneskelig intelligens. Dette står i kontrast til diskusjoner av kunstig intelligens innenfor IT, der spørsmålene som reises ofte er av mer praktisk karakter og knyttet til ulike former for maskinlæring Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens.For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk og. Kunstig intelligens: Sender falske nakenbilder Flere 100 000 kvinner har fått klærne sine digitalt fjernet. «DEEPFAKE»: Folk lager falske nakenbilder av intetanende kvinner og sprer de på.

kunstig intelligens - filosofisk diskusjon - Store norske

Kunstig intelligens - Om Store norske leksiko

kunstig intelligens. Frank Lindseth visuell databehandling, autonomekjøretøy, digitale tvillinger. Gunnar Tufte kunstig liv, kunstig inteligence, nanosystem, selv-organiserende system, kyborg, biologisk inspirerte datamaskiner. Helge Langseth kunstig intelligens (AI), maskinlæring. Heri Ramampiaro big data analytics, data mining. Ibrahim A. Inseminasjon er sædoverføring ved assistert befruktning. Det finnes flere inseminasjonsteknikker, og en serie uttrykk har vært brukt i internasjonal litteratur. Ved inseminasjon anvendes i de fleste tilfeller sæd fra en donor, men unntaksvis benyttes sæd fra ektefellen.Behandlingen passer bare for den gruppe av barnløse ektepar der man må anta at mannen er årsak til barnløsheten, at. Det London-baserte teknologiselskapet DeepMind blir av Elon Musk beskrevet som en «stor bekymring» når det gjelder kunstig intelligens. DeepMind ble kjøpt av Google i 2014 for 600 millioner dollar, eller 5,5 milliarder norske kroner, og er mest kjent for å skape roboter som kan spille spill bedre enn noe menneske

Kunstig intelligens: - Sender falske nakenbilde

 1. Kunstig intelligens har vært her siden 1956 «Kravene» til hva som kan kalles kunstig intelligens er i konstant endring, og det var lavere før. - Om du hadde spurt noen om kunstig intelligens for 30 år siden, ville de sannsynligvis svart at det er et analyse- eller ekspertsystem, sier Danielsen
 2. Kunstig intelligens skal gjøre det mulig å forutse behovet for stenging eller kolonnekjøring av en fjellovergang. (Foto: Statens vegvesen) Forskere er i gang med å utvikle et dataverktøy som skal gi entreprenører og sjåfører bedre informasjon om kjøreforholdene
 3. Kunstig intelligens - KI - representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor. Brukt på sitt beste, kan teknologien bidra til å oppnå bærekraftsmålene - ikke bare her i Norge, men også i hele verden

Kunstig intelligens kan brukes for å forutse behov, tilpasse tjenester, avdekke svindel og feil, og gi offentlige etater styrket beslutningsstøtte. Saksbehandling kan automatiseres og gi umiddelbare svar. I kompliserte prosesser kan en digital personlig assistent hjelpe saksbehandleren med å evaluere saken og foreslå tiltak Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen la fram nasjonal strategi for kunstig intelligens i januar 2020

Skal hjelpe norske selskaper å sikre trygg bruk av kunstig intelligens: Nå ønsker de innspill om konkrete temaer. Når Datatilsynet skal behandle prosjektsøknadene til en ny norsk regulatorisk sandkasse for AI, ønsker de å prioritere konkrete, praktiske prosjekter som kan ha overføringsverdi for andre Kunstig intelligens (KI) er i rask utvikling og helse er et av områdene med størst potensial til å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. Bare i USA investeres det titalls milliarder kroner hvert år i selskaper som lager produkter for helse basert på kunstig intelligens Forskningsfronten innen kunstig intelligens går fremover med enorm hastighet. Nylig har vi sett banebrytende innovasjoner med potensiale til å revolusjonere hvordan vi jobber, og det vil ha en dyp innvirkning på samfunnet. Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i en IT-verden i stadig endring

