Home

Nome videregående skole voksenopplæring

Akademiet - Voksenopplæring - Akademiet - Nå dine må

Videregående skoler vurderer rød beredskap På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene Barnehage og skole. Barnehagene i Nome; Skolene i Nome; Voksenopplæring; Alt om barnehage og skole; Kultur, fritid og folkehelse. Folkehelse; Kultur og idrettsarrangemen Om skolen. Nome voksenopplæring er lokalisert til Nome videregående skole, avdeling Lunde. Her får elever sin norskopplæring fra nybegynnernivå, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Mer om våre tilbud finner du under tilbud/kurs

Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste, Lunde I Telemark, Telemark, Norway. 438 liker dette. Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste har.. Voksenopplæring Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Nome vg

 1. Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du. fyller eller har fylt 25 år; ikke har fullført videregående opplæring i Norge, men har fullført grunnskole eller tilsvarende; Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass
 2. Hvordan dette organiseres er ulikt fra fylke til fylke. I Møre og Romsdal fylkeskommune organiseres dette gjennom sju videregående skoler som har et spesielt ansvar for voksne søkere (over 25 år). Borgund vidaregåande skole er en av de syv skolene i fylkeskommunen som tilbyr videregående opplæring for voksne
 3. Voksenopplæring. Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen. Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen

Video: Voksenopplæring - Nome kommun

Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og du har ikke fullført videregående. Les mer om videregående som vokse 30.10.2020: Skolen er i dag, 30. oktober, orientert om at to deltakere ved skolen har fått påvist Covid19. Deltakerne var sist på skolen.. Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 4. utgave 28. september 2020 Om voksenopplæring. Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) tilbyr. grunnskole for voksne; videregående opplæring for voksne; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer

Om skolen - Nome kommun

voksenopplæriNG. Voksenopplæringen er flyttet til nye Åsane vg. skole, Åsane senter 52 (ved Horisont), høsten 2020. Voksenopplæringen er nå under rettleiingstenesta. Vi tilbyr videregående opplæring, studieveiledning og realkompetansevurdering til voksne Videregående opplæring for voksne. Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge Levanger kommune kjøper pr i dag tilbud ved Levanger videregående skole. Det er Sjefsgården voksenopplæring som gir denne tjenesten. I den grad kommunen får tildelt midler fra VOX gis det tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet ( BKA )

Voksenopplæring. Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil, det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole For å ha krav på videregående opplæring som voksenopplæring må du. være over 25 år eller fylle 25 år dette året; ha fullført grunnskole, men ikke videregående skole, eller; ha videregående opplæring fra et annet land, som ikke er godkjent i Norge; Voksenopplæring

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne. Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom kan, etter søknad, få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet Kontakt oss. Karmsund videregående skole Postboks 4033 5506 Haugesund. Send e-post . Organisasjonsnummer: 974 624 59

Fin kultudag på Nome videregående skole sammen med Nome og Bø voksenopplæring og Vg 1. Mye god mat fra 6 forskjellige land og norske sveler. Flott sang, og dans fra elever Skolen, kontaktlærerne og elevtjenestene er tilgjengelige for alle, i tillegg til Nome kommunes kriseteam. Flere hundre deltok. Det var rektorene ved Nome videregående skole, Marit Hoven, og ved Nome og Bø voksenopplæring, Marianne Dahlseng, som hadde kalt inn til samlingen der flere hundre elever og lærere møtte frem

Om skolen. Ledelse og ansatte. Rådgivere. Administrasjonen. Deltakerkontoret. Prosjekter. MinOsloskole. Strengere smitteverntiltak på videregående 6.11.2020 I januar 2020 startet Oslo voksenopplæring Skullerud sitt forsøksprosjekt innenfor arbeidsrettet grunnskoleopplæring for en. Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring. Kontaktinformasjon. Generelle spørsmål til OPUS besvares av resepsjonen på Åssiden vgs. Telefon 32 24 61 00 E-post opus.drammen@viken.n Elevbevis på mobilen . Trøndelag fylkeskommune innførte digitale elev- og lærlingebevis fra skolestart i august 201 Vestfold og Telemark fylkeskommune, Videregående skoler i Vestfold og Telemark, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Vestfold og Telemark, Opplæringskonto

Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste - Startside

Voksenopplæring. Vi kan gi deg tilbud om videregående opplæring hvis du ikke har fullført og bestått tidligere. Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot deg som er over 25 år. Du kan ta yrkesfag eller fag til generell studiekompetanse, eller bli realkompetansevurdert. For å ha rett må d Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida Om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser. Hvorfor velge vår videregående skole? Du vil få opplæring i et trygt og godt læringsmiljø med engasjerte og dyktige lærere Vi tilbyr voksenopplæring på videregående skoles nivå først og fremst til de som ikke har fullført videregående skole tidligere og som er over 25 år. De som har fullført videregående skole i et annet land, men som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge kan også søke Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere

Norges største private videregående skole, med over 2500 elever hvert år! Norges beste og mest fremtidsrettede skoler med fokus på den enkelte elev Nome videregående skole er en fin skole. For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller -for å forminske Voksenopplæring. Aust-Agder fylkeskommune tilbyr undervisning for voksne på bestemte vilkår. Arendal videregående skole vil i kommende skoleår, under forutsetning av Fylkestingets godkjennelse, ha undervisning tilpasset voksne i utdanningsprogram for studiespesialisering

Voksenopplæring - Rogaland fylkeskommun

 1. Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene: Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre; Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring; Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge
 2. Rogaland fylkeskommune, Videregående skoler i Rogaland, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Rogaland, Opplæringskonto
 3. avdeling for voksenopplæring, bergen katedralskole. For mer informasjon om skolen, timeplan, eksamen, kompetansebevis, for å få generell studiekompetanse og Rettleingstenesta sine rådgivere kan rettlede deg om hvordan du kan fullføre videregående. Studiekompetanse.

Videregående opplæring Universitet og høgskole Faglig-administrativt støttesystem publikasjoner og nyheter om voksenopplæring. Publisert 04.11.2020 - Voksne har behov for å møte på skolen. Publisert 04.11.2020 Ekstra penger til kommunene. Publisert 29.10.2020. Tar du voksenopplæring må du bruke søknaden for høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring. Det er fordi du får lån og stipend etter en annen del av forskriften til Lånekassen, enn de som har rett til vanlig videregående opplæring Voksenopplæring for minoritetsspråklige; Grunnskole for voksne; Videregående skole; Omtrent 1800 elever og 100 ansatte; Profesjonell - inkluderende - engasjerende; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Ny plan for.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole M: +47 90102646 / +47 90093544 stavanger.kommune.no. Aktuelt. Voksenopplæring/SOTS kurssenter 51 50 03 30 . Voksenopplæringssenter for helse- og oppvekst (VO-senter) 51 92 19 30 / 489 99 449. Åpningstide Porsgrunn videregående skole ligger i Porsgrunn, nærmere bestemt på Kjølnes Campus, i Vestfold og Telemark fylke. Skolen er en av fylkets største videregående skoler, og har samlet om lag 1 150 elever og 170 ansatte Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, Les mer om retten til voksenopplæring på vilbli.no. Slik søker du. Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skole i Viken Nome og Bø voksenopplæring er lokalisert til Nome videregående skole, avdeling Lunde. Det er ca. 220 elever som får sin norskopplæring fra nybegynnernivå, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Nytt fra høsten 2017 er at skolen også skal starte med en kombinasjonsklasse for ungdom i aldersgruppen 16 til 23 år

Videregående som voksen utdanning

 1. Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Bildegalleri - Slide
 2. Nome videregående skole består av to avdelinger, blant annet voksenopplæring, fagskolekurs og universitetskurs. Begge steder er det utstrakt møtevirksomhet for eksterne brukere som kommune, organisasjoner, foreninger og lag. Skolen tilbyr både yrkesfag og studiekompetanse
 3. Voksenopplæring. Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående skole. Les mer om voksenopplæring på fylkeskommunens hjemmeside. Skoleåret 2019/2020 har Sam Eyde vgs voksenopplæring i følgende utdanningsprogram: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Helse- og oppvekstfa
 4. Det finnes flere måter å få vitnemål fra videregående skole. Hos Sonans kan du velge å ta videregående skole som privatist - enten på nett eller på skole. Hva er «voksenopplæring»? Kort fortalt er «Voksenopplæring» alt av kurs og studier som er utenfor normal skolegang, men mange forbinder det med tilbudet som finnes i kommunene
 5. Voksenopplæring. Innhold. Grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap, natur- og miljøfag. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Spesialundervisning for voksne. Fredrikstad internasjonale skole har ansvaret for voksenopplæringen i kommunen
 6. Orkdal videregående skole, v/Morten Aspås e-post: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no (merk e-posten med «Voksenopplæring») Tlf.: 74 17 56 70 Adresse: Orkdalsveien 340. Røros videregående skole, v/Kjell Inge Breivoll e-post: postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no (merk e-posten med «Voksenopplæring») Tlf.: 74 17 58 0

