Home

Demokrati i gamle athen

Best pris - garantert · Døgnåpen kundestøtte · Tidsbegrenset tilbu

 1. Bestill drømmeferien med Agoda. Stort utvalg av hotell i Athen
 2. Det athenske demokratiet er det første kjente eksempelet på et direkte folkestyre vi kjenner til. Det ble gjennomført etter en folkelig oppstand mot adelsstyret i Athen i 508 fvt. og fikk sin institusjonelle forankring gjennom en serie reformer foreslått av Kleisthenes i 507 fvt. Til tross for mange justeringer og flere oligarkiske kuppforsøk, overlevde det athenske demokratiet i flere.
 3. Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten Athen, bestående av byen Athen og det omliggende landbruksområdet Attika.Det er et av de første demokratiene i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, men ingen er så godt dokumentert som Athens
 4. Atens demokrati var ikke demokratisk i moderne forstand, for bare frie, voksne mannlige borgere hadde rett til å stemme. Kvinner, utlendinger og slaver hadde ingenting de skulle ha sagt. Ifølge forskerne førte det til at bare omtrent 30 000 av Atens rundt 300 000 innbyggere hadde stemmerett
 5. På 500-tallet utviklet Athen et system de kalte demokrati. Her kunne alle borgere, det vil si athenske menn over 19 år, som ikke var slaver, stemme. Athen hadde folkeforsamlingen, 500 mannsrådet, domstolen osv. Man kan si at Athen var veldig demokratiske, men det er ikke helt sant. Det var demokratisk for de som faktisk hadd
 6. Hvordan Demokrati Startet i Athen Vei tilbake da det ikke var et utkast, og folk ikke ser til de militære for en lønnsslipp, selv om de kan ha sett det som en vei til stor rikdom. Gamle kulturer, inkludert Athen, forventet sine velstående borgere å tjene som soldater, og gir sine egne hester, vogner, våpen og rustninger, og høster belønninger, hvis de vant, gjennom plyndring

Jeg velger oppgaven om politikk. 1) Sammenlign demokratiet i Aten med moderne demokratiske styresett. Demokratiet i Aten i antikken Antikkens Aten ble regnet som demokratisk. Der kunne frie menn over 19 år være med i en folkeforsamling nedenfor Atens akropolis. Der hadde alle rett til å snakke og å fremme sine forslag. Mennene som skull Men selv om nåtidens demokrati altså verken praktisk eller organisatorisk har så mye å gjøre med det som fant sted på torget i det gamle Athen, er det likevel likhetspunkter. - En ting man hadde i Athen, og som vi også har i dag, er idealene om frihet og likhet - også ytringsfrihet Det demokratiske system i gamle Hellas Demokratiet i Athen på 400-tallet, da byen sto på toppen av sin makt, var et direkte demokrati uten politiske partier eller representanter. Folket gjorde avgjørelser selv, uten å måtte ha representanter. Ingen representerte andre enn seg selv, de deltok på like fot med en stemme hver

Agoda - Athen - Spesialpriser i Athen

 1. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst
 2. Det store flertallet i Athen var imidlertid ikke borgere. Kvinner, slaver, første- og andregenerasjons innvandrere og alle under 18 år, fikk ikke være med å bestemme. Til sammen utgjorde de 90 % av Athens befolkning. I Athen ble det laget ordninger som skulle sørge for at de rikeste borgerne ikke fikk for mye politisk makt
 3. I Athen var det et slags direkte demokrati, hvor alle frie borgere kunne være med å ta politiske avgjørelser ved å møte opp å stemme. Dessverre ble ikke alle grupper regnet som frie borgere i det gamle Hellas
 4. Oppgave: Gjør greie for hvordan Athen og Romerriket ble styrt. Sammenlign styresettene. Pek på positive og negative sider ved styreformene. Diskuter i hvilken grad Athen og Romerriket var demokratiske. Hvilken av styringstrekkene som athenerne og romerne hadde overlevd fram til i dag? Kom med eksempler. Fra rundt 500 f.Kr. ble Roma regnet som en republikk Fortsett å lese Demokrati i.
 5. Demokrati betyr folkestyre, og de greske demokratiene er de første i verdenshistorien. Hver borger hadde stemmerett, og for å bli borger, Det gamle Athen bestod av om lag 250 til 300 000 innbyggere, og av dem var det kanskje 30 000 som oppfylte kravene til stemmerett
 6. Sett opp et skjema der du sammenlikner Athens styresett med klassens syn på hva et demokrati skal være. Bruk animasjonen, det du har lest her på NDLA, og det du har lest andre steder. Kanskje må du også gjøre noen søk
 7. Athen mellom 508 og 462 f.Kr. befant seg derfor kun i et tidlig utviklingsstadium i retning demokrati, hevder tilhengerne av det Ringvej kaller den moderate demokrati-tesen. - Problemet med denne fortolkningsmodellen er at den ikke forklarer det athenske systemet med noen grad av maktteoretisk logikk

