Home

1 kvadratkilometer i mål

Setten-hyttepark

Kvadratkilometer (Metrisk), areal. Skriv inn antallet Kvadratkilometer du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen. From. Er lik. To. Metrisk. Kvadratkilometer-Hektar (ha)-Areal (a)-Kvadratmeter-Kvadratdesimeter-Kvadratcentimeter (cm²)-Kvadratmillimeter-Kvadratmikrometer-Kvadratnanometer- Britisk/Amerikansk. Township. Kvadratkilometer (symbol km²) er et arealmål på 1.000.000 kvadratmeter.. 1 km² er det samme som: et areal, der modsvarer et kvadrat med 1 kilometer på hver side; en cirkel, hvis radius er omtrent 564,19 m eller 0,564 km; 1.000.000 m²; 100 hektar; 0,386102 kvadratmile el. mile² (international el. britisk/amerikansk mile); Se også. Pr. km² - en statistisk kategor Kvadratkilometer til Kvadratmeter (km² til m²) konvertering kalkulator for Areal konverteringer med ekstra tabeller og formler. Språk. Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge desimal fra listen over resultatet 1,00 kvadratmillimeter kvadratcentimeter kvadratmeter kvadratkilometer dekar hektar kvadratfot kvadratmile acre kvadratmillimeter kvadratcentimeter kvadratmeter kvadratkilometer dekar hektar kvadratfot kvadratmile acr Nei, du har ikke oppfattet det riktig. 1 kvadratkilometer er ikke 1000 kvadratmeter på linje, det er f.eks. et kvadrat der alle sidene er 1000 meter. Det vil si atskillig mer enn et mål. Et mål er jo en vanlig boligtomt

Konverter Areal, Kvadratkilometer - Convertworld

Omregning - areal: Tilbake til Nyttige lenker . Volum | Areal | Lengde | Vekt | Hastighet | Temperatur. Skriv inn verdi: Velg enhet Kvadratkilometer. Et mål af et areal svarende til en kilometer i længde og en kilometer i bredde. Omregn Kvadratkilometer til Kvadratmeter. m² = km² _____ 0.0000010000. Kvadratmeter. Et mål for areal svarende til en meters længde og en meters bredde Mål er en gammel måleenhet av areal.Begrepet er synonymt med dekar, altså 1 000 kvadratmeter, eksempelvis 40 x 25 meter, eller ved et kvadratisk areal omkring 31,6 x 31,6 meter

Kvadratkilometer - Wikipedia, den frie encyklopæd

Mål er en eldre norsk arealenhet. Etter innføring av metersystemet i 1875 er mål blitt brukt som betegnelse på dekar. I SI-systemet er enheten for areal kvadratmeter (m²). Uttrykt i SI-enheter blir: 1 mål = 10 kvadratdekameter (dam²) = 1 000 kvadratmeter (m²) Før overgangen til metersystemet var mål definert som: 1 mål = ¼ tønne land = 10 000 kvadratfot = 100 kvadratroder Siden. Bemærk: Brøkdel resultaterne afrundes til nærmeste 1/64. For et mere præcist svar skal du vælge decimal fra mulighederne ovenfor resultatet. Kvadratkilometer. Et mål af et areal svarende til en kilometer i længde og en kilometer i bredde. Kvadratmeter til Kvadratkilometer tabel

Kvadratkilometer til Kvadratmeter konverterin

1 km² er det samme som 1.000.000 m², da det går én million kvadratmeter på en flate med et areal på én kvadratkilometer. 1 hektar (hm²) = 10 000 m² 1 dekar = 1 000 m 1 a = 100 m 2 (ar) 1 da = 1 mål = 10 a = 1 000 m 2 (dekar) 1 ha = 100 a = 10 000 m 2 (hektar) 1 km 2 = 1 000 da = 1 000 000 m 2 (kvadratkilometer) Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må. Dekar er en offisiell norsk måleenhet i forskrift om måleenheter og måling, mens mål ikke er det. Anvendelse og konvertering. Dekar, sammen med hektar, brukes særlig til å angi tomtestørrelser. 1 dekar = 1000 m 2, dvs. 31,62 m x 31,62 m eller 10 m x 100 m 1 dekar = 10 ar 10 dekar = 1 hektar 1000 dekar = 1 km 2, kvadratkilometer 1 favn 60 cm som kappes i 30 cm lengder = 3,3 kubikkmeter i løsmål. (Ikke stablet) 1 favn 60 cm stablet ved = 2,4 kubikkmeter. Når denne mengden kappes i 30 cm lengder minker volumet med ca. 15%. _____ 1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker gir: 30 - 32 fulle 80 liter sekker. 38 - 40 fulle 60 liter sekker