Voksenopplæring - Utdanningstilbud - Borgund VG

 1. Sentrum videregående skole holder til i flotte og moderne lokaler midt i Kongsvinger by. Vi har tilbud både for de som ønsker seg yrkesfaglig kompetanse og de som ønsker studiekompetanse
 2. Voksenopplæring; Oppdatering om Korona-viruset; Aktuelt IU-festen 2020 . Her er filmen av årets IU-fest! Aktuelt Her finner du informasjon om stipend og lån for elever i videregående skole. Aktuelt Oppdatering om Korona-viruset . Oppdatering 02.11.20 . Aktuelt Innlogging.
 3. Sjøvegan videregående skole. Vis alle hendelser . Servicetorget. Telefon 77 78 95 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45 (Sommertid 15.05. - 14.09: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00) Send oss faktura. Kontakt oss. Postadresse Sjøvegan videregående skole Helsesenterveien

Voksenopplæring - Udi

Skriv til oss. Send e-post. Borg videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansat Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI Voksenopplæring Voksenopplæring Onsdag 26.august på Kongsbakken videregående skole, elevkantine 1800-1930: Informasjon. Skolen anbefaler å ha egen PC. For de som ikke har egen PC eller ikke kan skaffe egen PC er det mulig å leie fra skolens IT-avdeling Møllegata Voksenopplæring har følgende tilbud. Dagtid: Grunnskole for voksne - modulbasert. 5 ulike klasser; Norskopplæring for voksne 22-60 år fra A1 - B1/B2. 4 ulike klasser; Norskopplæring for ungdom 16-21 år på Verdal Videregående skole. En klasse; Grunnskoleopplæring for ungdom på Verdal Videregående skole. En klasse.

Florvåg skole Follese skole Hanøy skole Haugland skole Hetlevik skole Hop skole Kleppe skole Kleppestø barneskole Strusshamn skole Træet skule Tveit skole. Ungdomsskoler. Ravnanger ungdomsskole Kleppestø ungdomsskole Erdal ungdomsskole. Voksenopplæring. Askøy voksenopplæringssenter. Videregående skoler. Askøy videregående skole Hop. Narvik voksenopplæring: Nesna skole: Nittedal kommune Voksenopplæring: Nome Voksenopplæring ogFlyktningetjeneste: Norasonde læringssenter AS: Nord-Aurdal læringssenter: Nordkapp voksenopplæring: Nordre Follo voksenopplæring: Nordre Land læringssenter: Nordreisa voksenopplæringssenter: Notodden mangfolds- og læringssenter: Nygård skole Kontakt oss. Dalane videregående skole Postboks 503 4379 Egersund. dalane-vgs@skole.rogfk.n Det blir innføringskurs for de som skal gå på voksenopplæring hos oss 19. og 20. august kl 09:00-14:00. Publisert 08.06.2020 15.03. Sist endret 13.08.2020 13.03. Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, Ishavsbyen videregående skole Postboks 3374.

Kartleggingsmateriell videregående skole/voksenopplæring Side 9 Kognitive tester som brukes av PPT KoPs Kognitivt Profil System KoPS er et databasert testsystem for å kartlegge kognitive styrker og svakheter, og innlærings teknikker hos 4 - 8 åringer. God Øya vgs meta. Søkeportalen for skoleåret 2021-2022 er åpen fra 1. november 2020. Det lønner seg å være tidlig ute med å søke skoleplass Velkommen til Glemmen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Telefon og e-post Telefon sentralbord: 67 17 63 00 E-post: rudvgs@viken.no Adresse og åpningstider Besøksadresse: Hauger Skolevei 15 1351 Rud Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08:00-15:30 Postadresse: Postboks 34 1309 Rud Finn ansatte Se skolens ledelse Søk etter ansatte Finn skolen på kartet Rud videregående skole Adkomst og parkering Slik finner du fram til oss Skole, SFO og voksenopplæring Skoler i Stjørdal SFO - skolefritidsordning Søk, endre eller si opp sfo-plass, åpningstid, priser, moderasjon, vedtekter og reglemen

Velkommen til Stabekk vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Holtet og Lambertseter skal bli en skole 21.10.2020: l 2023 skal Holtet vgs og Lambertseter vgs slås sammen. Den nye Lambertseter vil få to campus, en campus ved nåværende..

