Home

Nsm it sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er etablert som en del av NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) arrangerer Sikkerhetskonferansen i mars hvert år. Konferansen er det største arrangementet innenfor forebyggende sikkerhet i Norge, og byr på et bredt sammensatt program innenfor temaer som cybersikkerhet, personellsikkerhet og fysisk sikrin NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk

Produkter alene er ikke sikkerhet. Dette er viktig for alle der ute å forstå. Versjon 2.0 ble lansert 16. april 2020. Gå inn på NSM sine sider for å finne siste versjon. NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet inneholder 4 kapitler, 21 prinsipper, samt et sett med veiledninger per prinsipp . Disse er bygget opp på følgende måte NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Etter lanseringen i 2017 har prinsippene allerede blitt oppdatert én gang, og målet er at dokumentet skal være dynamisk, fleksibelt, og følge de trendene som er aktuelle innenfor IKT-sikkerhet

Digital sikkerhet - Nasjonal sikkerhetsmyndighe

 1. Faren har økt, og sikringen må styrkes. MÅ STYRKES: Sikkerhetsrisikoen ved e-post og tilhørende tjenester er økende, melder NSM, og anbefaler styring av sikkerheten til Exchange og Office 365
 2. Del 1 av konferansen og temaforedrag fra NTNU malwareforum er åpen for alle. Del 2 av konferansen er lukket. Den lukkede delen av programmet er tilgjengelig på invitasjon fra NSM
 3. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagorgan for forebyggende sikkerhet, og sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 4. Publisert: 12.03.2019. Alle skjemaer finner du på skjemasiden. Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven § 5-3. Sikkerhetsklarering skal likevel ikke gjennomføres dersom risikoen for tilgang til slik informasjon kan fjernes gjennom andre og enklere sikkerhetstiltak
 5. IKT-sikkerhet - lær av NSMs grunnprinsipper Vi er mer sårbare når verden er i krise, skriver Are Søndenaa og John Bothner, seniorrådgivere ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter. SIKKERHETSANBEFALINGER: NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er relevant for alle norske virksomheter, skriver artikkelforfatterne

Nasjonal sikkerhetsmyndighet - Forside

Atea er også NSM godkjent i hendelseshåndtering i forbindelse med IT-sikkerhet. Og du, vi har utrykning 24/7. Ved mistanke om dataangrep mot organisasjonen, ring 03060 og velg IRT Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det nasjonale fagmiljøet for digital sikkerhet, og skal understøtte JDs ansvar på området. NSM skal videreutvikles for å styrke den systematiske tilnærmingen til IKT-sikkerhetsutfordringene - og ikke minst vår kapasitet til å løse disse. IKT-sikkerhetsutvalgets utrednin IT-sikkerhet er ansvarlig for å påse at disse analysene blir gjennomført. Ettersom risikobildet endrer seg over tid er det behov for kontinuerlig oppdatering av kunnskapen om både eksterne og interne trusselbilder, og analysene må derfor gjennomføres både periodisk og ved spesielle hendelser

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet - Nasjonal

Dataequipment - NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Med dette innlegget ønsker jeg derfor å belyse noen av de risikovurderinger jeg mener NSM bør komplettere sin helhetlige risikovurdering med. Den første risikovurderingen jeg ønsker meg er en risikovurdering av departementenes ansvarshåndtering på digital sikkerhet. Ikke en sikkerhetsrevisjon, men en risikovurdering a Kripos og NSM med ny rapport og tips mot løsepengevirus. 90-milliardersindustri som øker mot bedriftene. Les mer. Tre bokstaver som gir organisasjonen din bedre og smartere IT-sikkerhet. Tenk deg at du kan gå til forsikringsselskapet ditt, og si at du gjerne vil utvide forsikringen NSM anbefaler alle å være ekstra på vakt når det gjelder koronarelaterte e-poster og suspekte domener. Det bør også vurderes å ha klare kontaktpunkter for spørsmål og henvendelser om sikkerhet e.l. Gjennomgå og eventuelt oppdatere IKT-sikkerhetspolicy o.l NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ble etablert 2018. Senteret bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep sikkerhet i anskaffelses-prosesser 2.2 Ivareta sikker design av IKT-miljø 2.5 Ha kontroll på kontoer 2.6 Kontroller bruk av administrative privilegier 2.3 Ivareta en sikker konfigurasjon 2.4 Ha kontroll på IKT-infrastruktur 2.8 Beskytt data i ro og i transit 2.7 Kontroller dataflyt 2.9 Beskytt e-post og nettleser 2.10 Etabler hensiktsmessig.

