Home

Den franske revolusjon ungdomsskole

Den franske revolusjon blir nettavis på Skrim ungdomsskole Full konsentrasjon fra de vel 80 elevene når vi gjennomgår hvordan man setter opp sin egen blogg. Januar 2014 skrev Skrim historie ved å være den første ungdomsskolen i Norge som gikk 1:1 med iPad Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis. Den 4. august 1789 ble de siste restene av privilegene fjernet. Den amerikanske revolusjonen må sees på som en av grunnene til den franske. På flere måter. For det første ble den franske økonomien svekket av at de franske hjalp separatistene i Amerika, og for det andre ble denne revolusjonen motiverende for de franske Den franske revolusjonen. Dyptgående oppgave om den franske revolusjonen. Karakter: 5+ (8. klasse, hadde fått 6 hvis jeg ikke hadde glemt kilder) Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 09.01.2011 Tema. Fransk historie.

Den franske revolusjon blir nettavis på Skrim ungdomsskole

Den lokale adelsmannen hadde også politimyndighet, slik at de kunne kreve avgifter av vanlige folk. Tredjestanden: Det var resten av befolkningen tilhørte denne standen. Denne gruppen besto av både advokater, leger, direktører, bønder, håndverker, løsarbeidere og fattige. 98% av befolkningen hørte til tredjestanden Hvorfor den franske revolusjonen ble så viktig: var at når Bastillen ble stormet den 14 juli 1789, så ble det under nasjonaldagen. Det var et fengsel i Paris og det heter Bastillen blir stormet, dette ble stort og starten på den franske revolusjonen dette er også Frankrikes nasjonaldag den 14 juli 1789 En photopresentasjon av den Franske Revolusjonen. Lagde denne da jeg gikk i 8. klass En del av den franske revolusjonen fortalt på en morsom måte, og du får alt dette i en morsom utgave i Lego. Veldig lærerikt om den franske revolusjon. Category Film & Animation

Den franske revolusjon - Store norske leksiko

Start studying Den franske revolusjonen - 8. klasse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den amerikanske revolusjon Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse Tredjestanden var en av de tre stendene i det gamle franske samfunnet før 1789. Tredjestanden omfattet alle som verken var geistlige (førstestanden) eller adelige (annenstanden). Den franske revolusjon ble innledet da representanter fra tredjestanden erklærte at de var Frankrikes lovlige nasjonalforsamling. Den 20. juni 1789 avla de Ballhus-eden på at de ikke ville skilles før de hadde.

Den russiske revolusjonen i 1917 fikk store ringvirkninger. I Norge vedtok Arbeiderpartiet på årsmøtet i 1918 at de var et revolusjonært parti, og at de ville ha en kommunistisk revolusjon. Sist redigert 06.01.16, Hege Eikelan Den franske revolusjonen. 8C Gruppe 3. Kongefamilien flykter! Jeg går på Skrim Ungdomsskole. Jeg liker å spise. Vis alle innlegg av Magnus B Forfatter Magnus B Publisert 15. februar 2017. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med

Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter (fransk: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) ble vedtatt av den franske nasjonalforsamlinga 26. august 1789.I korthet slår den fast fire grunnleggende rettigheter: frihet, eiendom, sikkerhet og motstand mot undertrykking Opplysningstiden er en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod Den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen var en periode i fransk historie som varte fra 1789 til 1799. Det franske folket gjorde opprør mot kongen og eneveldet, og symbolet på revolusjonen var stormingen av Bastillen - et fengsel som ble sett på som symbol på den undertrykkende makten Den franske revolusjonen. 8C Gruppe 3. Jeg går på Skrim Ungdomsskole. Jeg liker å spise. Mine tanker om revolusjonen og det somskjedde etter. I Frankrike sent på 1700 tallet var det eneveldig konge. Den franske forfatteren og filosofen Rousseau hadde mange meninger om dette

Årsaker til den franske revolusjonen - Daria

 1. Den franske revolusjon fikk avgjørende betydning ikke bare for Frankrike, men for hele Europa og europeernes selvforståelse. Uten den ville Europa ikke sett ut som det gjør i dag. Tekst — Natasja Broström Publisert den 21.10.19. Link kopieret til utklippsholderen
 2. Start studying Samfunnsfag - Den Franske Revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. DEN FRANSKE REVOLUSJONEN. Stender- og privilegiesamfunnet. Fram til den franske revolusjon i 1789 var den franske befolkningen delt inn i tre stender. En stand er et sosialt lag av mennesker som er klart utskilt i samfunnet ved at alle som hører til den etter loven, har bestemte rettigheter og plikter