Kunstig intelligens, ofte kalt AI, er en revolusjonerende teknologi. Men historiene som fortelles er ofte altfor gode til å være sanne, og det er ikke lett å skille fakta fra grenseløse overdrivelser på godt og vondt. AI overdrives ofte så mye at det aller mest ligner parodier Med kunstig intelligens kan det bli «levere før kjøpe». DEBATT / For abonnenter. Erna Solberg får kritikk på Aftenposten-konferanse: - Vi kan ikke lede landet uten å ha en strategi KARRIERE / / For abonnenter. Roboten Sophia virker overraskende smart og vittig. Det er fordi hun bare er en.

Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, er en konstellasjon av teknologier som lar smarte maskiner utvide menneskelige evner ved å sanse, forstå, handle og lære - slik at mennesker kan oppnå langt mer. Disse teknologiene inkluderer naturlig språkprosessering, intelligente agenter, datasyn, maskinlæring, ekspertsystemer, selvkjørende biler, chatteroboter og. likestillingskonsekvenser av at kunstig intelligens tas i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kartleggingen viser at dette fortsatt er et uutforsket tema i Norge. Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Kilden kjønnsforskning.no, og er finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Kilden

Vi har snakket om kunstig intelligens siden 50-tallet, men det er først i dag teknologien er god nok til å gi oss tjenester og produkter av høy kvalitet. Under Arendalsuka 2019 utfordrer vi vårt panel til å tenke høyt om hvordan Norge kan bli med på det store spranget Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) tilbyr det norske folk gratis kurs - for å lære hva kunstig intelligens er. Han sier at selv norske kuer har blitt digitalisert En kunstig intelligens er også en algoritme, men mye mer avansert. - Det som er annerledes med en kunstig intelligens-algoritme, er den skal lære av tidligere erfaring. Basert på denne læringen skal den ta en input og gjøre noe annet, sier Hansen. Først går den gjennom en intensiv treningsleir Kunstig intelligens er en vitenskapsgren på linje med matematikk og biologi. Det vil si at kunstig intelligens handler om en hel rekke begreper og problemer, samt måter å løse disse problemene på. Ved å analysere data, kan et KI-system utføre forskjellige oppgaver med en viss autonomi, eller selvstendighet

Kunstig intelligens + media + publikum = smart Medias kjerneoppdrag er tradisjonelt å være vaktbikkje for enkeltmennesket mot maktovergrep, og å ivareta demokratiet. Media liker å bli omtalt som den fjerde statsmakt - en selvstendig og uavhengig institusjon ved siden av domstoler, storting og regjering Kunstig intelligens skal gi oss sikrere vinterveier Kolonnekjøring og stengte veier koster samfunnet og transportbedriftene enorme summer hver vinter, og fjellovergangene i nord er mest utsatt. Nå utvikler forskere et dataverktøy som bruker kunstig intelligens (AI) til å forutse dårlige kjøreforhol Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, er en konstellasjon av teknologier som lar smarte maskiner utvide menneskelige evner ved å sanse, forstå, handle og lære - slik at mennesker kan oppnå langt mer. Disse teknologiene inkluderer naturlig språkprosessering, intelligente agenter, datasyn, maskinlæring, ekspertsystemer, selvkjørende biler, chatteroboter og. Kunstig intelligens har gjort et kraftig sprang de siste årene. Maskinene kan nå lære seg å tolke tekst, tale og bilder. Dermed kan avanserte oppgaver som hittil har vært forbeholdt mennesker, gjøres raskere og rimeligere av maskiner. Det gir store muligheter både for verdiskaping og bedre velferdstjenester, samtidi