Det athenske demokrati - Store norske leksiko

Les: Hansen: Demokratiet i Athen, kap. 17-20 Hansen: Det athenske demokrati - og vores, kap. 4 Kilder: Det perikleiske demokrati; Demokratiet i krigstid; Meninger om demokratiet efter Perikles Thukydides: Perikles' tale over de falne athenere 17.10 Demokratia vs: demokrati (1.time) Muntlig aktivitet (2.time Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.Antikkens Hellas blir av de fleste historikere regnet som den/de viktigste grunnleggerkultur/er for den vestlige sivilisasjon Athen var demokratiets krybbe, selv om det var en svært begrenset utgave av demokrati begrepet en det som kom til syne på slutten av 1800 tallet... Og dselv om det er riktig at alle fullverdige borgere hadde plikt til og være med i valg og andre ting, så var det i forhold til moderne begreper en liten, veldig liten gruppe mennesker som satt og bestemte over resten av bystaten.

I antikkens Athen fikk de en idé: Hva om vi lar folket være med å bestemme? Verdens første demokrati ble født, men det var ikke enkelt. 2500 år senere lever en stor del av verdens befolkning i demokratier. Like fullt diskuteres fremdeles mange av de samme problemstillingene som de gamle grekerne grubla over Athen var ofte i krig med Sparta, som ble regnet som en krigerstat. Mennene var gode krigere, fordi det var det de var trent opp til å være. Fra gutter var sju til 30 år, bodde de i militærleire. Der var det hard trening og streng disiplin. De fikk for lite mat og hadde dårlig klær. Den beste måten å overleve på, var å lære seg å. Gamle Hellas. Perioden som varte fra år 700 f.Kr. til rundt år 500 e.Kr. kalles antikken, og startet i Hellas. Veldig mye av det som skjedde i den perioden, har fremdeles betydning for oss som bor i Europa. Hellas i antikken var ikke slik Hellas er nå Aten sto nærmest vår tids forståelse av demokrati. Atenerne kom nærmest det vi i dag mener med demokrati. Riktig nok var bare velstilte menn - 10-20 prosent av bystatens befolkning - stemmeberettigede borgere, men de hadde lik adgang til innflytelse Athen dannet verdens første demokrati omring år 500 f.kr. for å sette en stopper for tyranistyre. Demokratiet åpnet nye dører for resten av befolkningen og gjorde det mulig for store deler å kunne være med på å ta avgjørelser gjennom folkemøter hvor befolkningen hadde rett til å delta

Athenske demokrati - Wikipedi

Grekerne ble påvirket av de gamle sivilisasjonene i Mesopotamia og Egypt, men de skapte også noe nytt. Det vokste nemmelig fram forkjellige grader av demokrati der frie menn deltok i styret av staten. Staten som gikk lengst innen demokratisk retning var bystaten Athen.... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg in Ulike styreformer i gamle dager: - Direkte demokrati i Athen (radikalt demokrati) - Konge og Prestemakt i Egypt og Mesopotamia (korrupsjon) Bystat/Polis (800-200 f.kr) = den grunnleggende sosiale enheten hos grekerne - Bykjernen, andre var bønner - Status som borgere - Flere bystater med noen 1000 innbyggere - Ulike styreforme

Hexagon WaterDet Gamle Hellas Athen. Et stort utvalg av bilder av høy kvalitet. antikken - Store norske leksikon. Den greske antikken - Store norske leksikon. Den greske antikken. Antikkens Hellas - Uttrykkshistorie. Hva er polis i det gamle Hellas? statlige politikker Hellas by Prof Nick. Athenske demokrati - Wikipedia. Hellas. I Athen var også handel en viktig del av økonomien. De eksporterte blant annet olivenolje og vaser med forskjellige mønstre. Import var også temmelig viktig, ettersom det var høye fjell og lite plass til landbruk. Athen var også i en periode sterkt preget av arbeidsløshet, men økonomien ble sterkere når Peisistratos kom til makten