For snart tre år siden ble den første versjonen av Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet gitt ut av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Nå er en ny og oppdatert versjon av prinsippene klar, blant annet etter gode innspill fra en rekke erfarne bidragsytere NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309. 6,000.00 NOK. Read mor NSM ønsker også at de som kommer med innspill/kommentarer benytter følgende innhold i e-postens emnefelt: [Virksomhetsnavn] - kommentarer til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0. Informasjon rundt NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 1.1 han leses her. Utkast til Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 leses he

NSM skriver på sine nettsider at oppdateringen tetter et alvorlig sikkerhetshull. - Kunnskap om nye sårbarheter sprer seg hurtig, og programvaren til Microsoft er svært utbredt. Derfor bør systemeiere være tilsvarende raske med å oppdatere IKT-systemene, før noen angripere utnytter sårbarhetene NSM ser at løsepengeangrep har økt, og spår at det vil fortsette. NSM ser at løsepengeangrep har økt, Ny rapport viser forbedret sikkerhet hos de store skyleverandørene. Les mer. De tre største truslene i skyen | Skyen tjener mer enn Cisco, Dell, HPE og Lenovo til sammen Sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ser vi på hva som er nytt i grunnprinsippene versjon 2.0, hvorfor disse er viktig og hvordan man bør prioritere. Webinar | Onsdag 20. mai, kl. 09:00 - 10:00 NSMs grunnprinsipper versjon 2.0 ble nylig lansert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Dette er et sett med prinsipper og sikkerhetstiltak som beskytter informasjonssystemer [ Les mer: Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (nsm.no) 3. Syv lag med sikkerhetstiltak mot dataangrep via e-post . For mange trusler er det nødvendig å etablere flere lag med sikkerhetstiltak. Flere typer angrep utnytter e-postmeldinger med skadevare, eller med lenker til falske nettsteder som angrepsvektor. Beskytt e-post og nettlese

Ny versjon av NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet klar

NSM konkluderer i egen rapport at det er særlig to utfordringer når det gjelder datasikkerhet; kunnskapen omkring IT-sikkerhet i Norge er liten, samtidig som sikkerhetsproblematikken ikke har nok fokus fra toppledelsen i private og offentlige virksomheter NSM har oppdatert rådene for IKT-sikkerhet til norske virksomheter. (Foto: Erlend Aas, NTB scanpix) - Basert på hendelser fra 2020 ønsker vi å sette søkelyset på skadebegrensning når sikkerhetshendelser inntreffer, sier Bente Hoff, sjefen for Nasjonalt cybersikkerhetssenter Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM har utarbeidet en liste over de 4 mest effektive tekniske tiltakene for å stoppe angrep. Studier viser at disse fire tiltakene stopper opp mot 90% av internett-relaterte angrep. Visolit har produkter og tjenester for å dekke alle tiltak. DE FIRE MEST EFFEKTIVE TILTAKENE: 1. Oppgrader program- og maskinvare

NSM har oppgaver liggende ute på nettsiden https://challenge.i18.no, som vi oppfordrer deg til å forsøke deg på. Den som ansettes må ha norsk statsborgerskap, og kan ikke ha annet (dobbelt) statsborgerskap. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. NSM oppfordrer kvinner til å søke. Vi kan tilby NSM frykter vi legger for mange egg i for få kurver og dermed gir fra oss makt. Faktisk så mye makt (les: informasjon) at det kan svekke vår nasjonale beredskapsevne. Svaret, ifølge rapporten, Det er flott at NSM setter søkelyset på sikkerhet og beredskap

NSM og Microsoft anbefaler å sikre Exchange og Office 365

NSM anbefaler følgende sikkerhetstiltak for utstyr fra hjemmekontor som nå bringes tilbake til virksomheten:. Sikre at alt utstyr er oppdatert med siste versjoner av programvare. For utstyr som har stått på hjemmekontor som en improvisert løsning, kan det være hensiktsmessig å reinstallere all programvare (såkalt «re-tanking») dersom du ikke er trygg på den sikkerhetsmessige tilstanden NSM sitt fagmiljø Teknisk sikkerhet er ledende med kunnskap om sårbarheter, målemetodikk og offentlige kravsett innen områdene Tempest, etablering av graderte møterom og trådløs teknologi Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble fredag åpnet av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og skal bidra til å styrke den digitale sikkerhete NSM mener IKT-sikkerhet må inn i ryggmargen på toppene i samfunnet. - Når selskaper outsourcer må IKT-sikkerhet og risikovurdering av prosjektet vurderes nøye av toppledelsen og styret NSM erfarer at mange virksomheter står helt eller delvis uten risikoreduserende tiltak. - Virksomheter bør ta utgangspunkt i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet . All erfaring tilsier at de er bedre rustet mot uønskede digitale hendelser hvis de følger rådene som blir gitt her, sier NSMs fagdirektør, Roar Thon