Den Franske skolen fra Solli, Oslo. Skole - Barne- og ungdomsskole Den franske revolusjon Frihet, likhet og brorskap! Friheten på barrikadene av Eugene Delacroix. Maleriet ble ferdigmalt i slutten av juli 1830, samme måneden som julirevolusjonen i Paris. På 1600-tallet opplevde Frankrike en sterk økonomisk vekst og modernisering. En. Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet

Bakgrunn og hendelsesforlø Når prestene klager over vantroen under den franske revolusjon, kan man ikke undre seg over det, for der hvor vantroen hersker, har man ikke bruk for deres humbug. Men revolusjonen gikk likevel for vidt, sier mange som bedømmer den med en slags toleranse

Dette var i høyeste grad et statskupp og den virkelige starten på den franske revolusjon, for tredjestanden erklærte seg overordnet kongen og for å representere nasjonen frankrike, ikke en enkelt stand. Rykter om at kongen planla å ta tilbake makten ved kupp begynte snart å svirre Start studying Den franske revolusjonen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den franske revolusjon III •Terroren 1793-1794: forsvare revolusjonen mot ytre og indre fiender •Mobiliseringen lykkes, Robespierre mister sitt maktgrunnlag og giljotineres •Direktoriet 1795-1799: avhengig av militær støtte for å holde seg ved makten •1799: Militærkupp, Napoleon tar makte den årsaker og konsekvenser av den franske revolusjonen De reflekterer tidens krevende samfunn. Blant hovedårsakene er økonomisk ustabilitet, og en av de viktigste konsekvensene var anerkjennelsen av menneskerettighetene. Den franske revolusjonen begynte i 1789 med Bastilles inntak Den franske revolusjon - Mæla ungdomsskole. Den franske revolusjonen Årsaker - Studienett.no. Fra kongens til nasjonens kultur - Nr 02 - 2010 Den franske revolusjon - ppt laste ned.

Den franske revolusjonen - Daria

 1. Den franske revolusjonen Mål i følgje læreplanen: - drøfta idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg. Delmål: Du skal kunna fortelja om: Stendersamfunnet. Korleis Ludvig 16. og familien hans levde og døydde
 2. Under den franske revolusjonen gjorde folket opprør mot, og avsatte kongen. Dette la grunnlaget for en moderne stat der folket bestemte. Nettopp derfor har den betydd mye for verdenshistorien
 3. Fransk-norsk vennskap stod på agendaen da Ambassadør Duhamel deltok på avdukingen av bautaen som elevene ved Varden ungdomsskole har restaurert. 1789 satt opp en bauta for å markere 100 års jubileet til Den Franske revolusjon. Her var det invitert til folkefest i 1889, med taler og musikk og Marseillaisen ble spilt flere ganger.

Den franske revolusjonen Den franske revolusjonen. Revolusjonens fase 1 (1789-1791): Revolusjonens fase 2 ( 1792-1795): Revolusjonens sluttfase (1795-1799): Hva ble resultatet av revolusjonen for Frankrike? Revolusjonens betydning for Europa: Storbritannia, økonomisk framgang og opplysningstida John Locke en forløper for opplysningstid Bakgrunnen for den franske revolusjonen 1789-1799. Opplysningstid, den amerikanske uavhengighetskrigen, uår i jordbruket etc. Laget av: Bjørnar Sandvold - le.. Hva var de amerikanske og franske revolusjonene? Oppgave 1. Hvorfor ville amerikanerne fri seg fra britisk styre? Oppgave 2. Hvordan har opplysningstidens tanker fått gjennomslag etter den franske revolusjonen Den franske revolusjon (1789-1804) er en blodig, kaotisk og heroisk periode som fikk store konsekvenser for Frankrike og Europas utvikling. Men hva skjedde egentlig? I podkastserien Revolusjonen fra NRK Kultur og Radioteater får du den franske revolusjonen slik du aldri før har hørt den

Den franske republikanske kalenderen (fransk: Calendrier républicain français), noen ganger kalt den franske revolusjonskalenderen (fransk: Calendrier révolutionnaire français), er kalenderen som ble anvendt i Frankrike i noen år etter den franske revolusjons utbrudd. Den skilte seg fra den gregorianske både med hensyn til månedenes navn og lengde, ukenes lengde, ukedagenes navn og. Den franske revolusjonen er en av de mest betydningsfulle og berømte hendelsene i verdenshistorien. Fra 1789 til 1799 resulterte det blant annet i å kaste monarkiet i Frankrike. Det var forskjellige grunner som førte til revolusjonen