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt), også kalt folkestyre, er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse. Akropolis er ett av verdens viktigste monumenter og et symbol på gresk kultur og Athen.Akropolis som er godt synlig fra store deler av storbyen, ligger på en høyde vel 150 meter over havet. Akropolis kom på UNESCO sin verdensarvsliste i 1987

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra Historie og demokrati i klassisk Athen, Experiential Workshop på Pnyx, Athen. Bestill Historie og demokrati i klassisk Athen, Experiential Workshop på Pnyx i Athina, Hellas fra Viator Det gamle Hellas For 2500 år vokste grekernes sivilisasjon fram. Deres samfunn skulle få stor innflytelse på menneskene fram til våre dager. Mange av våre ord, tanker og fritidssysler stammer fra denne kulturen. I bystaten Athen oppstod verdens første demokrati. Greske filosofer stilt

Med demokrati som tema har du muligheter til å trekke lange linjer, som alle historielærere og sensorer er opptatt av. Linjene kan trekkes tilbake til demokratiet i den greske bystaten Athen. Du kan sveipe innom vikingtid og norsk middelalder, og nevne folks deltakelse på tinget som likevel var langt unna et demokrati - hvorfor den representativt demokrati Det er en form for sosial organisasjon hvor den politiske makten faller for borgerne, men de trener ikke direkte, som skjer i direkte demokratier, men gjennom valg av representanter.. Dette valget utføres gjennom frie og periodiske stemmer, dette er mekanismen som folket må utøve sin makt. Derfor er representativt demokrati også kjent som indirekte demokrati

Demokrati; Menneskerettigheter; I union med Sverige. Men Sverige ville ikke at Norge skulle bli et eget land. Sommeren 1814 ble det derfor en kort krig mellom Sverige og Norge. Norge tapte krigen, og måtte da gå inn i union med Sverige. Selv om Norge var i union med Sverige, fikk det norske folket bestemme mye. Norge fikk beholde Grunnlove Med sitt syn på lovmessighet og årsakssammenheng i naturen, beredte de gamle greske filosofer grunnen for det vitenskapelige verdensbilde. Filosofenes lære ble spredt med sofistene (dvs. visdomsdyrkerne) som vandret fra bystat til bystat og med sin veltalenhet samlet tilhørerskarer på torvene, drevne som de var i diskusjonskunst og retorikk Demokrati er hverdag. Kompromisser. Ofte langdryge beslutningsprosesser. Vi vet det. Lite løftning for tanke og moral. Bare hør en gjennomsnittlig stortingsdebatt, sies det. De forutsigelige argumentenes parademarsj som gir kladdeføre i ørene. I dag spørres det igjen om arven fra Athen nå er i sluttfasen,.

Var Atens demokrati demokratisk? historienet

Konklusion Hvad betød krigen dengang , hvad betyder den i dag? Krigen udbrød i 431 f. kr. mellem Sparta og Athen Sluttede først efter 27 år i 404 f. kr. Hård fredsbetingelser for Athen Athen blev aldrig stor/magtfuld igen Først fred igen i -338 under makedonerkongen Filli krigere. Athen ble en flåtemakt og dominerte havet, utviklet seg i demokratisk retning og var åpne for endringer. Sparta, derimot, ble den sterke landmakten, ble styrt av et lavt antall innflytelsesrike, og var mye mer konservative. De motarbeidet demokrati i nabobystater og var skeptiske til de fleste nyvinninger I gamle Athen måtte du være en mann av riktig etnisitet med gresk statsborgerskap og en hvis økonomi. I dagens Norge er det kun alder (18 år) som begrenser stemmeretten vår. Skriv et svar til: Hva er demokrati