Hjem - NorSIS gjester Sikkerhetspodden til NSM. NorSIS gjester Sikkerhetspodden til NSM. Lytt til teksten Skriv ut Del på facebook. Oktober har en spesiell betydning for alle som er opptatt av digital sikkerhet. I år gjennomføres Sikkerhetsmåneden for 10 gang, men noen aktiviteter blir annerledes enn tidligere år NSM Grunnlagsdokument for sikkerhet 2006-11-24. Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag- og tilsynsmyndighet innenfor forebyggende. sikkerhetstjeneste i Norge og forvalter lov om forebyggende sikkerhet av 20 mars 1998. Hensikten. med forebyggende sikkerhet er å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andr Sikkerhetsbloggen er ment som et uformelt nettsted med hovedvekt på informasjonssikkerhet og sikkerhetsrelaterte temaer innen forebyggende, defensiv sikkerhet. Artiklene på bloggen gjenspeiler forfatterens egne meninger, og er ikke nødvendigvis uttrykk for NSMs krav, retningslinjer eller veiledninger

Video: Program - Nasjonal sikkerhetsmyndighet - nsm

NSM fokuserer i hovedsak på sikkerhetstiltak som den enkelte bruker selv kan gjennomføre. Disse brukertiltakene er nødvendige for at løsningen skal oppnå god sikkerhet. Neste avsnitt gjelder primært virksomheter med høyere sikkerhetskrav NSM frykter det kan gjøre sykehus som bruker samme plattform, til krigsmål. Regjeringen vil bruke halv milliard på IT-sikkerhet. LES SAKEN. I slutten av oktober tok Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Om NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighe

NSM Podcast 89 - Tik Tok, sikkerhet og sosiale medier by Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) published on 2020-08-24T18:53:54Z En podcast fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet TikTok er et av verdens mest benyttede app, men har i det siste fått mye fokus når det gjelder sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har lagt ut en rekke spørsmål og svar knyttet til sikkerhet i denne typen tjenester. Inntil skrivelysten tar meg igjen er jeg aktiv på Facebook-gruppen IT-sikkerhet sammen med 3800 andre som også synes it-sikkerhet er spennende Etter IT-angrepet mot Stortinget i forrige uke har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobbet tett med sikkerhets- og etterretningstjenestene om håndteringen. Det er nå oppdaget lignende mistenkelig aktivitet hos andre virksomheter, både offentlige og private, opplyser NSM i en pressemelding Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte

Sikkerhetsklarering - Nasjonal sikkerhetsmyndighe

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Sikkerhet i digitaliseringens tid. Med digitalisering i fokus fikk Sikkerhetsdagen over dobbelt så mange deltakere som i fjor. Større kompleksitet og risiko frister ressurssterke kriminelle miljøer, og naive ansatte er fortsatt hovedveien inn til systemene. Lyset i tunnelen er at ledelsen endelig ser ut til å ville ta ansvar NSM er Norges representant i internasjonale fora, herunder NATO, innen forebyggende sikkerhet, og i bi- og multilateralt samarbeid på fagområdet. NSM skal representere Norge i NATOs sikkerhetskomité. NSM skal, i henhold til gjeldende krav og føringer, understøtte Forsvarets operative virksomhet i hele krisespekteret I 2017 ga Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut den første versjonen av Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Nå er en ny og oppdatert versjon av prinsippene klar, der NSM har fått gode innspill fra en rekke erfarne bidragsytere NSM understreker at sikkerhetsarbeidet krever stadig større innsats i alle deler av en virksomhet, men også at det er mulig å forbedre sikkerheten med noen sentrale grep: Kompetanse innen IKT og IKT-sikkerhet må prioriteres i alle virksomheter. IKT-sikkerhet må adresseres systematisk på alle nivåer i virksomheten