Kunstig intelligens vil endre helsetjenesten Tidsskrift

Kunstig intelligens - Digi

Health analytics og kunstig intelligens-metoder som maskinlæring gir ny innsikt. Dette kan bidra til å skape en helsetjeneste med bedre prediksjoner, bedre behandling og høyere kvalitet. Helsedata er komplekse. Strukturerte og ustrukturerte data er lagret i mange ulike systemer i ulike formater Denne utlysningen stenger 18. november 2020 fordi den flyttes over i ny utlysning: Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer.Har du allerede opprettet en søknad og skal sende inn søknad før 18. november kan du bruke denne utlysningen. Ellers må du bruke den nye utlysningen Kunstig intelligens (KI) kan allerede i dag gjøre enkelte oppgaver bedre enn et menneske kan. Store mengder helsedata, rimelig regnekraft og bedre algoritmer har ført til gjennombrudd innen kunstig intelligens på helseområdet Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring, INF3490 - Biologically inspired computing (videreført)og INF4490 - Biologically Inspired Computing (videreført). Hjelpemidler til eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt. Karakterskal

Kunstig intelligens er, kort fortalt, å gjøre et dataprogram istand til å løse oppgaver som tidligere har vært forbeholdt mennesker. For eksempel kan en kunstig intelligens velge beste kandidat til en jobb, kjenne igjen ansikter, eller anbefale hvilken musikk du burde høre på. Programmene er tilsynelatende intelligente kunstig intelligens. fredag 24. januar 2020 - Går glipp av fintech-milliarder og sakker akterut. onsdag 22. januar 2020 Google-topp: - Dette blir viktigere enn ild og elektrisitet. onsdag 15. januar 2020 Skal skyte laks med laser for 150 mill. i år. mandag 30. desember 202 - Nei, kunstig intelligens tar ikke fra oss alle jobbene. UiA-professor Morten Goodwin slår hull på mytene og forklarer i ny bok hva kunstig intelligens duger til. Publisert: Oppdatert 28. oktober. Professor Morten Goodwin ved UiAs Senter for forskning på kunstig intelligens (Cair) gir ut sin første populærvitenskapelige bok denne uka, «Ai

Styrker kraftsenter for kunstig intelligens i Norge Noen av Norges ledende selskaper går nå sammen i Norwegian Open AI Lab for å bygge et nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens. Målet er å øke kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdanning og innovasjon innen fagfeltet Kunstig intelligens er allerede i bruk både når det gjelder oversettelse av tekst og direkte oversettelse av tale fra ett språk til et annet. For å få til dette benyttes det vi kaller kunstige nevrale nettverk. Et ekte nevralt nettverk er et biologisk nevralt nettverk som f.eks. den menneskelige hjernen Kunstig intelligens handler om å skape datamaskiner som er minst like smarte og kreative som menneskehjernen. Begrepet kunstig intelligens (på engelsk artificial intelligence, ofte forkortet AI) ble brukt for første gang på en konferanse på Dartmouth University i USA i 1956 Kunstig intelligens kan ikke bare gjengi virkeligheten som vi kjenner den, men også forfalske virkeligheten. Det finnes i dag tekstgeneratorer der du kan fore inn én setning og få tilbake en lang, sammenhengende tekst. Det finnes nettsider som med ett klikk gir deg et realistisk portrettbilde av en ikke-eksisterende person

Kunstig intelligens - Wikipedi

Kunstig intelligens ( AI) er intelligens demonstrert av maskiner, i motsetning til den naturlige intelligensen som vises av mennesker og dyr.Ledende AI-lærebøker definerer feltet som studiet av intelligente agenter: en hvilken som helst enhet som oppfatter omgivelsene og tar handlinger som maksimerer sjansen for å lykkes med å nå sine mål.I det vanlige brukes begrepet kunstig. - Kunstig intelligens gjør færre feil enn oss mennesker, og at det vil føre til et sikrere samfunn, forteller Morten Goodwin. Eirik Norman Hansen tilføyer at det også vil bidra til å minimere risiko for bedrifter, organisasjoner og samfunnet generelt, fordi teknologien (foreløpig) agerer ut ifra rasjonelle kriterier Kunstig intelligens varslet om det nye coronaviruset. Kunstig intelligens oppdaget covid-19-viruset mange dager før verdens helseorganisasjon og myndigheter sendte ut varsel