Demokratiet i Athen - HISTORIE 3PB

Hvordan Demokrati Startet i Athen

 1. Du må vite noen grunnleggende om gamle Athen for GED-samfunnsfag-testen. Athen var ikke velsignet med naturressursene som vanligvis kreves for å bli et senter for kultur og kunst. Hellas er steinete med dårlig jord. Stifteavlingen på den tiden var hvete, men vekstforholdene i Hellas var langt fra.
 2. Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas
 3. Kombiner en Segway-tur med en vandretur for å dykke dypt inn i historien og kulturen i dette vakre, historiske området
 4. Gratulerer med dagen 2020. 17. mai blir annleis også i NRK dette spesielle året. Nadia Hasnaoui er blant dei som vil by på sending frå taket på Marienlyst
 5. Det gamle konservative partiet Nytt Demokrati (ND) ligger an til å gjenerobre makta. I de siste meningsmålingene får ND rundt 36 prosent og Syriza 27 prosent oppslutning
 6. Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg. Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 15.10.2020.pdf (PDF 783KB) 06.10.2020: Møte i Gamle Oslo oppvekstkomite. Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomite 06.10.2020.pdf (PDF 392KB) 05.10.2020: Møte i Gamle Oslo ungdomsråd. Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 05.10.2020.pdf (PDF 172KB
 7. Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse.

Frankrike var det første stedet i Europa hvor man forsøkte å innføre demokrati. - De innebar at opprørene møtte mye motstand fra de som hadde privilegiene, altså adelen og de kongelige. Man måtte bruke en eller annen form for vold til å starte noe så uhørt som demokrati i Frankrike, forteller Lauritsen Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i. Athen: Gamle greske teaterforestilling 4,7 / 5 25 vurderinger. Produkt-ID: 261882. Se bildegalleri Se helter du bare har hørt om, kom til liv foran deg. Tilbring de morsomeste 60 minuttene i Athen, og se på en forestilling på engelsk, like ved Akropolis museum. Om. Bestill online og spar opptil 50%! Bestill nå og betal ved utsjekking

Antikken: Atens demokrati kontra Norges demokrati 123hild

 1. Fødsel av demokrati i Athen (verdenshistorie): reformene av Cleisthenes. Den endelige dannelsen av det politiske systemet i Athen, basert på folks fri vilje, skjedde i slutten av det 6. århundre f.Kr. e. Forfatteren til de nye reformene var Cleisthenes, som ble valgt til å være et arkon, med samme krefter som Solon en gang hadde blitt gitt
 2. istrasjon
 3. Et aristokrati er et elitestyrt samfunn (aristos = best, kratos = makt), mens et demokrati er et folkestyrt samfunn (demos = folk, kratos = makt). 4. Athen var en frivillig sammenslutning av et stort område. I Athen innførte man demokrati og utvidet man borgerrettighetene. Sparta derimot var et erobringsrike
 4. Forskjellen er at demokratiet i Athen var ordentlig demokrati, altså direkte demokrati. Sveits har jo en type av direkte demokrati. Direkte demokrati er fult mulig, men det betyr at politikerne mister makt, og det vil ikke de makt kåte sekkene ha noe av! I Norge har vi indirekte demokrati
 5. Innenfor politikken har vi fått demokratiet som ble innført av Kleisthenes som var en adelsmann fra Athen, han innførte demokratiet i ca år 508 f.kr. Demokratiet har selvfølgelig forandret seg fra fortiden til i dag, men frihet var like viktig da som nå
 6. Bli med til gamle & nye Athen. ATHEN (VG) Smaken av nystekt gyros på Bairaktaris taverna, er verdt trengselen midt i menneskemylderet
 7. Akropolis med Parthenon, symbolet på demokratiet i Athen, maleri av Leo von Klenze, 1846 Athenske demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. 49 relasjoner

undt 1300 f.v.t. hadde et folkeslag som snakket en tidlig form for gresk befolket nesten hele fastlandshellas. De var kjent som mykenerne og deres historie og myter la grunnlaget for det som senere skulle bli den greske kulturen. Hovedstaden, Mykene, var omringet av imponerende forsvarsverker bygge - Demokrati (509 f.kr.- ca. 350 f.kr.) gjør at det har mye mer å si å være en borger - Folket fikk være med å bestemme - Skole (privat) - Hadde en aktiv utenrikspolitikk, altså drev mye handel - Folkeforsamlinger - alle borgere over 19 hadde adgang og talerett. Embettsmenn ble valg, lover ble vedtatt og viktige avgjørelser ble fattet Demokrati er avledet av de greske ordene demos (folk) og kratein (styre/herske). Det var først og fremst betegnelsen på den statsforfatning som Athen praktiserte hvor alle frie menn over en viss alder deltok i bystatens avgjørelser. Det var en form for direkte demokrati som idag bare praktiseres i enkelte kantoner i Sveits

