Home

Samsvarende vinkler ved parallelle linjer

Toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer

Toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer Lars-Erik Astad. Loading Geometri - Vinkelrette og parallelle linjer - Duration: 3:05. Jesper Ihler-Byskov 1,156 views Samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. Du kan bare dele innholdet.

Samsvarende vinkler . En rett linje som krysser to eller flere rette linjer kalles en transversal. De åtte vinklene som dannes når linjen n (transversalen) krysser linjene m og l kalles for samsvarende. Dersom linjene m og l er parallelle er vinkel A = vinkel Dette er to samsvarende vinkler ved parallelle linjer This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Konstruksjon av parallelle linjer Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal. Når to linjer er parallelle betyr det at avstanden mellom dem er konstant Når to linjer krysser hverandre dannes det fire vinkler som parvis er like store. Samsvarende vinkler. Vinkler som har forskjellig toppunkt, men et vinkelbein felles, kalles samsvarende vinkler. Dersom man vet, eller kan vise at linjen l er parallell med linjen m er vinkel a lik vinkel b, vinkel c lik vinkel d, osv. Speiling & symmetr Ensliggende vinkler ved parallelle linjer. Forfatter Gyldendal Uddannelse. Emne: Vinkler Samsvarende vinkler: Ulike toppunkt og enten høyre eller venstre vinkelbein felles. Samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store. En periferivinkel som spenner over sirkelens diameter er lik 90

Praktisk matematikk - Vinkler - NDL

 1. fordi de er samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Felles vinkel og en rett vinkel. Trekantene ABD og ABC er formlike fordi: De har en felles vinkel - vinkel B; Vinkel ADB = Vinkel CAB = 90 grader; Toppvinkler og parallelle sider. AB er parallell med CD. Trekant ABE er formlik med trekant CDE fordi
 2. Samsvarende vinkler v/parallelle linjer Samsvarende vinkler v/parallelle linjer ~ S BAS CDS ABS DCS ABS DCS OPPGAVE 5.21 Toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer Toppvinkler og samsvarende v Toppvi inkler v nkle ed parallelle lin e ~ r jr qpr v u w ASB CS
 3. vinkler, vinkel, linjer, parallelle, samsvarende, parallelle linjer, samsvarende vinkler, innvendige, mangler vinkel, utvendige, transversale, Parallelle linjer og samsvarende vinkler In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school
 4. vinkler, linjer, parallelle, samsvarende, parallelle linjer, tilsvarende vinkler, Parallelle linjer og samsvarende vinkler In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school

1P - Matematikk fellesfag - Vinkler - NDL

 1. de er samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Dette gjelder også for \DCE og \BAE, så \DCE = \BAE. Dermed er to vinkler i de to trekantene like, og den mellomliggende sidekanten er like. Altså er ABE og CED kongruente. Det vil si at AE = CE, o
 2. vinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer og kunne bruke dette i utregninger • bruke Pytagoras' setning til å regne ut lengden av ukjente sider • kunne begrunne at trekanter er formlike og bruke dette i utregninger Ingressen Her er det naturlig å fortelle litt mer om Pytagoras og pytagoreerne. Det finne
 3. Da har f˝lgende par av trekanter toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer. De har derfor parvis like vinkler og er formlike. 4ABD ˘4CDK 4ABE ˘4CEG 4AFP ˘4KCP 4FBP ˘4CGP Da er sidekantene parvis proporsjonale: BD CD = AB CK; CE EA = CG AB AF FP = CK CP; FP FB = CP CG Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i.

OPPGAVE 3.42 C B a) formlik fordi felles samsvarende vinkler ved parallelle linjer ABC DEC ACB DCE C BAC EDC '' b) Dette gir likningen samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store, se og . Vi ser fra figuren at . Vi kan bruke at vinkelsummen i en trekant er 180 grader for å finne vinkelsummen i andre figurer ved å dele figurene inn i trekanter. En firkant kan deles inn i to trekanter. Hver av summene er 180 grader. Summen til to trekanter er 360 grader (Samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store) Vi har nå vist at i de to trekantene ABS og CDS er to vinkler parvis like store, og en side i den ene trekanten er like lang som den samsvarende siden i den andre. Etter kongruensregel 1 er da ABS CDS# b) Fra oppgave a) har vi at trekantene ABS og CDS er kongruente. Dermed er d