IKT-sikkerhet - lær av NSMs grunnprinsipper Finansavise

NSM lanserte i 2017 «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 1.0». Disse prinsippene har blitt godt mottatt av både offentlige og private virksomheter. Dokumentet består av et sett med prinsipper og underliggende prosesser og tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare, infrastruktur) og data og tjenestene de tilbyr Tiltaksoversikt til nasjonal strategi for digital sikkerhet | 9 DEL 1 - SENTRALE TILTAK FOR ØKT DIGITAL SIKKERHET 2 Tiltak 1.3: Allvis NOR, kartlegging og sårbarhetsundersøkelse «Allvis NOR» er en tjeneste NSM tilbyr for å øke sikkerheten i offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur

Lytt til Sikkerhet I Anskaffelser og 126 andre episoder av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), gratis! Ingen registrering eller nedlasting kreves. NSM Podcast 92 - Sikkerhetsmåned, Secflix og sikkerhetsopplæring. NSM Podcast 91 - NSM er nye på nett! ‎Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet NSM er en tverrsektoriell fag- og tilsynsmyndighet innenfor forebyggende sikkerhet i henhold til lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NSM skal også utøve sitt ansvar i henhold til lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer, og utøve sertifiseringsmyndighet for IT-sikkerhet i produkter og systemer.

Stream NSM Podcast 90 - At du er utsatt for dataangrep betyr ikke at sikkerheten er dårlig by Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) from desktop or your mobile devic 09:15 / Speeddate - Roar Thon (NSM) - «Profesjonalisering - sikkerhet i sky eller i tåka» Hva gjør sikkerhet for «bunnlinja»? Digitale angrep en risiko for alle eller bare de store selskapene? Hva bør jeg gjøre selv, og hva kan jeg overlate til andre å gjøre? 09:35 / Debatt - «Hva hemmer og fremmer for bruk av skytjenester? Industrispionasje og annen tap av produktinformasjon, kundedata, unik intellektuell kapital eller annen sensitiv informasjon, kan føre til store tap for virksomheten. PST peker på at virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål. Det er derfor.

Et digitalisert samfunn og et uoversiktlig trusselbildeNasjonal Sikkerhetsmyndighet og SINTEF styrker samarbeidetNy veileder fra NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

sikkerhet, samfunnets sikkerhet, og egen sikkerhet. Derfor er vi opptatt av å øke bevisstheten om sikker ­ het i hele samfunnet, i samarbeid med andre offent­ lige og private aktører. GRENSEFLATER. NSM har som sektorovergripende direktorat grenseflater mot, og samarbeider med en rekke ulike aktører, blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er gitt i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å gi et nasjonalt risikobilde. Dette er publisert i NSM sin rapport Sikkerhetsfaglig råd 2015. NSM foreslår tiltak for å styrke IKT-sikkerheten, ved blant annet å innføre EUs direktiv for nettverks- og informasjonssikkerhet E-læringskurs Grunnkurs forebyggende sikkerhet E301. 5 000,00 NOK. Les me

 • Was bedeutet zu nett sein.
 • Pålagt overtid lønn.
 • Statistik tourismus.
 • Tottenham madrid aufstellung.
 • Reebok classic.
 • Fitnessstudio deutschlandweit.
 • Hurra for deg som fyller olga marie.
 • Grønnsaker fra sverige.
 • Hvor mye er et halvt snes.
 • Bambino katt norge.
 • Hva betyr drøfte.
 • Rätsel für kindergartenkinder zum ausdrucken kostenlos.
 • Farger på kontor.
 • Sat low high band.
 • Timothy d snyder.
 • Innlæring av brystsvømming.
 • Sykehushygiene.
 • Pusteteknikk rier.
 • Ståndssamhälle medeltiden.
 • Vvs ingeniør jobb.
 • Maluma y natalia.
 • Puma suede platform.
 • Heklet barbieklær.
 • Iubh master.
 • Villeroy & boch norge.
 • Wilfa classic kaffetrakter test.
 • 60 talls mote.
 • Hva er en opsjon.
 • Pynteting nettbutikk.
 • Gulvpolish.
 • 9 11 memorial timeline.
 • Hva betyr det å skrive injurierende.
 • Dodge ram ersatzteile.
 • Lustige kleine hunde.
 • Mp7 holster.
 • Lp plater vekt.
 • Hayas küche.
 • Hvor lang tid tar det å bryte ned plast.
 • Elle sri lanka.
 • Fagforbund definisjon.
 • Volksfreund auf chiffre antworten.