Generalstendene var i Frankrike navnet på riksstenderforsamlinger, representanter for kirke, adel og uprivilegerte (tredjestand). Generalstendene var Frankrikes nasjonalforsamling under l'ancien régime (det gamle regime), før Den franske revolusjon. De ble sammenkalt, især under vanskelige forhold, for å bevilge kongen ekstra skatter eller ta medansvaret når kongen avgjorde særlig. En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den industrielle revolusjon. Les artikkel; Bilde Likhetsideen som kom i kjølvannet av den franske revolusjonen, inspirerte en ny ideologi, som ble veldig populær i Europa på 1800-tallet, og som er det også i dag, nemlig nasjonalismen. Når den franske grunnloven fra 1791 sa at alle var like for loven, var det med en tanke om at alle var en del av den samme nasjonen

Stenderforsamlingen - Mæla ungdomsskole

 1. dre og lokal hendelse
 2. Veien til en industriell revolusjon var ikke kort og rask, men heller langsom og gradvis. Den industrielle revolusjonen fant sted i et samfunn hvor det var en rask folkevekst, som et resultat av lavere dødstall og en økt levealder. Når det ikke lenger er en stor sannsynlighet for at flertallet av et ektepars barn dør blir familiene større
 3. Den franske revolusjonen fra 1789 til 1799 kom som et oppgjør med det gamle samfunnet (l'ancien regime). Den amerikanske revolusjonen, fra ca. 1775 til 1783, bar mer preg av å være en løsrivelse fra Europa og gamle politiske løsninger

2.4 Den franske revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Den russiske revolusjonen i 1905 var Russlands første revolusjon. Den startet med Den blodige søndag i St. Petersburg i januar 1905, og endte da en stor oppstand i Moskva ble slått ned i desember samme år. 1905-revolusjonen sprang ut av misnøye blant arbeiderne, men fikk også oppslutning fra det russiske liberale borgerskapet og adelsklassen Start studying Den franske revolusjonen (Historie prøve). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den franske revolusjonen kom overraskende på samtida. Frankrike, et solid enevelde og selve symbolet på stabilitet og tradisjon, var plutselig i fullstendig oppløsning. Hvordan var det mulig? Mange snakket om et komplott utenfra. Mer sannsynlig er det at kimene til revolusjon lå i det franske samfunnet selv

TV2 Skole - Quiz - Historie - Den franske revolusjonen #tv2skole #franskrevolusjon #historie #tv2skole #franskrevolusjon #historie. Created by: tv2skole Language: Norsk. Plays: 1432 Shares: 0 Players: 18524 Favorites: 0. Play. Edmund Burke: Tanker om revolusjonen i Frankrike. Den irskfødte politikeren Edmund Burke (1729 -97) regnes som den moderne konservatismens grunnlegger. I boka Tanker om revolusjonen i Frankrike (1790) kritiserer han de raske omveltningene i det franske samfunnet. Burkes bok kom ut før revolusjonen gikk inn i sin blodigste fase,. Franske soldater som hadde vært med og kjempet sammen med amerikanerne spredte nyhetene videre. I Frankrike var det på denne tiden stor misnøye blant store delen av befolkningen både på grunn av fattigdom og svært urettferdig fordeling av godene i samfunnet. Misnøyen spredte seg, og i 1789 var den franske revolusjonen et faktum

Ved å kjempe mot den franske og indiske krigen (1754-1763) fikk Storbritannia endelig full, ubestridt kontroll over Nord-Amerikas østkyst. De påfølgende omgangene til britene med kolonistene og et økende ønske om selvstyre tjente som frø for revolusjon Var Lenin den visjonære helten hans tilhengere har dyrket ham som? Eller ble hans rolle diktert av omstendighetene og revolusjonen i seg selv Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 8.trinn 2018-19 FAG: Samfunnsfag Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34/38 Lese, tolke og bruke Den amerikanske revolusjon Den franske revolusjon Individuelt arbeid Parsamtaler og basisgrupper Klassesamtaler rundt gjennomgang av Power-point Bruke ulike læringsstrategie

