Home

Eksempler på skjønnlitterære tekster

Særlig skjønnlitterære tekster er til vanlig skrevet slik at de er åpne for ulike tolkninger. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å snakke om temaet eller tematikken i skjønnlitterære tekster enn om budskapet. Med tematikk mener vi måten forfatteren framstiller og utvikler temaet på Dei skjønnlitterære tekstane deler vi gjerne opp i tre undersjangrar: forteljingar (episk dikting), skodespel (dramatisk dikting) og dikt (lyrisk dikting). - Saksprega tekstar kallar vi ofte for sakprosa. Tekstane byggjer på fakta og skildrar røyndomen på ein eller annan måte. Føremålet med slike tekstar kan for eksempel vere å. Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa. Av Ingrid Slettevoll, Nynorsksenteret. Vaksne som skal lære norsk som eit nytt språk i eit nynorskområde, kan ha nytte av å lese og snakke om skjønnlitterære tekstar på nynorsk Hva er forskjellen mellom skjønnlitterære tekster og saktekster? Hva kjennetegner en fortelling? Det finnes mange forskjellige typer saktekster eller artikler. Bla: Nyhetsartikler Fagartikkel Debattartikkel Pedagogisk artikkel. Eksempler på skjønnlitterære bøker: Harry Potte

Eksempler på mellomnorske tekster. Hvis du til muntlig eksamen skal lage en presentasjon om temaer knyttet til perioden 1350-1550, er det få skriftlige skjønnlitterære tekster å ta av. Den norske litteraturen på denne tiden var stort sett muntlige fortellinger som gikk på folkemunne (folkediktning) Resonnerende sjanger: analyse av skjønnlitteratur, analyse av sakprosa, analyse av sammensatte tekster, retorisk analyse. Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel analyse av Rulle rundt - (og rundt) av Rolf Jacobsen.. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel reklameanalyse.Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten. Eksempler på skjønnlitterære tekster Filmstudieark - Victori . Forberedelser til filmen Victoria bør forberedes. Victoria er et godt eksempel på en film hvor elevene vil ha et langt større faglig og underholdningsmessig. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling

Norsk - Motiv, tema og budskap - NDL

Eksempler på litterær sakprosa er essay, kåseri, biografier, reiseskildringer og artikler om ulike emner. Vi forventer ikke at vi skal ha direkte praktiske nytte av en litterær sakprosatekst, men vi har selvsagt forventninger til lesinga Skjønnlitterære tekster. Sagaen om Gunnlaug Ormstunge - med ordforklaringer; Sigurd Fåvnesbane - med ordforklaringer - forts. fra s. 385 i boka; Eros og Psyke - myte - med ordforklaringer og oppgaver; Sisyfos - myte - med ordforklaringer og oppgaver; Skjønnheten og udyret - myte - med oppgaver; Dass - Herre GUD Tenk for eksempel på ringen i Ringenes herre. Samtidig som det er en helt konkret ting, er den også et symbol, på makt, på fristelse, på rusfølelsen maktlyst kan gi, på ondskapens potensial, og når ringens kraft ødelegges, er det et symbol på at det finnes andre krefter som er enda sterkere

Kreative tekster

Skjønnlitteratur og sakprosa Sjangerbokse

Kreative tekstar Å vere kreativ tyder å skape. Når vi skriv kreative tekstar har vi lov til å dikte så mykje vi vil, vi kan til og med lyge. Kreative tekstar kan altså vere fiksjon. « Derfor knytter vi gjerne kreativ skriving først og fremst til skjønnlitterære tekster, for eksempel dikt og noveller » (Grip teksten, Dahl, Engelstad m. Muntlige tekster konfirmasjonstale, intervju, salme, bønn, vits; Hvor mange sjangrer fins det? Dette spørsmålet er det faktisk umulig å svare på. Når vi skal beskrive en tekst og plassere den i en bestemt sjanger, kan vi velge mellom flere kjennemerker eller kriterier. Vi kan for eksempel klassifisere tekster etter kriterier som: Innhol Eksempler på temaer i litteraturen er KJÆRLIGHET, ENSOMHET, ALDERDOM, PUBERTET. Det som er nevnt ovenfor gjelder spesielt for skjønnlitterære tekster som noveller, romaner og lyrikk. I saktekster kan det være litt andre virkemidler. Her er noen Kort presentasjon av virkemidlene du har funnet i tekst B, og hvordan disse virkemidlene bygger opp under temaet; En lengre sammenligningsdel der du tar for deg eksempler fra tekst A og sammenligner dem med eksemplene fra tekst B (Del denne opp i flere avsnitt, og fokuser på det som er likt eller nesten likt.) Konklusjon ; Punktvis sammenlignin

Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa - Nynorsksentere

Skjønnlitterære tekster by Liam McCafferty on Prezi Nex

Eksempel på fortelling . Under finner du en rekke eksempler på fortellinger omhandlende ulike temaer. Velg deg ut noen av eksemplene og få inspirasjon til din egen fortelling. Ved å se på hvordan andre har skrevet fortellinger i norskfaget, kan du få tips til både språk, virkemidler, handling og oppsett. Se en fantasy fortelling her (Vær oppmersom på at en god del tekster ikke lar seg plassere i en enkelt sjanger.) Avslutningsvis kan du gjerne komme med noen tanker om hvilken tekst du synes fungerte best. Her er det også fint med noen eksempler og gode begrunnelser. Husk at det er bedre med noen få skikkelige eksempler enn mange som du egentlig ikke forstår selv

EKSEMPEL 4A: Kreativ tekst. Dette svaret fikk 5 på eksamen. I kortsvaret viser eleven norskfaglig kompetanse ved å svare på det oppgaven ber om. Virkemidler blir pekt på og eksemplifisert, og formålet til bloggteksten blir formulert. En god innledning og avslutning gir teksten en god struktur, selv om inndeling i avsnitt kunne vært ryddigere Når vi sier at skogen sover eller fossen synger, er det eksempler på at noe konkret blir levendegjort. Det som er nevnt ovenfor gjelder spesielt for skjønnlitterære tekster som noveller, romaner og lyrikk. I saktekster kan det være litt andre virkemidler. Her er noen

Følgende kommer 12 eksempel på hvordan en jobbsøknad kan se ut. Disse eksemplene kan fungere som en retningslinje når du selv skal skrive en egen personlig søknad. Et søknadsbrev er en mulighet for deg til å sette lys på dine mest relevante erfaringer og kvalifikasjoner, styrke det som allerede er listet opp på din CV, og dermed øke dine sjanser for å bli kalt inn til intervju Et eksempel på en velskreven essay om motepress i dagens samfunn. Bearbeidet etter kommentar fra lærer

Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes. Solen skinte på snøen under meg, kontraster og personifikasjoner er et knippe av de språklige virkemidlene du kan benytte deg av i skjønnlitterære tekster. Skriver du i retning sakprosa er symboler, ironi, overdrivelser, underdrivelser og allusjoner mer relevante virkemidler Eksempel på dikt i norsk. Du kan få god hjelp til ditt eget dikt ved å se på hvordan andre har løst en liknende oppgave. Nedenfor finner du flere eksempler på dikt skrevet av elever på videregående skole og ungdomsskolen. Les et dikt om kjærlighet her. Her har du et dikt om redsel Skjønnlitterære tekster. Sagaen om Gunnlaug Ormstunge - med ordforklaringer; Sigurd Fåvnesbane - med ordforklaringer Det er lagt vekt på å formidle at analysemodellene kun er ment som forslag, og at det er flere momenter som kan utelates, eller fokuseres mer på Vi må si at hun på denne måten ved sine eksempler og fortellinger, bruker patos mer enn logos. Samtidig er det en kort tekst, der begrunnelsene og forklaringene må bli korte og overflatiske. Dette er ingen grundig analyse av de kulturelle forutsetningene for hva som er viktig for den rollen kvinner ender med å spille i det norske samfunnet