Arealkalkulator - Pennalet

Hvor mye er ett mål? - Generell debatt - Kvinneguiden Foru

1 Kvadratdesimeter = 0.01 Kvadratmeter: 10 Kvadratdesimeter = 0.1 Kvadratmeter: 2500 Kvadratdesimeter = 25 Kvadratmeter: 2 Kvadratdesimeter = 0.02 Kvadratmeter: 20 Kvadratdesimeter = 0.2 Kvadratmeter: 5000 Kvadratdesimeter = 50 Kvadratmeter: 3 Kvadratdesimeter = 0.03 Kvadratmeter: 30 Kvadratdesimeter = 0.3 Kvadratmeter: 10000 Kvadratdesimeter = 100 Kvadratmeter: 4 Kvadratdesimeter = 0.04. Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Hektar som en enhet av Area

1 dekar = 1 000 m 2 = 10 ar = 1/10 hektar = 1/1000 km 2. Ett dekar tilsvarer omtrent den eldre norske enheten mål, som fra 1816 var fastsatt til 10 000 kvadratfot. Da en fot i 1824 ble fastsatt til 31,374 cm, ble 1 mål = 0,984 dekar. Dekar er lite brukt i andre land Kvadratkilometer til Acres (dekar) (km² til ac) konvertering kalkulator for Areal konverteringer med ekstra tabeller og formler. Språk. Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge desimal fra listen over resultatet Kvadratkilometer till Hektar (km² till ha) konverterings omvandlare för area omvandlingar med ytterligare tabeller och formler. Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet 1 Kvadratkilometer = 1000000 Kvadratmeter: 10 Kvadratkilometer = 10000000 Kvadratmeter: 2500 Kvadratkilometer = 2500000000 Kvadratmeter: 2 Kvadratkilometer = 2000000 Kvadratmeter: 20 Kvadratkilometer = 20000000 Kvadratmeter: 5000 Kvadratkilometer = 5000000000 Kvadratmeter: 3 Kvadratkilometer = 3000000 Kvadratmeter: 30 Kvadratkilometer = 30000000 Kvadratmeter: 10000 Kvadratkilometer. 1 Kvadratmeter = 1.0×10-6 Kvadratkilometer: 10 Kvadratmeter = 1.0×10-5 Kvadratkilometer: 2500 Kvadratmeter = 0.0025 Kvadratkilometer: 2 Kvadratmeter = 2.0×10-6 Kvadratkilometer: 20 Kvadratmeter = 2.0×10-5 Kvadratkilometer: 5000 Kvadratmeter = 0.005 Kvadratkilometer: 3 Kvadratmeter = 3.0×10-6 Kvadratkilometer: 30 Kvadratmeter = 3.0×10-5 Kvadratkilometer: 10000 Kvadratmeter = 0.01.

Dekar, forkorta daa er ti ar (deka-ar), eller 1000 kvadratmeter.. Då meterkonvensjonen vart innført i Noreg i 1875 vart det bestemt at eit mål skulle reknast til ti ar, slik at desse einingane vart samanfallande. Dekaret brukast mellom anna når ein gjev opp storleiken på tomter og landbrukseigedommar. 1 dekar = 1000 m² 1 dekar = 10 ar 10 dekar = 1 hekta Siden personen i virkeligheten er 1, 65 meter høy, og statuen er 16, 5 meter høy, kan vi bruke dette til å si at 16, 5 meter på statuen tilsvarer 1, 65 meter i virkeligheten. Da får vi en målestokk på 16, 5: 1, 65. Når vi jobber med målestokk er det vanlig at det minste tallet er 1. Da kan vi dividere begge sider på 1, 65 for å få. METRISK ENHETSOMREGNER Online konvertering av lengde, areal, tetthet, energy, masse, effekt, trykk, fart, temperatur og volum