Tre ting du må vite om kunstig intelligens (AI

Investorjubel for kunstig intelligens Verdien av Halden-gründeren Knut Johansens nye selskap Esmart Systems har mer enn doblet seg når Equinor og Nysnø skyter inn 120 millioner kroner i selskapet. 2 min Publisert: 15.01.19 — 20.00 Oppdatert: 2 år side Simplifai utvikler automatiseringsløsninger bruker kunstig intelligens. Forretningskonseptet er å utvikle automatiserte systemer som gir ledere ett verktøy for å trekke ut verdi fra alle eksisterende systemer, skriver Elop. Simplifai fortsetter som et frittstående selskap etter transaksjonen Kunstig intelligens (AI): Når datamaskiner gjør oppgaver man inntil nylig trodde krevde menneskelig intelligens. Maskinlæring: En form for kunstig intelligens som gjør datamaskiner i stand til å lære fra empiriske data eller interaksjon med miljøet. Er blitt så vanlig at det ofte brukes synonymt med kunstig intelligens. Algoritme: En beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal. Vi må investere tid i å lære det grunnleggende innen kunstig intelligens, mener forskere i Simula. Moderne maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (KI) har allerede oppnådd imponerende resultater på mange felt, og er blant Europas viktigste aktivum for økonomisk konkurranseevne

Blog - Kunstigintelligens

Hvordan vil kunstig intelligens forandre jobben min i løpet av de neste ti årene? På hvilke områder brukes kunstig intelligens i dag og hva blir det neste? Kapittel 1 inneholder følgende seksjoner. Velg et avsnitt nedenfor: Del. Oppgaver. I. Hvordan skal vi definere kunstig intelligens (KI)? 0/1. II av kunstig intelligens. De ser også løsninger for hvordan feilen kan rettes opp fremfor å skrote hele algoritmen. Dette kan knyttes opp mot deres kunnskap om teknologi. Vi kan konkludere med at det med fordel kan benyttes kunstig intelligens i rekrutteringsprosesser og at man på denne måten kan redusere diskriminering. Bru

Kronikk: Vi blir alle utkonkurrert av kunstig intelligens

 1. Kunstig intelligens er teorien og utviklingen av datasystemer som evner å utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens. Med andre ord handler kunstig intelligens om å ta noe av det vi i dag betrakter som utelukkende menneskelige egenskaper og overføre disse til en maskin på en tilfredsstillende måte
 2. aret på Facebook-siden til Juristforbundet - Priva
 3. Kulturhack er et sted der unge kan lære hvordan kunstig intelligens kan benyttes til å lage kunst. Dette gjør vi ved å kombinere ulike kunstuttrykk med digitale verktøy. Kulturhack(athon) er sammensatt av ulike verksteder hvor alle som har lyst, kan leke, lære og skape ny musikk, dans og bilder ved bruk av kunstig intelligens (Artificial intelligence - AI)
 4. Kunstig intelligens skal sikre at strømlinjer står trygt Satellitter og kunstig intelligens kan gi ny kunnskap om kraftlinjer og vegetasjon. Dette utforskes nå i prosjektet PROWD
Guro Djupvik – Leksikonbloggen – Store norske leksikon