Eksemplet viser referanse til rammeplan (forskrift) som er tilgjengelig på www.udir.no. I teksten. Læreplan: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7) (Utdanningsdirektoratet, 2020) Rammeplan: (Utdanningsdirektoratet, 2017, Demokrati) Hvis sidetall mangler, bruk kapittel/del og/eller avsnittsnummer i henvisningen. I EndNote. Legges inn som Report Tekst til bursdagskort Her finner du en rekke eksempler på tekster som passer å skrive på bursdagskortet. Morsom bursdagshilsen Dersom du har lyst til å skrive en humoristisk hilsen til den som fyller år, så kan du finne en mengde forslag til morsomme tekster her Hanen på veggen er eksempel på dette. Forfatteren bruker også mange innslag av direkte tale, noe som er med på å gi novellen en muntlig og samtidig lettleselig stiltone. I novellens begynnelse benytter forfatteren seg som nevnt av det språklige virkemidlet frampek, men vi finner også eksempel på tilbakeblikk i novellen Søk blant over 1 000 000 sangtekster! Sangtekster.no er en søkemotor som gjør det enkelt for deg å finne sangtekster fra tusenvis av band og artister

Pek på hvordan den faglige kunnskapen og forståelsen kommer til syne i teksten og hvordan dette hever kvaliteten på teksten. Målet er at elevene selv arbeider på denne måten med andre modelltekster. Gi elevene ulike oppgaver i dette arbeidet. De kan for eksempel gå på jakt etter strukturen eller det faglige språket i teksten Skjønnlitteratur eksempler Skjønnlitteratur og sakprosa Sjangerbokse . Kva er hovudforskjellen på skjønnlitterære tekstar og saksprega tekstar? - Skjønnlitterære tekstar byggjer i stor grad på fantasi. Forfattaren diktar opp ei verd som lesarane godtek og lever seg inn i For eksempel finner vi i det sentrale kompetansemålet for skriving på 10. trinn at elevene skal «skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» (LK06, revidert plan)

Eksempler på mellomnorske tekster Norsk språkhistori

Denne sammensatte teksten reklamerer for pære- og solbærjuice på en spennende måte.Vi får inntrykk av at norsk kvalitet blandet med sydlandsk klima er en perfekt sammenblanding. Annonsen fikk meg ikke bare til å få lyst på denne juicen, men også til å lengte etter sol og sommer, det være seg i mitt eget hjemland eller i sydliger Noveller er forholdsvis korte, oppdiktede tekster. Novellesjangeren hører til skjønnlitteraturen og er en undersjanger av epikken, eller den fortellende litteraturen. Eksempler på noveller er Karen av Alexander Kielland, Karens jul av Amalie Skram, Kunsten å myrde av Cora Sandel og Bartleby, the Scrivener av Herman Melville. Eksempel på analyse av sammensatt tekst Få hjelp og inspirasjon til oppgaven din ved å se på hvordan en analyse av sammensatt tekst er utført. Her har du Studienetts analyse av den sammensatte teksten Nasjonalromantikk av Dag Øistein Endsjø, illustrert av maleriet Brudeferden i Hardanger Målet er at elevene på sikt skal klare seg uten denne formen for støtte. Noen av skriverammene for fagtekster er bearbeidet fra engelsk fra ressursen Writing frames (Wray and Lewis). Noen skjønnlitterære skriverammer er hentet og bearbeidet fra Free Literacy Writing Ressources (primarytext.co.uk) Flere av skriverammene finner du også på samisk, og til bruk med interaktive tavler ter i skjønnlitterære åndsverk. Redegjørelsen vil særlig fokusere på bruk av sitater, og vil ta utgangspunkt i den pågående debatten rundt kildebruk i skjønnlitterære tekster. Jeg vil både drøfte når bruk av andres verk i en tekst innebærer eksemplarfremstilling av dette verket

Tekstanalyse - Riksmålsforbunde

Skjønnlitterære tekster er viktige i norskfaget, men de kan ha like mye å by på i andre fag. Hva det vil si å lese som ekspert? - Å lese som ekspert vil si at vi ikke bare leser for å avkode og forstå hvert enkelt ord for seg, men at vi leser for å tolke og lese mellom linjene, for å trekke paralleller til egne erfaringer, for å stille spørsmål ved teksten og for å gjøre. Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Leter du etter et eksempel på kåseri? Da har du kommet til riktig sted. Under her finner du et eksempel på et kåseri. Kåseriet har temaet tid. Jeg har ikke tid! Det er vel så godt som ingen som med hånden på hjertet kan si at de aldri har vært litt stressa Mange av virkemidlene er de samme som i andre skjønnlitterære tekster, som for eksempel i de episke. De forskjellige typene rim er parrim (aabb), kryssrim (abab), omsluttet rim (abba), sekvensrim (aab ccb) og innrim (det vil si at ordene inne i linja rimer på hverandre). Alle disse rimtypene er enderim. En annen type er bokstavrim. Takkekort bryllup - 9 gode eksempler på tekst. Les mer. Tekst til pensjonisten - Forslag til tekst til en som skal gå av med pensjon. Les mer. Takkekort dåp - 9 gode eksempler på tekst til takkekortet. Les mer. Takkekort baby - Samling av flotte tekster til takkekortet