Mål og vekt 5. February 2016 Måleenheter . Vekt. 1 kilo (kg) : 1000 g. 1 gram (g) : 1000 mg. 1 milligram (mg) : 0,001 g . Volum. 1 liter (l) = 10 dl = 100 cl = 1000 m Mål og vægt.... Hvor meget er en favn ? Eller hvor meget er en fod ? Det kan du finde ud af her. Mål & Vægt 1 kvadratkilometer (k m 2) 100 hektar: 1 hektar: 100 ar: 1 ar: 100. 1 Mai 1683 innførtes nye mål og vekt systemet er basert på Alen som skulle være 2 Rhinske fot dette systemet ble brukt helt til vi gikk over til metrisk. Alenen skulle deles etter sedvanlig måte i sine kvarter, åttende deler og sekstende deler

Omregning - area

Example 1: You have a truck bed that is 6 in length on a model in 1/24th scale. How long is the truck bed in real-life? Enter 24 in the scale factor box and 6 in the scale size box. Press the inch button. Result equals 144 inches or 12 feet. Example 2: You want to use a piece of 24 gauge wire (.020) as a door handle on a 1/48 scale model 1 bbl (Oil barrel / Olje fat) 158,9873 L ≈ 159 L OBS-OBS Ved bruk av omregningsprogrammet nedenfor denne tabellen, bør dere være obs på at bruk av komma kan medføre at omregningen ikke virker, bruk punktum Tønne er en eldre volumenhet som ble brukt over nesten hele Europa for den varen tønnen var beregnet for. Størrelsen varierte stort sett mellom 100 og 200 liter med vareslag og sted.I Norge ble tønne i særlig grad brukt for oppmåling av korn, smør, fisk, salt og poteter. I senmiddelalderen og fram til slutten av 1600-tallet eksisterte det en rekke lokale tønnemål som kunne variere. 1.ca 23 da ferdigvokst skog - ca 170-180kub Furu . 2. ca 2,4 da produksjons skog - ca 25kub gran . 3. ca 11.9 da prod.skog - ca 70kub furu . Kan dere lage et regnestykke på grunnlag av disse opplysningene? I tillegg ligger prisen på skogsareal på ca 7-800 kr pr mål, sa han Mål og delmål 1. Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 1.1) Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom. 1.2) Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjone

Kvadratkilometer til Kvadratmeter omregnin

Støttestrømper er stramme og elastiske strømper som presser sammen benet og hjelper kroppen med å holde sirkulasjonen i gang. De kan brukes av omtrent alle, og er gunstige for å forhindre hovne og urolige bein, ved milde åreknuter og for å forebygge mot blodpropp i beina. De finnes i mange ulike varianter, men den vanligste og mest brukte er knestrømper i kompresjonsklasse 1 1 krm = 1 ml 1 ts = 5 ml 1 ss = 15 ml = 3 ts 1 dl = 6-7 ss 1 kopp = 2,5 dl. 1 egg veier ca. 60 g. 1 pk fersk gjær (50 g) tilsvarer 1 pk tørrgjær (13 g). Omregningstabell for vekt og mål til vanlige råvarer og ingredienser § 4-1. Planprogram For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planpr..

Mål (enhet) - Wikipedi

 1. En vanlig vekt er heller ikke så nødvendig i daglig matlaging som et godt, gradert mål. Det finnes graderte mål på 1/2 liter, 1 liter og 2 liter, og på 1 dl, 2 dl, og 2 1/2 dl. Målene bør være lette å lese av. Måleskjeer kan være i sett som består av spiseskjemål,teskjemål, halv og kvart teskje eller krydder mål
 2. ner deg på at flater er todimensjonale og at du alltid ganger to lengder for å finne et areal, slik som når du finner arealet av et kvadrat. De andre arealenhetene vi bruker er avledet av kvadratmeter
 3. Det smarteste når man lager SketchUp-modeller er å tegne dem i 1:1. Så 1 m i virkeligheten = 1 meter i modellen. Hva du måler på skjermen, eller på en utskrift, har ingenting med dette å gjøre. Det er bare avhengig av hvordan modellen er vist på skjermen (zoom, rotasjon, etc)
 4. Spesialmålskategorien teller flere av våre aller beste madrasser, som altså nå kan fås i dine mål etter ønsker. Fremgangsmåten er ganske enkel, du klikker direkte inn på det ønskede produkt, deretter taster du inn ønsket bredde og lengde - for så å få en ferdig utregnet pris på madrassen, og du er klar til å bestille
 5. utter med Lindoffs budsjettmal. Last ned gratis mal i Excel

mål - arealenhet - Store norske leksiko

Meter til kvadratmeter kalkulator – Materialvalg forFærder nasjonalpark snart i mål – NRK Vestfold og Telemark