Den amerikanske revolusjonen. Den amerikanske revolusjonen varte fra 1765 til 1783, og startskuddet gikk da de 13 britiske koloniene erklærte seg uavhengige av moderlandet. Denne uavhengigheten kom ikke gratis. Dagens USA har sine røtter i virksomheten svenske, spanske, franske, nederlandske og spesielt britiske kolonisatorer utførte Den russiske revolusjon rystet verden 2017 markerer hundreåret for den russiske revolusjon, som ble gjennomført av Vladimir Lenin og hans kommunistiske kumpaner. 300 års eneveldig tsarstyre ble avløst av et kommunistisk diktatur som sendte Russland ut i en langvarig borgerkrig og innvarslet seks tiår med kald krig mellom Øst og Vest

PPT - Den industrielle revolusjon PowerPoint Presentation

Skoletorget/Menneskerettighetserklæringen av 178

Den franske politiske tenkeren Charles Montesquieu omsatte mange av Lockes tanker til politiske styringsprinsipper. Han utfordret eneveldet med maktfordelingsprinsippet. Ideen bak dette prinsippet er at makten i en stat bør deles mellom tre statsmakter: den utøvende, den lovgivende og den dømmende makten Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Revolusjoner: Forklar begrepene Revolusjoner, Forklar begrepene, side 214 Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å definere sentrale begreper fra perioden. Hjelpeskjema vedlagt. Omfang: ca. 45 minutter Selv om opprøret mot Ludvig 16. i 1789 kalles den franske revolusjon, har landets styre flere ganger blitt styrtet av rasende borgere. Kongeslekten Bourbon inntok i 1814 igjen den franske tronen. Men allerede i 1830 opplevde også den gamle kongens yngre bror å bli fjernet fra makten Den franske revolusjon: tekst og film - sentrale begrep - tankekart - podcast. Hva er makt? Se kart over imperialismen i verden og det britiske imperiet. Se dokumentarserie om slaveriet. Les og hør tekst på arabisk og russisk. Khan academy: den franske og amerikanske revolusjonen. Les om standssamfunnet i Nore

Den franske revolusjon og napoleonskrigene. Kilder og fordypning Kilde: Karikaturer fra revolusjonen. Industrialisering. Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom sine representanter i Parlamentet Den russiske revolusjon i 1917 var ikke én revolusjon - det var fem revolusjoner. På det sosiale plan, kan vi si, var det snakk om tre revolusjoner: en arbeiderrevolusjon, en bonderevolusjon og en soldatrevolusjon. Disse tre revolusjonene var spesifikke, men filtret seg også sammen Den franske revolusjon. Bruk nettressursen under og svar på spørsmålene. Oppgave. Hvordan forklares bakgrunnen for utbruddet av revolusjonen i 1789 på nettstedet Skoletorget? Hvilke hendinger i året 1789 legger nettestedet vekt på

Den franske revolusjonen - Alpha Histor

Prosjektoppgave om den franske revolusjonen, som tar for seg de samfunnsmessige forholdene i forkant av, under og i etterkant av revolusjonen. HEr står det blant annet om årsaker til revolusjonen, Bastillen og den nye franske regjeringen Den franske revolusjonen . I hvilket år fant den franske revolusjonen sted? Hva var bakgrunnen for revolusjonen? Hvilket inntrykk får du av den franske revolusjonen gjennom bildene i filmklippet fra NRK? Hvem var Napoleon Bonaparte? Hvilke følger fikk Napeoleons maktkamp og krigføring for Norge og Norden Den franske revolusjonen varte i perioden 1787-1799, og er i etterkant kjent som Den store revolusjonen. Revolusjonen skapte store omveltninger politisk, sosialt og økonomisk. Revolusjonen hadde i tillegg store ringvirkninger for store deler av Europa. Det var flere årsaker til revolusjonen. Det var harde kår økonomisk I Frankrike etter deltagelse i kriger, som den Amerikansk

Stendersamfunn - Mæla ungdomsskole

Den franske revolusjon - Wikipedi

 1. Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa. 127 relasjoner
 2. Sult: Den siste grunnen jeg legger fram er sulten som rumlet over Frankrike før den franske revolusjon. Mange av avlingene hadde dødd, noe som ble årsaken til stigende brødpriser over hele landet. Sammen med all undertrykkingen ble rett og slett det franske folk forbannet på kongen og hoffet
 3. Veldet faller Terrorveldet under Den Franske Revolusjon Et ufattelig antall mennesker ble drept Ble den franske revolusjon kapret? Hæren ble sterkt rustet opp Napoleon Bonaparte Et omstridt tema i lærebøkene Mer radikal enn Girondinerne Utnyttet misnøye hos politiske aktive 2
 4. dre enn 47 franske historikere står bak boken «Le livre noir de la Révolution française», Den franske revolusjonens svartebok
 5. Start studying Den fransk revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Den amerikanske og franske revolusjon: En sammenligning I dag skal vi se nærmere på hvorfor det ble revolusjon i Frankrike og sammenligne det med hvorfor det ble revolusjon i Amerika. Vi skal forklare hva som var årsakene til revolusjonen, altså hva som gjorde at det bl