Litterære virkemidler - Wikipedi

CV på én side: Her er et eksempel på en CV med mye erfaring, men kokt ned til bare én side. Denne CV-en er laget med en av de gratis CV-malene du kan laste ned på siden. Last ned en (tosiders-variant) av malen til denne CV-en her.. Dette er en gammel CV av meg (jeg har bare endret litt på ulike navn og steder), og det er en variant jeg lagde som eksempel på noe du kan ha med på f.eks. På denne siden prøver vi å hjelpe deg med dette. Her kan du finne tips og inspirasjon til et minneord som kan passe til bårebuketten. Disse minneordene kan også passe i en dødsannonse. Eksempler på tekst. Les mer. Tekst til bårebukett - Tips og inspirasjon til minneord Litteratur på timeplanen. Ett av tre medisinske fakulteter i USA tilbyr undervisning med utgangspunkt i skjønnlitterære tekster (3, 10), og slik undervisning er kommet på dagsordenen ved læresteder i Europa de siste årene (11, 12) - Eksempel: Melk - en populær drikk - Intervju Skjønnlitterære tekster Dette er tekster som er helt eller delvis oppdiktet. Fortelling kan være: Eventyr Et dukkehjem på YouTube (Tekster 1 klipp fra 2t 08min 40 sek) Henrik Ibsen - dramatiker Ord: Språklige virkemidler.

Her er et eksempel på nytt avsnitt uten mellomrom og uten innrykk. Her er et eksempel til. Når bruker man hva? Type 1 ovenfor gir den tydeligste markeringen av de tre, mens type 3 er minst tydelig. Type 1 er vanlig i pc- og nettsammenheng, mens type 2 er vanlig i bøker og andre mer forseggjorte tekster. Type 3 er sjelden i vanlig tekst A1/A2; Eksempler på forskjellige oppgaver. Se på videen her. A2/B1: Eksempler på forskjellige oppgaver. Se på videoen. Klikk her. A2/B1: Skriv et brev til en venn. Hvordan er det å bo i Norge? Klikk her. A2/B1: Klagebrev. Klikk her. A2/B1/B2: Klagebrev. Klikk her. B1/B2: Argumenterende tekst. Klikk her. B1/B2: Eksempler på skriftlige. På kolonnen for mål har hvert hovedområde hovedoverskrift, underoverskrifter med fete typer, kompetansemålene i læreplanen som har dobbelt ramme og andre tekster som ikke står spesifikt i læreplanen, men som for eksempel utdyper kompetansemålene. Kompetansemålene etter 7. trinn står også på planen for 5. og 6. trinn Som eksempel på en skjønnlitterær tekst trekker de fram Lars Saabye Christensens novelle «Grisen» (som også inngår i Grip tekstens tekstantologi), der de to eldre mennene Asbjørn og Aslam deler rom på et sykehus, og der en tegning av en gris på veggen utløser konflikter, men også dialog mellom religioner Vi kan ofte kjenne att tidleg i ein tekst kva for sjanger teksten har, for eksempel når vi høyrer formularet «Det var ein gong». Vi har visse sjangerforventningar til tekstar som startar på denne måten. Å kjenne sjangeren på ein tekst kan gjere det lettare å forstå han. Skjønnlitterære hovudsjangrar er episk, dramatisk og lyrisk.