Det gamle Athen ga oss ikke demokratie

Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer Folkets styre ble angivelig satt ut i livet første gangen 400 før Kristus i bystaten Athen. Derfor bruker vi fortsatt det gamle, greske ordet: Demokrati. I de 2600 år som har gått siden da har demokratiet blitt finpusset frem til det vi har i dag

Det kan være vanskelig å forstå hva et demokrati egentlig er, når du aldri har opplevd noe annet. Denne filmen tar utgangspunkt i en diskusjon i en familie og gir med den et klart bilde på forskjellen mellom demokrati og diktatur. En hverdagslig situasjon som godt illustrerer komplekse politiske styreformer Athens demokrati og retsystem by Camilla Manoharan on Prezi Next. Kilder til demokratiet i Athen af Mogens Herman Hansen som bog, hæftet hos tales.dk. Are you an author

Det var ikke først og fremst heltemot og erobring disse historikerne fremhevet hos de norske vikinger, men de friheter og rettigheter som kom til uttrykk i det gamle tingsystem, i lovgivning og i lovanvendelse. Synet kom også til uttrykk i grunnlovsutkast, i politisk debatt og i Stortingets støtte til utgivelsen av Norges gamle lover Det gamle torget (Agora) var før i tiden den sentrale markedsplassen og selve hjertet til Athen, og promenaden er omgitt av butikker og statuer. Gå rundt i de vakre hagene og utforsk ruinen som er dekket med deler av friser, som fremstiller guder og myter fra antikkens Hellas. Det er lett å se for seg at Socrates og Plato diskuterte filosofi. Makten og ordene : ytringsfrihet og demokrati fra Athen til Eidsvoll Mona R. Ringvej. Bok. Kjøp 'Makten og ordene, ytringsfrihet og demokrati fra Athen til Eidsvoll' av Mona R. Ringvej fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok | 978829262274

KLASSESKILLE, TINGBEGREP OG VERKEHRTE WELT – Jørgen SandemoseLeder: Utbredt demokrati - Ny Tid

Demokrati - Greske antikke

 1. Gamle gater i Athen En guide til øyloffing - Les mer! Logg inn med Facebook eller Google! Gamle gater i Athen . Started by marjana, 10. Jun 20, 06:18:31. Previous topic - Next topic. Print. Go Down Pages 1. User actions. marjana. Posts: 3,588; Logged; Gamle gater i Athen . 10. Jun 20.
 2. Og selvsagt er Sveits bare et delvis direkte demokrati, det samme gjelder jo Roma og Athen! Den eneste måten å ha et fullstendig direkte demokrati på er å operere mentometere direkte i hjernene til alle stemmerettshavere og endre statens lover og strategier direkte etter som folk endrer meninger. Det hadde jo vært gøy
 3. Demokrati i norge og usa. Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige. Den viser at unge i USA, Raftostiftelsen ser gjennom vår erfaring med undervisning om demokrati - og menneskerettigheter at elever gjerne starter
 4. Den gamle agora i Athen ligger i et historisk område i Athen som er kjent for museer i toppklasse og et aktivt kunstmiljø. Hvis du er på jakt etter et praktisk overnattingssted, kan du ta en titt på de 2677 hotellene og andre overnattingsstedene som ligger under to kilometer unna

Video: Den greske antikken - Store norske leksiko

Historie Vg2 og Vg3 - Politikk og kultur i Athen - NDL

Den demokratiske statsform var udbredt i de oldgræske bystater i perioden ca. 500-200 f.Kr. Så forsvandt demokratiet fra den politiske scene i næsten to tusinde år, og det dukkede først op igen i anden halvdel af 1700-tallet, til at begynde med som et suspekt ideal, men efterhånden som en realite.. Dersom man har interesse av både sport og historie er gamle Olympia i Hellas en severdighet man bør få med seg. Det var nemlig her de første olympiske lekene fant sted i 776 f. Kr. I over tusen år holdt man det gående med leker hvert fjerde år, helt til den kristne romerske keiseren Theodosius fant ut at slike hedenske skikker ikke kunne tolereres og la ned forbud i 394 e. Kr Vi skylder de gamle grekerne mye, om ikke det meste av vårt eget nåværende politiske ordforråd. Helt fra anarki og demokrati til selve politikken. Men deres politik og vår er veldig forskjellige dyr. Til en gammel gresk demokrat (av hvilken som helst stripe) vil alle våre moderne demokratiske systemer regnes som oligarki