Virkningene av den franske revolusjon - 8C Gruppe

Den franske revolusjon - YouTub

Kort om emnet. Emnet skal gi en innføring i årsakene til den franske revolusjon, de ulike fasene i revolusjonen (1789-1799), hva revolusjonen førte til, og hvordan revolusjonen har blitt tolket i ettertid Utdrag Den amerikanske revolusjonen og den franske - ulike samfunn med like ideer På den siste delen av det 18. århundre fikk vi to av den nyere tids mest innflytelsesrike revolusjoner, som har ført til ringvirkninger helt frem til vår tid; den amerikanske og den franske revolusjonen

Republikk eller monarki - Mæla ungdomsskole

Stendersamfunn - Mæla ungdomsskole

DEN FRANSKE REVOLUSJON: Del I : Forhistorien : Opptakt til en revolusjon : Finanskrise og aristokratiets opprør : Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse : Borgerskapets revolusjon — Stenderforsamlingen av 1789 : Sanskulottenes revolusjon — Bastillens fal Den franske revolusjon er fortsatt en kilde til fascinasjon for mennesker i alle aldre. Markerer begynnelsen på den demokratiske europeiske samfunn som vi vet nå, er en forståelse av hendelsene i 1789 og deres etterspill av vital betydning for barnas forståelse av moderne politikk og sosiologi

Den franske revolusjonen begynnelse-slutt - 8C Gruppe

Den Amerikanske Revolusjonen Declaration of Indipendence Den Franske Revolusjonen Nasjonalforsamlingen Menneskenes rettigheter og grunnloven Den industrielle revolusjonen Sosiale følger av industrialiseringen Konklusjon Litteraturliste. Utdrag Opplysningstiden besto av mange betydningsfulle filosofer, en av de var britiske John Lock I sommerens Gjenlyd - Verden i går sender NRK Gull en serie på 11 programmer om den franske revolusjon Sider i kategorien «Filmer om den franske revolusjon» Under vises 4 av totalt 4 sider som befinner seg i denne kategorien

Den Franske revolusjonen - YouTub

Foil 1. Plan for forelesningen . Noen hendelser hvor kvinner spilte en avgjørende rolle Kvinnetoget til Versailles Radikaliseringen fram mot den andre franske revolusjon Den revolusjonære republikanske kvinneklubben De folkelige opprørene i 179 Stormingen av Bastillen og den påfølgende Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble den tredje hendelse i disse innledende fasene av den franske revolusjon. Den første hadde vært adelens opprør, ved å nekte å gi støtte til kongen ved å betale skattene Velferdskomiteen Komite som ledet den blodigste fasen av revolusjonen Kompetansemål drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-talle

Den franske revolusjonen Lego film (Folket stormer

8.-10. klasse Den franske revolusjon Forhistorien Rollespill : Forhistorien : Rollespill. Sist oppdatert: 16.januar 2004. Del elevene i grupper på seks. Skriv ut og kopier PDF-dokumentet (klikk på utskriftsikonet til høyre) og klipp det opp slik at hver gruppe har hver sin kopi - og hver elev hver sin rolle. På. Franske revolusjon; Serie: Revolusjon! År: 1996; Noter: Boka beskriver bakgrunnen for hendelsene som fant sted under den franske revolusjon i 1793. Den forteller om begivenheter som fikk betydning for hele verdens historie. I tekst og bilder gjør boka greie for det som skjedde i revolusjonens første dager, og hvordan det hele endte EU og arven fra den franske revolusjon Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Erik O. Eriksen Professor, Arena, Universitetet i Oslo Rødsberg ungdomsskole ligger i Halden sentrum og har mange elever med forskjellig kulturell bakgrunn. Forsiden. Samfunnsfagsprøve. Den amerikanske og franske revolusjonen. Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Konsekvenser etter den franske revolusjonen - 8B Gruppe