Eksempel: «Den historien du skal få høre nå» Skjedde for kort tid siden. Det var aldri meningen at det skulle ende så alvorlig, tanken bak det hele var bare ment som en tilfeldig liten aprilsnarrspøk. 5. Begynn med handlingen Her er det måter som er vanlige å bruke: 1. Begynn med begynnelsen (bygg opp teksten kronologisk Film og skjønnlitterære tekster , eksempler på dette er at filmen har ingen direkte uttalt samfunnskritikk, handlingen er lagt til et fattig miljø, Det kan også være lettere å se naturalistiske trekk i film, enn i tekster. Måten filmen er laget på setter en tone på hvordan sjanger filmen har 2005, s. 73). Det er mangel på studier som kan belyse hva som faktisk leses i skolen etter Kunnskapsløftet ble innført i 2006 (Steinfeld & Ullström, 2012, s. 237, 239). Med denne studien ønsket jeg derfor å gi innsikt i hvilke skjønnlitterære tekster et utvalg norsklærer

Basta! Hvis du ikke er helt sikker på hvordan de virker, så prøv iallfall å slenge på noen litt runde formuleringer (Her finner du mer om virkemidler i skjønnlitterære tekster). - Kommenter alltid tittelen. - Si alltid noe om hva slags synsvinkel/synsvinkler som er valgt og hva det gjør med teksten Dette er et eksempel på hvordan du setter opp en jobbsøknad. Jobbsøknad malen gir deg en generell struktur, slik at du kan fylle inn din egen informasjon: Last ned her: Jobbsøknad mal. Jobbsøknad eksempel. Vi har samlet eksempler på jobbsøknader fra flere ulike aktører

Å kunne fortelle om sjangertrekk til fortelling (skjønnlitterære tekst). Å lage disposisjon. Å skrive egen skjønnlitterær tekst (fortelling). 1. undervisningstime: (60 minutter) Mål: Å kunne fortelle om sjangertrekk til fortelling ( skjønnlitterær tekst). Vi samtaler og elevene skriver ned på sin PC det som gruppen ulike typer tekster og talt engelsk om ulike emner, drøfter og reflekterer formålstjenlig over dette - deltar konstruktivt i samtaler og formidler faglige og skjønnlitterære emner en selvstendig måte, tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner - bruker formålstjenlige strategier for å før 1.økt:! Mål:#Kjenne#til#forskjeller#på#sakprosa#og# skjønnlitterære#tekster.# #! Å#gå#fra#det#kjente#til#det#ukjente#! Skjema#på#tavla#(#sjangere,#formål,#mottakere#,språk

Her finner du eksempler på hvordan en åpen søknad kan utformes. Åpen søknad. 3. Presentasjons-CV. En presentasjons-CV brukes i situasjoner hvor du kun får anledning til et kort møte med arbeidsgiver, for eksempel i etterkant av bedriftspresentasjoner, på karrieremesser eller tilsvarende I løpet av vårsemesteret 2015 har du vært med på å presentere (muntlig og i emnets wiki) en rekke skjønnlitterære tekster fra det moderne Midtøsten. OPPGAVE Sammenlign (minst) én av disse kjente tekstene med (minst) én annen novelle/fortelling (fra pensumlisten, eller en annen) som du ikke ennå har presentert eller skrevet om

Eksempler på skjønnlitterære tekster - det overordnete

Den ble en liten suksess, og godt var det siden jeg ikke er noen taler av natur. Ettersom jeg strevde med å finne inspirasjon på nettet, tenkte jeg at denne kanskje denne kunne være til hjelp for andre med samme problem.] Herrenes tale, julebord 200 Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, lyd, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater

En metafor er et språklig bilde,der man ofte tilegner noe egenskaper det ikke har. Det vil si at man ikke prater bokstavelig, men i overført betydning. En metafor er en sammenligning uten sammeligningsord (som, lik, liksom). På denne siden har vi samlet 10 gode eksempel på metaforer. Gode eksempler på metaforer: 1. Livet er ingen dans read mor Eksempel på patos-appell (personlig historie, detaljert beskrivelse, vekke medlidenhet): Den ugandiske jenta Upendo er 12 år gammel. Hun har mørke krøller, brune øyne og en smittende latter. Upendo har ikke så mye å smile av. Hun har mistet begge foreldrene sine, og nå jobber hun på markene for å forsørge sine tre yngre søsken Fødselsdagsinvitation - Eksempel 3. Asta fylder 3 år, og vi vil derfor gerne invitere til fødselsdag med kagebord samt lidt mad og drikke, lørdag den 30. juni kl 15 på Sølvgade 8. Giv gerne beskjed på 12 34 56 78 eller på [email protected] Kærlig hilsen Asta, Caroline & Anto Hei jeg lurte på om noen kan se på teksten min og finne negative og posetive ting om den sånn at jeg er klar for eksamen. Bloggere. Omg jeg må se på det siste innlegget til sophie elise hun er bare så viktig. Vet du at det å bli blogger er det jeg vil bli når jeg blir stor