Hva er AI Artificial Intelligence • Kunstig intelligens

Nettseminar om kunstig intelligens i havbruk er i gang Havbruk tar i økende grad i bruk kunstig intelligens, likevel er landbruk og sosiale medier flinkest i klassen. Hvorfor det? er blant spørsmålene på Aquabytes nettseminar i dag tirsdag «Kunstig intelligens vil påvirke oss like mye som det elektrisitet har gjort!» Sitatet er hentet fra styreleder Risto Siilasma i Nokia. Derfor bør vi alle vite litt mer om kunstig intelligens. Vi opplever store endringer om dagen. Mange av oss har løst oppgaver på nye måter. Mange lærer noe nytt hver dag En spesiell type kunstig intelligens har lært seg å spille curling. Den intelligente roboten har observert noen godt spilte curlingkamper og har lært å plassere steinen best mulig Kunstig intelligens er en av de mest omtalte nye teknologiene. Vår erfaring er at det er et stykke mellom den futuristiske dystopien vi ser i filmer og dagens faktiske bruksområder. Kunstig intelligens (eng: Artificial intelligence - AI) gir store muligheter for både enkeltindivider, næringslivet og offentlig sektor, og stadig flere investerer ressurser i å utforske teknologien

Video: Maskinlæring - Wikipedi

Kunstig intelligens gir leder-utfordringer; Kunstig intelligens gir leder-utfordringer. Læringsverktøy: Tillit, innsyn og åpenhet og personvern og datasikkerhet. Dette er blant de kritiske forholdene ved kunstig intelligens ledere må forholde seg til, mener Tormod Korpås i Utdanningsforbundets sentralstyre Tilbake i 2014 signerte Tesla-Musk og astro-Hawking et åpent brev hvor de luftet bekymringer omkring kunstig intelligens, også kjent som AI. «Våre AI-systemer må gjøre det vi ønsker at de skal gjøre», skriver de blant annet i brevet. Under årets utgave av bransjefestivalen Bylarm var det heller ikke unaturlig å diskutere kunstig intelligens i musikkbransjen Kunstig intelligens kan i dag skape hyper-personaliserte produkter og tjenester eller persontilpasset kundedialog og oppfølging, der dagens analyseverktøy kan komme til kort. Det finnes allerede flere aktører i reiselivsbransjen som kartlegger sine kunders «dna» ved hjelp av maskinlæring, slik at de kontinuerlig kan anbefale deres neste reiseopplevelse

Kunstig intelligens - eksperter - NTN

Kunstig intelligens tatt i bruk. For mange høres dette kanskje science fiction ut, men kunstig intelligens er på full fart inn i helsevesenet. Ifølge Teknologirådet kan kunstig intelligens allerede i dag gjøre enkelte oppgaver bedre enn et menneske kan Kunstig intelligens kan brukes for å forebygge spilleproblemer. Alle Norsk Tippings 2,2 millioner kunder har identifisert seg og har derfor en unik spillekonto. Når kunden leverer spill, mottar premier, setter spillegrenser, eller tar pauser så lagres dette på kundens profil

inseminasjon - Store medisinske leksiko

Fremtind investerer tungt i kunstig intelligens. Fremtinds avdeling for maskinlæring har doblet seg i antall ansatte tre ganger de siste tre årene. Selskapet tror en mer komplisert datamodell for risiko vil forenkle risikoarbeidet betraktelig - Kunstig intelligens er på alles lepper for tiden, og mange spekulerer i hvordan maskinlæring og kunstig intelligens vil utvikle seg. Gjennom dette prosjektet ønsker teamet vårt å vise. Forklarbar kunstig intelligens handler ofte om å lage en modell oppå en annen modell: Vi lager vi en forklarings-maskinlæringsmodell på toppen av den maskinlæringsmodellen vi prøver å forklare. Det finnes forskjellige typer forklaringsmodeller Kunstig intelligens er et veldig bredt felt som omfatter mange forskjellige teknologier og det er også flere forskjellige fremgangsmåter for å jobbe med data. Jeg velger derfor å skrive om noen av de kunstig intelligens-applikasjonene som interesserer meg og som allerede er med på å revolusjonere den digitale markedsføringen