Kvadratmeter til Kvadratkilometer omregnin

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker; lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker; Side 6 Av 13 Ressurser for naturfag. Kjenneteikn. Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet En vertikal mal for en tidslinje fungerer godt til å vise historikk over en tids periode, land eller prosjekt. Hvis du administrerer et team, kan du prøve en mal for en tidslinje som tilordner aktiviteter. Legg til visuell effekt på tidsplanen med klistrelapper eller malen for rakett-tidslinje Læreplan i musikk (MUS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Musikk (MUS01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Språ Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1. Oppfyller virksomheten vilkårene for forenklet regnskapsplikt etter regnskapsloven § 3-2b, kan virksomheten i stedet levere RF-1368 Næringsoppgave 5.. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er.

Hvordan regne kvadratmeter Prosen

Er det noen her som vet hvordan man kan regne om 1 mål til liter? Finner ikke helt ut av det, og trenger å finne ut hvor mange 60 liters sekker det går i ett mål. Anyone?:-) Upassende? Svar. Innlegg: 7221. UtenKontroll. 22.08.09 23:01. Del. 1 favn ved er ca. 40 (kanskje litt færre) 60-liters sekker * Mål for barna ( Hva vi jobber med i forhold til barnegruppa og i forhold til deres barn som enkeltbarn) * Hva ønsker foreldrene i forhold til sitt eget barn? Jeg legger også vekt på at foreldrene skal føle at de skal kunne ta opp hva de måtte ønske og at det skal være rom for at de skal kunne snakke om det de måtte ha på hjertet ang sitt eget barn eller tanker de har i forhold til. Toppidrett 1 Treningsplanlegging Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . vurdere krav til livsstil som stilles til en toppidrettsutøver; vurdere betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutvikling i spesialidretten; forklare hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i spesialidrette 11-1 Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen

Praktisk matematikk - Definisjon og måleenheter for areal

 1. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller; finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testament
 2. Det 1-2 årige barn er ivrig efter at lære af sine omgivelser, og vil ofte forsøge at efterligne det de ser, og de personer der omgås dem. Barn i denne alderen elsker å tegne, kle seg ut, leke med klosser, puslespill og selvsagt hejre masse. Generelt skal leker til 1-2 årige være med få og enkle former
 3. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse
 4. Den nye BMW 1-serie i detalj: Modeller, motorer, utrustninger, teknologier og tekniske data
 5. Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM . Detaljer Skriv ut. Tagger: praksis sykepleier trondheim sykepleie mh hsyk101p. Table of Contents . Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie - HSYK101P . Mal for datainnsamling.
 6. Mal for innkalling til drøftelsesmøte. Før det gis oppsigelse skal arbeidsgiver så langt det er mulig avholde drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Det anbefales å gi ut en skriftlig innkalling og lage skriftlig referat fra drøftelsesmøte. Ved oppsigelse og avskjed gjelder strenge regler, og det er viktig at arbeidsgiver går frem på riktig måte. VedLes me
 7. Anskaffelser under kr 1,3 mill eks mva er kun underlagt lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriftens (FOA) del I. Del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men det er et krav om konkurranse, jf det grunnleggende krav i LOA § 4

Mal for samboerkontrakt. Ansvarsfraskrivelse: Forsikringsportalen.no tilbyr som en service overfor brukerne en standard samboerkontrakt og et standard gjensidig testament. Forsikringsportalen.no fraskriver seg ethvert ansvar for dokumentenes innhold Glassmester Trondheim: vi leverer alt av glass i bygning og interiør, ferdig montert av fagfolk, til konkurransedyktig pris. Glassmester1 Trondheim § 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1.TRINN 1. Kompetansemål i faget Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringe Jeg har nå fornyet disse tabellene for mål og vekt. Her er en enkel omregningstabell for mål og vekt (med noen engelske og amerikanske mål), en for bakemål og en for stekeovnsvarme. I tillegg er det en omfattende tabell for steketider. Disse kan utvides når jeg får samlet flere opplysninger, og e