Gamle greske Oppfinnelser De gamle grekerne gjort mange nyvinninger, hvorav mange er fortsatt mye brukt i det moderne samfunn. Grekerne skapte fysiske oppfinnelser som katapulten, kanonen og dampmaskinen samt begreper som dramatisk teater, OL og demokrati. Teater Teater og d Indirekte demokrati er et annet ord for representativt demokrati.Kikker du på artikkelen under kan du lese mer om dette - der står det: Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg Smitten av koronaviruset i Hellas har økt i løpet av høsten. Det er innført strenge regler for smittevern med bl.a. påbud om munnbind innendørs på offentlige steder og utendørs. Alle reisende til Hellas må fylle ut et elektronisk skjema 24 timer før av.. Electra Palace Athens: Hotell med bra beliggenhet i gamle byen - Se 3 866 reiseanmeldelser, 1 832 bilder og gode tilbud på Electra Palace Athens på Tripadvisor Hellas og sport vil for evig og alltid først og fremst bli assiosiert med de olympiske leker, som opprinnelig ble arrangert i Olympia fra 776 f.Kr. til 393 e.Kr. Den moderne varianten ble arrangert første gang i Aten i 1896. Også i 1906 og 2004 var Aten vertskap

Demokratiet i Hellas - Daria

Valg og demokrati. Tema Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det. Ancient Egyptians (2004): Britisk dokumentarserie om det gamle Egypt. Basert på virkelige hendelser. Blanding av dokumentar og dramatisering. Filmen kan knyttes til opplegg der en sammenlikner kulturen i Athen og Sparta, et demokrati og et totalitært militærdiktatur Solberg-regjeringen i 2013. Foto: regjeringen.no Forfatter: Rut Nicolaysen. Det finnes mange definisjoner på ordet demokrati, det mest riktige og mest brukt er folkestyre. For at et land skal være demokratisk, er det noen punkter som er nødt til å bli fulgt Gamle videoer fra Athen En guide til øyloffing - Les mer! Logg inn med Facebook eller Google! Gamle videoer fra Athen. Started by Ole, 07. Feb 17, 21:50:13. Previous topic - Next topic. Print. Go Down Pages 1. User actions. Ole. Posts: 14,108; Logged; Gamle videoer fra Athen. 07. Feb.

Hvor var der mest demokrati i antikken? | HistorienetFattige grækere til valg: De gamle skabere af gældskrisenFrankrike - demonstrasjonens hjemlandHistorie-quiz | Samlerhuset BloggKrigsudbruddet om Danzig var en fejltagelse
 • Anfi del mar gran canaria hotell.
 • Pris smartboard.
 • Gatebar1 notodden.
 • Är silikon plast.
 • Ikea weihnachtsbaumverkauf öffnungszeiten.
 • Golfclub eichenried webcam.
 • Kaltenbronn wetter.
 • Hva er en egg geografi.
 • Männer bewusst manipulieren.
 • Arbeidslampe europris.
 • Melkefrie produkter.
 • Thon kirkenes.
 • Balloon girl fnaf.
 • Maine coons innekatt.
 • Bong konvolutter.
 • Er astma en sykdom.
 • Nevrokirurgisk poliklinikk tromsø.
 • Hautarzt stuttgart online termin.
 • Hengekøyer oslo.
 • Как у него дела на английском.
 • Fullmåne påvirkning.
 • Tribute von panem 2 besetzung.
 • Michael jackson funeral blonde lady.
 • Transportinnretning kryssord.
 • Nevromuskulær trening.
 • A71 center zella mehlis.
 • Vintage schilder blech.
 • Økonomiske modeller forbrukeratferd.
 • Åpninger i sjakk.
 • Cykel och sport mölnlycke.
 • Lauren holly imdb.
 • Merkspruch zu den acht planeten.
 • Norsk lundehund lynne beskyttende.
 • Mazda rx 9 2017.
 • Heaven 23.
 • Raute taste drücken.
 • Sleipner a kart.
 • Gaming skjerm.
 • Digital gruveledelse as.
 • Piraya farlig.
 • Tunfisk pris rema 1000.