Den franske revolusjonen forandret alt. Franskmennenes liv ble drastisk påvirket, fra religiøs praksis til valuta. Den franske revolusjonen var rettet mot hvordan Frankrikes regjering eksisterte, i motsetning til USAs, som var et brudd på en utenlandsk makt for å videreføre ideen om sine egne regjeringer Om kvinner i den franske revolusjonen Kvinner kan ikke ha fått for mye under den franske revolusjon i form av sin egen frihet, men fra begynnelsen av konflikten, spilte de en betydelig rolle i kampen. Siden kvinner var sterkt bekymret for sine barns velferd, var de klare til å lage brå Den franske revolusjonen 1789-1799 En revolusjon er en stor endring som skjer raskt. Det kan være politiske endringer, sosiale endringer (samfunnet), eller økonomiske endringer. Ludvig.16 Ludvig den 16 var kongen i Frankrike

Presse konferanse med Marie Antoinette – 8C Gruppe 6

Den franske menneskerettserklæringe

Rullende hoder, vaiende flagg og en intens lengsel etter frihet. Hvordan ser en revolusjon ut fra innsiden? Den franske revolusjon (1789-1804) er en blodig, kaotisk og heroisk periode som fikk store konsekvenser for Frankrike og Europas utvikling. Men hva skjedde egentlig? I serien Revolusjonen får du den franske revolusjonen slik du aldri før har hørt den Den franske revolusjonen Dyptgående oppgave om den franske revolusjonen. Karakter: 5+ (8. klasse, hadde fått 6 hvis jeg ikke hadde glemt kilder 15. mai - stenderforsamlinga møtast . 17.juni - tredjestanden seier den er nasjonalforsamlingen. 14. juli - storminga av Bastillen. 5. august - særrettane vert fjerna. 26. august - menneskerettserklæringa vedteken. 5. oktober - kvinnemarsjen til Versailles. Kongefamilia tving den franske revolusjonen oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Den engelske revolusjonen endte heller ikke med store endringer i styreformen av landet. England forble et monarki og selv om parlamentet kunne legge noen begrensinger på monarken, levde ikke landet helt opp til ideen om maktfordelingsprinsippet slik som man så i USA. Den franske revolusjonen var et oppgjør blant stendene i Frankrike 2.3 Den amerikanske revolusjon. 2.3.1 Hvem assosieres med hva? 2.3.2 Kjenner du disse? 2.3.3 De forente stater; 2.3.4 Test deg selv; 2.4 Den franske revolusjon; 2.5 Napoleon; 2.6 Grunnloven 1814; 2.7 Den industrielle revolusjon; 2.8 Fra union til selvstendig nasjon; 2.9 Europa erobrer verden; 2.10 Den første verdenskrigen; 2.11 Mellomkrigstid Den amerikanske revolusjon var da de tretten britiske koloniene i Nord Amerika erklærte seg uavhengige fra Storbritannia og kjempet seg til uavhengighet. Den Amerikanske revolusjon hendte fra 1765 til 1783. Bakgrunnen for den amerikanske revolusjon var at Storbritannia begynte å skattlegge koloniene, etter at Storbritannia hadde forsvart koloniene i den Fransk-Indianske krig den franske revolusjonen oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

 • Phasenverschiebung kondensator erklärung.
 • Bup lian.
 • Burn it down official video linkin park.
 • Røros restaurant.
 • Roger waters the resistance starts now.
 • Makaroniform med bacon.
 • Affen malen leicht gemacht.
 • Audrey hepburn bild mit rahmen.
 • Yggdrasil 6 lesebok.
 • Düsseldorf neu in der stadt.
 • Ståle hoff.
 • Psykologi 1 figurer.
 • Windows movie maker free version.
 • Antikk kirkeveien.
 • Internetvolumen wohnheim darmstadt.
 • Dna menneske sjimpanse.
 • Zinfandel california vinmonopolet.
 • Jan petter sissener blogg.
 • Gta san andreas cheats ps4.
 • Bunad sarpsborg.
 • Læringsteorier i skolen.
 • Wochenendjob krefeld.
 • Nyresmerter alkohol.
 • Wellness wochenende niedersachsen.
 • Aldi talk guthaben aufladen paysafe.
 • Låst ute av huset.
 • Prikkperikum frø.
 • Flekkvis håravfall stress.
 • Romantik 50 plus kündigen.
 • Likheter mellom tynntarmen og tykktarmen.
 • Mathea mari norske talenter.
 • Vater med grader.
 • Risiko i prosjekter.
 • Å venne bøyning.
 • Langedrag sau.
 • Praksiskandidat barne og ungdomsarbeider.
 • Alvorlig angst.
 • Türen 2 wahl rietberg.
 • Bike trail grossarl.
 • Søvn eeg.
 • Zero roman number.