Samsvarende vinkler - matematikk

 1. Samsvarende vinkler ved parallelle linjer. 2. Linja gjennom Aog Ehalverer vinkel \A, så \CAE= \AEC(her brukte vi også 1.). 3. edV 1. og formlikhetssetningen VV. 4. ølgerF fra 2. og 3. 41. Setning i): 1) edV formlikhetssetningen VV (samsvarende vinkler ved parallelle lin-jer)
 2. 3.3 Vinkler i formlike figurer OPPGAVE 3.30 a) Samsvarende vinkler: og og og AE BF CD b) Samsvarende vinkler: og og og og AH BG CF DE OPPGAVE 3.3
 3. Summen av to nabovinkler er 180º. Man kaller også to vinkler hvis sum er 180º for supplementvinkler. 11.7. Toppvinkler . Når to linjer krysser hverandre dannes det fire vinkler som parvis er like store. 11.8. Samsvarende vinkler: Vinkler som har forskjellig toppunkt, men et vinkelbein felles, kalles samsvarende vinkler. 11.9. Vinkelkonstruksjo
 4. Samsvarende vinkler. En rett linje som krysser to eller flere rette linjer kalles en transversal. De åtte vinklene som dannes når linjen n (transversalen) krysser linjene m og l kalles for samsvarende. Dersom linjene m og l er parallelle er . Risør barneskole : Matematikk - risor . er formlike. Regn ut lengdene til de ukjente sidene

Samsvarende vinkler. To vinkler er samsvarende dersom den ene vinkelen har toppunktet p l og den andre p m og begge vinklene har ett vinkelbein p linjen n. Eksempel: <a og <e er samsvarende, fordi begge vinklene har h yre vinkelbein p n. s er linjene l og m parallelle og motsatt,. Tegnet for parallelle. Nå skal vi se på samsvarende vinkler ved parallelle linjer. a Tegn to parallelle linjer med omtrent 5 cm avstand. b Tegn en linje på skrå som skjærer de to parallelle.

Dette er to samsvarende vinkler ved parallelle linjer

 1. to vinkler som har samme toppunkt og et vinkelben felles. Nabovinkler blir 180 grader til sammen. Toppunkt. punktet der vinkelbeina møtes. Vinkelbein. linjene som lager en vinkel kalles for vinkelbein. Samsvarende vinkler. Vinkler med et felles vinkelbein. Hvis linje a og b er parallelle er de samsvarende vinklene like store. OTHER SETS BY
 2. Beregning av vinkler от : Stian Anda Beregning av vinkler. Nabovinkler, toppvinkler, komplementvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer. 3 toppvinkler... 4 nabovinkler... 4 samsvarende vinkler... 4 oppreise en normal fra et punkt på en linje.. Nabovinkler er to vinkler som ligger inntil hverandre og som til sammen blir 180 grader
 3. samsvarende vinkler når linja AD skjærer de to. parallelle linjene AC og BE og dermed like. ∠ CBE er toppvinkel til en vinkel som er. samsvarende med ∠ C = v når linja BC skjærer. de to parallelle linjene AC og BE. Dermed er ∠ CBE = ∠ C = v . Da er ∠ A + ∠ B + ∠ C = ∠ ABC + ∠ CBE + ∠ EBD = 180°. Av dette beviset følger.
 4. Parallelle linjer | 17.5 Vinkler | 17.6 Nabovinkler ( supplementvinkler ) | 17.7 Toppvinkler | 17.8 Samsvarende vinkler | 17.9 Vinkelkonstruksjon | 17.10 Konstruksjon av 60° | 17.11 Konstruksjon av 90° | 17.12 Halvering av vinkler | 17.13 Normaler | 17.14 Midtnormal | 17.15 Normalen gjennom et punkt på linjen | 17.16 Normalen til en linje gjennom et punkt utenfor linjen | 17.17 Konstruksjon.

formlik fordi toppvinkler samsvarende vinkler ved parallelle sider: ABC EBD ABC EBD CAB DEB ∆∆ ∠∠== ∠=∠ = Oppgave 5.3 1.3 Vinkler i formlike figurer Oppgave 1.30 a) samsvarende vinkler ved parallelle sider ABC EBD ABC EBD CAB DE Linjene l og m i figuren er ikke parallelle. Hvilke av vinklene som dannes når linje n skjærer disse er. a) samsvarende vinkler? b) toppvinkler? d) like store? Hvilke av trekantene som dannes i trapeset er formlike? Oppgave 7. Bevis, ved hjelp av figuren, at summen av vinklene i ABC er 180º. Oppgave 8. a) I ABC er A = 67,5º og C = 90º