Kommunikasjon og kultur - Saktekster - NDL

Skjønnlitterære tekster - Portfoli

 1. 20 eksempler på fortellende tekster. Nedenfor vises noen eksempler på fragmentene av flere kjente historier om universell litteratur: Don Quixote de la Mancha av Miguel de Cervantes Saavedra (1615) På et sted i La Mancha, hvis navn jeg ikke vil huske, har det ikke vært lang tid som levde et spyd på spydet i verftet, gammel spiker, tynn.
 2. Nedre halvdel består av en faktapreget tekst i tre avsnitt som forklarer dette nærmere. Gutten har kollidert i lav fart og har ikke hatt på seg bilbelte. Skadene han fikk, var alvorlige og kunne blitt varige. Utsagnene er også her konkrete. For eksempel står det: Legen sa at bensplinter nesten hadde trengt inn i hjernen
 3. (Denne teksten sto på trykk som kronikk i Stavanger Aftenblad, 23.12.15) Jeg er på besøk. Ikke bare her i Stavanger og på byens ærverdige universitet. Nei, jeg besøker planeten vår. Jeg er innom. Universitetet og Universet. På universitetet får jeg høre om sammenhengen mellom lesing, vurdering og læring

skjønnlitterære tekster, og det er derfor interessant å se hva elevene mener læreren kan gjøre for å tilby dem positive leseropplevelser. I tillegg til å tilby tekster som virker motiverende på elevene og gir dem lyst til å lese, tar jeg også utgangspunkt i ulike kompetansemål for norskfaget Slike tekster kan også kalles resonnerende tekster. I slike tekster må du holde deg til fakta i størst mulig grad, og meningene dine må begrunnes på en saklig måte. I skolesammenheng vil du stort sett bli bedt om å skrive tre ulike typer artikkel: nyhetsartikkel, fagartikkel eller drøftingsartikkel Et eksempel en retorisk analyse av «Du må ikke zzz» Oppgave: Analyser teksten ved hjelp av omgrep fra retorikken. Kommenter hovedsynet. LIKEGYLDIGHET «Du må ikke zzz» er et leserinnlegg publisert i Aftenpostens meningsorgan «Si;D» For å få det ønskede resultatet på B2-prøven og bergenstesten, må man trene seg på å skrive tekster. Det er mange ting man må beherske og ha i mente når man skal skrive en god tekst. Her er noen av de viktigste tingene man må huske på: Svar på oppgaven. Les oppgaven nøye. Ikke skriv utenom oppga. lese skjønnlitterære tekster i ulike sjangere og presentere egne opplevelser og leseerfaringer; gjenkjenne de språklige virkemidlene gjentakelse, sammenligning og metaforer; Andre relevante kompetansemål Læreplan i grunnleggende norsk. Eleven skal kunne. gi eksempler på hva som gjør en tekst lett eller vanskelig å forst

Video: Hvordan analysere og tolke skjønnlitterære tekster og

Kreative tekster - Mæla ungdomsskol

Bursdagsinvitasjon - 7 eksempler på tekst. October 21, 2014 Bursdagsinvitasjon - Eksempel 3. Mandag 10. april kl 17.00-19.00 feirer jeg bursdagen min med pølser, kake og skattejakt. Håper du har lyst til å feire sammen med meg. Digitalisering av verdensarven og den norske litteraturarven Det er ikke lett å få finne på nettet nyere, norske skjønnlitterære tekster som vi kan bruke til analyse og annet i skolen. Fortsatt er det papirutgavene vi må ty til for å finne egnede tekster, eller vi må gå inn i forlagenes betalingstjenester