Pynt opp over påskebordet med en søt girlander av pappegg. Store og små kan alle være med her. Hva: Vi lager en fargerik girlander med eggeformer klippet ut av papp. Utstyr: Papp/tykt papir, akvarell stifter (eller annen maling), pensler, vann, hullmaskin, tråd, saks Hvordan: Tegn opp en eggeform, buk gjerne en til mal og tegn opp flere.Vi laget ti stykker her Mål 3 i 1 210x150cm. 2 499,-Utmerket treningspartner for å øke dine ferdigheter innen fotball; Med dette fotballmålet kan du øve på pasninger, skudd, volley, headinger og utkast. Mer info. Velg farge: 800/Ass. Velg størrelse: 0 Klikk&Hent Hent og betal varen i butikk.. På kolonnen for mål har hvert hovedområde hovedoverskrift, underoverskrifter med små,fete typer, kompetansemål fra læreplanen med dobbelt ramme og andre tekster som ikke står spesifikt i læreplanen, men som for eksempel utdyper kompetansemålene. Komp etansemålene etter 2. trinn står også for 1. trinn

Dekar - Wikipedi

Mjøsa - Wikipedia

Måleenheter for ve

Dette er planen for Ottersbo-søket - Fosna-Folkethistory matters!: Historielærerens sommerekskursjon - Del

1 Kapittelinndeling Liv Nordbye 15.2.2018 Bettina Sandvin 15.2.2018 2 Flyttet vedlegg Janne Rygh-Nilssen 27.08.2019 Bettina Sandvin 27.8.2018 Dette dokumentet er en veiledning for utfylling av Mal 3 Kvalitetsplan 2.1: Mål. Et mål er en beskrivelse av hva enheten ønsker å oppnå og uttrykker en framtidig ønsket tilstand. Den formuleres som en ønskesetning. Eksempel: Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge forskningsinfrastruktur og tjenester som fremmer universitetets forskningsvirksomhet.. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Se alle i norsk oversettelse. Få oversikt over alle målene. Kampen mot fattigdom fortsetter. Verden har gjort enorme framskritt i kampen mot ekstrem fattigdom i verden. Men vi er ennå ikke i mål. Bærekraftsmål 1; Nok mat til alle Samleside for generelle konkurransegrunnlag tilpasset alle tillatte anskaffelsesprosedyrer, over og under EØS-terskelverdiene. I tillegg finner du en egen mal tilpasset anskaffelser under 1,3 mill

 • Bjørn alexander brem advokat.
 • Morsomme leker.
 • Einladung für ukrainer nach deutschland 2017.
 • Får blåmerker når jeg klør meg.
 • Landshuter zeitung traueranzeigen.
 • Måle ph verdi i jord.
 • Who made the last jedi.
 • Transportere vann.
 • Kandel rasthaus.
 • Parkinsons autoimmun.
 • Cornelia de lange levealder.
 • Webkamera eidfjord.
 • Hygiaphone téléphone.
 • Insurgent rollebesetning.
 • Ukm hordaland.
 • Mercedes f1 engineer.
 • Norske fremmedkrigere i syria.
 • Pupils dilating.
 • Hva betyr januar.
 • Antikk kirkeveien.
 • Jan petter sissener blogg.
 • Unterkunft frankfurt am main günstig.
 • Vorarlberger bergkäse kaufen.
 • Brukt iphone 6 selges.
 • Msi dator stationär.
 • Eføy strøm.
 • Fine god natt meldinger.
 • Liechtenstein valuta.
 • Wolfwalkers.
 • Trendy vesker 2018.
 • Citizen dykkerur.
 • Brukt iphone 6 selges.
 • Elias becker größe.
 • Begagnade entreprenadmaskiner sverige.
 • Klubben a s.
 • Charlie hebdo 2017.
 • Feuerwehr aachen fahrzeuge.
 • Nc skiskyting lygna 2018.
 • Skagen innbyggere.
 • Verbundgebiet braunschweig.
 • Hist nettstudier.