Kunstig intelligens vil ta over innen fem år Finansavise

Kunstig intelligens (forkortes KI, eventuelt AI etter det engelske Artificial Intelligence) er en teknikk som gjør det mulig for datamaskiner å «tenke selv». Da mener vi ikke at de kan tenke på samme måte som et menneske, men at de kan løse oppgaver på egenhånd - for eksempel finne mønstre, gjøre anbefalinger og bidra som beslutningsstøtte til mennesker - Kunstig intelligens i praksis - Vi merker godt at Norsk Regnesentrals kompetanse er i vinden, og starter året med å øke staben vår, forteller André Teigland, forskningssjef i SAMBA. - Med det økende fokuset på maskinlæring og kunstig intelligens er NRs fagområder mer etterspurt enn noen gang Søg efter: kunstig-intelligens.com. Hjem; Hvad er AI? Marketing & AI; Fremtiden; Podcasts; Test selv A

Dette er kunstig intelligens: - Du bruker kunstig

Mange studenter velger å bli ingeniør med kompetanse innen kunstig intelligens. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet - men dersom man ikke forstår teknologien kan det ha katastrofale konsekvenser Kunstig intelligens som fagfelt er mye eldre enn den siste hypen skulle tilsi. Allerede på 1960-tallet forbløffet teknologien ved å klare oppgaver som vi mennesker trodde oss ganske gode på. Selv svært enkle maskiner briljerer innen hukommelse og beregning på et nivå som er vår egen kapasitet langt overlegen - Kunstig intelligens er allerede i utbredt bruk i Norge, og bruken vil øke kraftig i de neste tre årene, sier Lars Rinnan i Amesto NextBridge, et selskap han selv startet opp og er leder for. - De mest framoverlente selskapene utnytter allerede kunstig intelligens til å skape bedre resultater

Fake news - Vox Publica

«Kunstig intelligens kan være aktuelt å bruke på ulike stadier i et pasientforløp -fra forebygging til diagnostisering, behandling og oppfølging. Videre kan kunstig intelligens brukes til administrative støttesystemer og logistikk. Vi har i dag identifisert en rekke mulige bruksområder for kunstig AI, selvlærende systemer eller kunstig intelligens - kjært barn har mange navn. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens byr på uante og store muligheter på alle arenaer, og kanskje spesielt innen helsebransjen. Der store mengder data analyseres, og tiden er knapp Kunstig intelligens er spådd å få en stor innvirkning på arbeidsmarkedet. Mange overvurderer kunstig intelligens og ordlegger seg som om det skapes kunstig bevissthet, men feltet er i realiteten veldig langt unna å oppnå slike kognitive egenskaper. Likevel er teknologien moden nok til at mange rutinemessige, enkle oppgaver vil automatiseres

 • Mario kart 8 deluxe review.
 • Referat über fc bayern münchen.
 • Hurtigkobling traktor.
 • Gustare krefeld petersstr.
 • Sanger 40 årsdag.
 • Blitzer a1 wuppertal.
 • Kebony farge.
 • All mag 7 skins.
 • Eventyrbøker samling.
 • Hvordan koke ingefær te.
 • Kleines bad fliesen bis zur decke.
 • Locarno aktivitäten.
 • Movies 2013.
 • Elveturbin.
 • Epok mint strong.
 • Rosenquarz bedeutung esoterik.
 • Kan man trekke seg som vitne.
 • Veranstaltungen südheide.
 • Inquisition norsk.
 • Morten tyldum kone intervju.
 • Å dronte.
 • Mp7 holster.
 • How to view deleted snaps.
 • Lage lykt med bilder.
 • Farlig å spise for mye hvitløk.
 • Harmonisk definisjon.
 • Sult knut hamsun modernistiske trekk.
 • Rezepte natürlich.
 • Lektine tabelle lebensmittel.
 • Chassisnummer årsmodell.
 • Og names.
 • List of disney princesses.
 • Hartz 4 anspruch wenn partner arbeitet.
 • Kirmes emsland 2017.
 • Båtmotor ute på vinteren.
 • Trevor noah europe tour 2018.
 • Melrose fransar.
 • Freizeittreff rosenheim.
 • Klima jorda.
 • Erlebniswandern saarland.
 • Aubergine kolhydrater.