Har noen eksempler på faguttrykk man kan bruke i en tekst/analyse? Anonymkode: cebc0...038 Gå til innhold. Karriere, arbeidsliv og Du kan finne eksempler på fagord innenfor analyse i ulike tekster på leseverktøy.no Hvilken klasse går du i? Anonymkode: 08a4e...063. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider Å skrive ulike tekster. Stages trener elevene i å skrive ulike typer tekster. Det legges vekt på at elevene skal få god støtte i oppstarten av en skriveprosess. Noen steder får elevene en skriveramme - en oprift eller sjekkliste som hjelper dem til å skrive en tekst som treffer godt innenfor en gitt sjanger Digital er synonymt med «elektronisk» eller «nettbasert».Analog er i motsetning til digital, basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser.Forskjellen på analoge og digitale tekster, er at i de digitale tekstene er formidlingen basert på elektronikk Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er en tekst satt sammen av ulike teksttyper. For eksempel er en bildebok satt sammen av skriftlig tekst og bilder. En webside kan være satt sammen av lyd, bilde og skriftlig tekst.I følge kompetansemålene til norskfaget i LK06 skal elevene arbeide med å lage egne sammensatte tekster gjennom hel

Tett på - bla-i-boka by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

ANALYSE AV EPISKE TEKSTER (Novelleanalyse og romananalyse) Husk å gi eksempler og argumentere. Presentasjon Informasjon om forfatteren. Plasser novellen i forfatterskapet. Når ble den utgitt? Vet du noe om forfatteren som har interesse for akkurat denne fortellingen, tar du det kort med her. Handlingsreferat/Motiv Gi et kort sammendrag av handlingen uten å ta me Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan innledning og avslutning på stiler bør være. Som tidligere nevnt, det er viktig at du finner din egen form. Opplever du at det er vanskelig å skrive innledning, så vent. Fordelen med å vente er at du kan være sikrere på at du får en innledning som passer til selve hovedinnholdet Eksempler på bruk av tekst i setninger. Vi fant 18 eksempler på bruk av ordet tekst i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter teksta, teksten, tekstene, tekster eksempel i nyere høyesterettsdommer, bør det vises til avsnittsnummer. I kildehenvisninger til elektroniske kilder uten sidetall, bør henvisningen tilstrebe presisjon på annen måte, for eksempel ved å vise til nærmeste avsnitt i et underpunkt i teksten. Kildehenvisningene skal være . konsekvente. Dette innebærer at kildehenvisninger. Finn gode eksempler på kommunale tekster. Trenger du inspirasjon til tekstarbeidet i din kommune eller fylkeskommune? Da bør du ta en titt på tekstbasen med klare kommunale brev og tekster skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål Språk og identitet: Folkehelse og livsmestring Du skal kunne reflektere over sammenhenger mellom folkehelse og livsmestring og språk og identitet i både sakprosatekster og skjønnlitterære tekster

 • Cornelia de lange levealder.
 • Khalid bin salman.
 • Samsung j3 interner speicher erweitern.
 • Snipes se köln adresse.
 • Lage kalender.
 • Harry potter cast english.
 • Goldhelm erfurt öffnungszeiten.
 • Brukte vedmaskin skogs.
 • Tilbakeslagsventil båt.
 • Billigste hobbyplater.
 • Fox dempere snøscooter.
 • Carlitos regensburg happy hour.
 • Golfclub eichenried webcam.
 • Hdi indeks.
 • Brukt iphone 6 selges.
 • Türen 2 wahl rietberg.
 • Bourbon street new orleans.
 • 15 gbp to nok.
 • Boerboel nkk.
 • Takk kjære ivar tale analyse.
 • Vattert bukse dame.
 • Fahrradrahmen arten.
 • Neubauer immobilien thale.
 • Rydde papirer.
 • Silikon under muskel blogg.
 • Iphone x vs iphone 8 plus screen size.
 • Dodge nitro 4.0 zahnriemen.
 • Sofa til salgs tromsø.
 • Damenhose gerry weber danny.
 • Jazzy jumps cottbus.
 • Isabelle caro tot.
 • Hva er læringsstrategier.
 • Peppa pig l esame della vista.
 • Brawo rathenow öffnungszeiten.
 • Spotter til butikk.
 • Samsung galaxy s5 prisjakt.
 • Vi sangen karaoke.
 • Veganmisjonen kjøttkaker.
 • Apa stil hil.
 • Mandelbrot javascript.
 • Ue megaboom pairing.