Ensliggende vinkler ved parallelle linjer. Opdag Ressourcer. Lav dit eget Mønster; Side 32 Mathias. Ikke navngive; Lær programmet at kend Ved å følge elevens beskrivelse, fremkommer følgende figur: Punkt C ligger i skjæringen mellom vinkelstrålen ut fra A og den parallelle linja; Målte 12,0 cm i passeren og avsatte dette fra C og ned på linja m, ∠ u = ∠ w fordi ∠ u og ∠ w er samsvarende vinkler og m. BC = 7,4 ------- = 3,7 cm 2 c) AC ≈ 6,4 cm d) ∠D = 90º e) Δ ABC ∼ Δ CAD fordi ∠ADC = ∠ACB = 90º ∠BAC = ∠DCA, samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store/ samsvarande vinklar ved parallelle linjer er like store 28 1 f) AD = --- AC → 3,2 cm 2 CD ≈ 5,5 cm A 140 g) Arealet ≈ 20,6 cm2 a) Δ ABC ∼ Δ CBD fordi ∠ACB = ∠BDC = 90º ∠B er. This site is a portal for wind meters in ports along the coast of Norway. The purpose of the measurement's is to give navigators and skippers updated and reliable information on local sailing conditions in a uniform manner

matte notater ordbok statistikk proporsjonale at de er like prisindeks stokastisk en ikke vet utfallet av kan ikke forutsies med naturlove To linjer er parallelle dersom de ligger i samme plan og ikke skjærer hverandre Hvis to linjer skjæres av en tredje slik at det dannes samsvarende vinkler som er like store, er de to første linjene parallelle 8. Vinkelsummen i en trekant kjenner vi, og den er 180 grader. Det kan bevises ved å sette sammen tre kongruente trekanter, eller ved hjelp av det vi vet om toppunkter og samsvarende vinkler ved parallelle linjer. (Oppgaven spør ikke om dette) 9. Vinkelsummen i en firkant er 360 grader. Det kan vi se ved å legge sammen to trekanter

Hva er vinkelbein. Toppvinkler er to vinkler som har samme toppunkt, og som dannes ved at to rette linjer skjærer hverandre. Vinklene har ingen vinkelben felles - det høyre benet i den ene vinkelen er forlengelsen av det høyre benet i den andre, og det venstre benet i den ene er forlengelsen av det venstre benet i den andre Oppgave 1.23 formlik fordi toppvinkler samsvarende vinkler ved parallelle sider ABC EBD ABC EBD CAB DEB ΔΔ ∠=∠ = ∠=∠ = Oppgave 1.24 formli de er samsvarende vinkler ved parallelle linjer Kapittel 2 • Geometri og design. pene toppvinkler, nabovinkler og samsvarende vinkler ble behandlet i Maximum 8, kapittel 2

Maximum 8, Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Toppvinkler er et geometrisk begrep som beskriver vinkler med felles toppunkt. Felles toppunkt oppstår ved at to rette linjer skjærer hverandre og danner fire vinkler. Disse fire vil være to par toppvinkler. På figuren er dette vinklene A og B og vinklene C og D. Disse motstående toppvinklene vil alltid være like store b Parallelle linjer vannrett og loddrett, danner rektangler og kvadrater. Noen kvadrater deles med diagonal slik at vi finner trekanter som er både rettvinklede og likebeinte. Vi kan ellers finne både spissvinklede og stumpvinklede trekanter og eksempler på speilinger og rotasjoner. c Likesidede trekanter er satt sammen i et seks kantmønster 2.1 Vinkler og parallelle linjer Resultater 1.2 Egenskaper todimensjonale figurer (BM) Resultater 6.3 Faktorisering ved bruk av kvadratsetningene , samsvarende. • kjenne igjen og bruke egenskaper til toppvinkler, nabovinkler, komplementvinkler, samsvarende vinkler, rette vinkler, spisse vinkler og stumpe vinkler Konstruksjon • konstruere vinkler, normaler, parallelle linjer og geometriske figure

• kjenne til vinkelsummen i en trekant, komplementærvinkler, supplementvinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer og kunne bruke dette i utregninger • bruke Pytagoras' setning til å regne ut lengden av ukjente sider • kunne begrunne at trekanter er formlike og bruke dette i utregninge FAKTA. SI-systemet. Lengde. Masse. Volum. Et internasjonalt mÔlesystem. OgsÔ kalt det metriske systemet. Den grunnleggende SI-enheten for mÔling av lengde er meter Motsatte vinkler er også kjent som vertikale vinkler. Tilgrensende vinkler har en felles side, slik at de er rett ved siden av hverandre. Når parallelle linjer krysses av en tredje linje som ikke er loddrett på dem, de resulterende små og store vinkler har visse egenskaper. Hver av de små vinkler er lik hverandre. De store vinkler er også. ved to- rundt et punkt, vinkler på en linje, vinkler i og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger. 4.1 Figurer du ser Linjer, stråler, linjestykker, vinkler, måle og tegne vinkler, litt om figurer, Flatland. 4.2 Vinkler og parallelle linjer Vinkelrette linjer, parallelle linjer, vinkler

Samsvarende vinkler ved parallelle linjer - YouTub

Matematikk for realfag - Bruk av formlikhet - NDLA

Matematikkens Verden: Konstruksjon av parallelle linjer

Figur 2. Linja AC skjærer linja MD i punktet E.Vinklene MEF og AED er toppvinkler og dermed like store.; Linja MF er halvparten av linja AD.; Linjene AD og MF er parallelle, så vinklene EDA og EMF er like store, og vinklene EAD og EFM er like store fordi de er samsvarende vinkler ved paralleller.; Derfor er trekantene AED og FEM formlike.; Derfor er linja EH halvparten så lang som PE Formlikhet og forhold. Ved å måle og sammenlikne sider og vinkler i trekanter skal eleven bli kjent med linjeforhold og arealforhold i formlike trekanter. Arbeidet med konkretene følges opp med oppgaver der eleven bruker de reglene hun har kommet fram til. Lærerens instruksjone Velg verktøyet parallell linje og klikk på grunnlinja i en av trekantene. Fest parallellen i punktet/hjørnet som ikke er en del av grunnlinjen. Velg verktøyet linje og forleng vinkelbeina til punktet du festet parallellen i. Tenk på samsvarende vinkler ved parallelle linjer sekskant, sentralvinkel, vinkelsum i polygoner, sammenhenger mellom vinkler, navn på regulære polygoner 02­4 Polygon samsvarende vinkler, parallelle linjer, formlike polygoner, innskrevne og omskrevne sirkler, 30, 60 og 90 graders trekanter, likebeinte og likesidet trekanter 02­5 Polygo

Figurer i planet - matematikk

Ensliggende vinkler ved parallelle linjer - GeoGebr

Samsvarende vinkler. Vinkler med et felles vinkelbein. Hvis linje a og b er parallelle er de samsvarende vinklene like store. OTHER SETS BY THIS CREATOR. 9 terms. Novelleanalyse. 23 terms. Imperialismen (grunnbegreper) ny. 15 terms. Økonomi. 17 terms. De fire regnartene kule ved gitt formel og figur. • Kunne regne ut overflate av rette prismer, terning, sylinder, kjegle, pyramide og kule ved gitt figur og kjent formel. • Kunne anvende formelen for massetetthet der vekt eller massetetthet er oppgitt i oppgaven • Anvende kunnskap om toppvinkler, samsvarende vinkler og nabovinkler. • Anvende kunnskap o

Matematikk for ungdomstrinne

1 om to rette linjer i samme plan, om to plan eller ett plan og én rett linje: som ikke skjærer hverandre hvor langt de enn forlenges 2 ved siden av nye metoder nyttes parallelt med de gamle nye metoder nyttes parallelt med de gamle / behandling og forebyggende arbeid må foregå parallelt behandling og forebyggende arbeid må foregå parallel trekant, symmetrilinje, parallelle linjer, likebeinet trekant, radius. Konstruere 90 graders vinkel, 60 graders vinkel og kunne halvere vinkler Konstruere midtnormalen til et linjestykke Tegne paralleller gjøre greie for hva som kjennetegner følgende trekanter: likesidet trekant, likebeint trekant og rettvinklet trekan Parallellaksiomet (også kalt parallellpostulatet eller Euklids femte postulat) er det femte aksiomet i euklidsk geometri, oppkalt etter den greske matematikeren Euklid.Aksiomet er mer kontroversielt enn andre aksiomer ettersom det ikke er like enkelt å formulere og innbyrdes anses av ikke alle for å være så selvklar som man ofte vil at et aksiom skal være Weather Display Live You need to install v8, or greater, of Flash Player from Adobe and have javascript enabled to view Weather Display Live.. Hit Counte

Matematikkens Verden: Hvordan vet vi at to geometriske

Ungdomstrinn Matematikk BrettMatte Geometri Vinkler og parallelle linjer BrettMatte - Matematikk - 5.-10. trinn - Kapittel - Undersøkje eigenskapar ved todimensjonale figurar - 060. Vinkler og parallelle linjer Linja AC skjærer linja MD i punktet E. Vinklene MEF og AED er toppvinkler og dermed like store. A Linja MF er halvparten av linja AD. B Linjene AD og MF er parallelle, så vinklene EDA og EMF er like store, og vinklene EAD og EFM er like store fordi de er samsvarende vinkler ved paralleller. C Derfor er trekantene AED og FEM formlike.

Definisjoner og teoremer av Parallel Lines Parallelle linjer er viktig når du studerer quadrilaterals fordi seks av de sju typer firkanter (alle av dem unntatt kite) inneholder parallelle linjer. De åtte vinkler som dannes av parallelle linjer og en transversal er enten sammenfallende eller Denne linjen viser høyden av parallellogrammet (h på figuren). Arealet er lik produktet av grunnlinjen og høyden: I noen tilfeller kan det være vanskelig å trekke høydelinjen. Om man da kjenner lengden av to sider og vinkelen mellom dem, kan man beregne arealet av parallellogrammet ved hjelp av sinus Parallelle rette linjer læres i geometriske leksjoner på skolen. Hvis flyet ditt er definert ved å krysse rette linjer, kan du velge alle tre punktene vilkårlig, Hvis du har en vinkel, sett vinkler tilsvarer 120º fra aksen OZ i begge retninger

OPPGAVE 5 - Cappelen Dam

← Vinkler dannet mellom parallelle linjer og transversaler. 1 Follower 87 Lines Get Embed Code. x Embed video. Use the following code to embed this video. See our usage guide for more details on embedding. Paste this in your document somewhere (closest to the closing body. I geometri er en femkant en figur med fem sider og fem vinkler. En femkant er dermed en polygon med fem hjørner. En femkant kalles også en pentagon. Femkant. Vinkelsummen av en femkant er alltid 540 grader. Det vil si at hvis man måler alle vinklene i en femkant og legger dem sammen, vil summen alltid være 540°, uansett hvordan femkanten er oppbygget Kerley B-linjer Dette er korte parallelle linjer i lungene. Disse linjene representerer interlobular septa, som vanligvis er mindre enn 1 cm i lengde og parallelle med hverandre i rette vinkler til pleura. De er lokalisert perifert i kontakt med pleura, men er vanligvis fraværende langs fissurale overflater

Toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Innhold: Ordene engel og vinkel har helt forskjellige betydninger og bruk, selv om begge er substantiv. De høres også veldig annerledes ut når de er uttalt. Hovedproblemet som noen har med disse to ordene er at de har veldig lignende stavemåter parallelle linjer (AB og EF) danner en linje som skjærer de to gitte linjene, samsvarende vinkler med de gitte linjene som er like store. Det betyr at vinkel BAC og vinkel FEC er like store. Da må også vinkel ABC og vinkel EFC være like store. Med andre ord er vinklene i trekant ABC og trekant EFC parvis like store og trekantene e

Parallelle linjer og samsvarende vinkler - utforsk

Halvér 30° vinkelen og du får da to vinkler på 15°. 60°+15°=75° 4) Endre avstanden mellom passerbeina til 5 cm ved hjelp av en linjal. Sett passerspissen i punkt D og slå en bue som krysser vinkelbeinet til <D (ikke linje m) i punkt F. 5) Konstruer en 60° vinkel i punkt F. La det nye vinkelbeinet krysse linje m i punkt E Forord DennerapporteneretresultatavetskoleprosjektiemnetMAT3010/MAT4010 Matematikk, skole og kultur ved Universitetet i Oslo. Et skoleprosjekt

leses vinkel Likevinkel En vinkel på 180 grader (dvs en rett linje) Like vinkler Vinkler som er like store Toppvinkler Når to linjer krysser hverandre danner de toppvinkler, det berører hverandre bare i toppunktet Samsvarende vinkler Vinkler som har ett felles vinkelbein Trekanter Vinkler, parallelle linjer, polygoner. 17. Quadrilateral Warfare. Tegn <, Lav par på hvert hul og få så mange hole-in-ones som du kan , ved at beregne. a) vinkel du skal slå i. b) antal enheder (afstand) du vil at bolden skal bevæge sig. Indsæt dine beregninger i Action-boksen og klik go. 9 · konstruere parallelle linjer, normaler og midtnormaler med og uten digitale verktøy · konstruere høyder i en trekant · konstruere vinkler på 90°, 60°, halveringer og sammensetninger av disse, f.eks. 30°, 45°, 120°, 150 Vi begynner med˚a vise det siste. Trekk ei linje gjennom C parallell med AB, og forleng AD og BE til skjæring i henholdsvis G og K med denne linja. A B C F D E P K G Figur 2. Cevas setning Daerfølgendeparavtrekanter formlike, ved toppvinkler ogsamsvarende vinkler ved parallelle linjer

1.4 Lengder i formlike figure

Giovanni Girolamo Saccheri (født 5. september 1667 i San Remo i Italia, død 25. oktober 1733 i Milano) var en italiensk katolsk prest tilhørende jesuittordenen og en ledende matematiker.Han er mest kjent for å ha utforsket alternativ til parallellpostulatet i Euklidsk geometri i et forsøk på å bevise dette. Hundre år etter hans død ble det vist at disse alternativene tilsvarer. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî st) to parallelle sider. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene. Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene: A = a + b 2 ⋅ h {\displaystyle A={\frac {a+b}{2}}\cdot h ; Legg merke til at vi også kan finne den ukjente siden ved å bruke likning

vinkler, samtale om resultatene og vurdere om de er rimelige. 3 finne forskjellen mellom minus- og plussgrader og anslå størrelsen på vinkler med og uten bruk av gradskive. 48-51 Vinkler og parallelle linjer. Matemagisk 3A s.115 -128 Rød oppgave 148,152, 154, 156 (Uke 48) Rød oppgave 159, 162, 166 (Uke 49 Innføring i geometri | Identifisere vanlige og regulære polygoner | CCSS.MATH.CONTENT.4.GA1 Tegn punkter, linjer, linjesegmenter, stråler, vinkler (høyre Vinkel mellem to linjer

 • Premium tide.
 • Dnb navigator kurs.
 • Drake god s plan lyrics.
 • Logo på bil.
 • Operation barbarossa date.
 • Kadaverbilen.
 • Hvordan virker en mosfet.
 • Sjekkereplikk.
 • Linjal skriv ut.
 • Vinstue kryssord.
 • Åros kommune.
 • Netgear arlo pro 2.
 • Tanz in den mai lahnstein.
 • Se frustrerte fruer.
 • Dauerparken aschaffenburg.
 • Frossen banan oppskrift.
 • Mietwohnung unterlangkampfen.
 • Who ikke smittsomme sykdommer.
 • Vaskemiddel håndklær.
 • Galgje spelregels.
 • Hjemmelaget surkål fermentering.
 • Vorderes kreuzband gerissen wie lange krank.
 • Hvalfangst ved sydpolen.
 • Erlebnisbad hamburg.
 • Nordkurier pasewalk traueranzeigen.
 • Ezra miller instagram.
 • Vika kino program.
 • Mercedes w212 test.
 • Askim helsestasjon.
 • Hva er en samisk sjaman.
 • Wohnung karl keil straße zwickau.
 • Amerikanske blåbær næring.
 • Carlitos regensburg happy hour.
 • Grapefruitkernextrakt warzen.
 • Landratsamt apolda führerscheinstelle.
 • Dogo canario mix.
 • Constanza dominikanische republik.
 • Jahn regensburg talenttraining.
 • Staatliche ballettschule berlin internat.
 • Preise für geweihe.
 • Optiske illusjoner farger.