Vg3 i skole; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 64 84 50 20. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Strømmen videregående skole Postboks 64 2011 Strømmen. Finn ansatt . Besøk oss . Gamle Strømsvei 115 2010 Strømmen. Vis i kart. Adkomst og parkering. Følg. Lønborg videregående skole (tidligere Bergen Hjelpepleierskole) var en fylkeskommunal videregående skole i Ytre Sandviken i Bergenhus bydel i Bergen.Skolen fikk sitt nåværende navn og plassering i 1991 da den flyttet inn i det som tidligere var Lønborg barneskole.. Skolen tilbød program for helse- og sosialfag (barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag) og påbygging til generell. Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Les mer om OPUS voksenopplæring ved Åssiden vgs: OPUS Dramme Arendal videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Postadresse for pakker og tidsskrifter: Arendal videregående skole Kirkebakken 8 4836 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921707134 (Agder fylkeskommun Voksenopplæring. Voksne som er 25 år eller eldre, har rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere. De voksne som søker videregående opplæring, skal kunne få sin realkompetanse vurdert

Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne, og du lærer mer om de generelle basisfagene som du trenger for å få generell studiekompetanse. Kursene er komprimert. Det innebærer at du får færre timer i hvert fag enn ungdommen får, men du får likevel de samme eksamenene Asker voksenopplæring har ansvar for voksenopplæringen i Asker kommune. Tlf.: 66 76 87 00/E-post voksen@asker.kommune.no Alfheim 7 (2. etasje i Grindegården like ved Asker stasjon.) Åpent mandag-fredag: 08.00-15.3 Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole. Voksne over 25 år som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse gratis, enten de søker opplæring eller ikke Videregående skole. Studiekompetanse. Slik søker du videregående for voksne. Oppdragskurs. #Aktivmammapermisjon Jeg kan lage det! For deltakere. For deltakere. Reglement og skjema. Slik søker du. Fravær ved sykdom og velferdspermisjon. Ordensregler. Regler for bruk av IKT-utstyr. Skoleskyss

Oppstart: Tirsdag 01.sept kl. 17.15 Tid: Tirsdag og torsdag 17.30 - 20.00 Ta kontakt med oss: epost: vo@skien.kommune.no; telefon 35 50 38 20 mellom 08.00 - 12.00 mandag til fredag; Du kan også komme innom vårt kontor på Skagerak Arena, Odds plass 3, 3722 Skien Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019 Lærere i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. c) Rådgiver i videregående opplæring . På den enkelte skole avsettes minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av et årsverk til lærere som utfører. Videregående skole. Bryne vidaregåande skule Skuleruta; It's learning; Bibliotek; IKT; Vaksenopplæringa; Office 365; VIS; Utdanningstilbod; Skuleferiar og fridagar; Eksamen og vurdering; Finn tilsett; Velkommen til friminuttsaktivitetar! I veke 36 starter vi med friminuttsaktivitetar i matfriminutta

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i søkeåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning. Søkere som har fagbrev har ikke slik rett. Likevel kan det hende at det tas inn søkere uten rett, men det vil sjelden kunne avklares før rundt skolestart i midten av august Voksenopplæring. Vi tilbyr opplæring for voksne innen helse- og servicefagene. Ønsker du å utdanne deg til tannhelsesekretær, apotekteknikker eller helsesekretær ta kontakt! Det er Stavanger offshore tekniske skole som administrerer voksenopplæringen i vårt område. SOT Voksenopplæring Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, har rett til gratis opplæring på videregående skoles nivå fra og med det året de fyller 25 år. Publisert 07.08.2020 12.3 Grunnskoleopplæring for voksne på Nygård skole Grunnskoleopplæring for voksne, Bergen Voksenopplæring Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker for voksn Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole. Besøksadresse: Jensvollveien 38, 3413 Lier. Tlf: 32 22 02 90 eller 32 22 02 92. E-post: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no. Skolens ledelse. Virksomhetsleder: Joran Seck Stiansen e-post: joran.seck.stiansen@lier.kommune.n

Videregående skole for voksne minoritetsspråklige Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående opplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring Oslo voksenopplæring Rosenhof, Videregående skole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Vg1, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram Symbolforklaring Tall er unntatt offentlighet Brudd i tidsrekke VIS på Bergeland videregående skole . Hvordan vi forholder oss til Covid-19 : Skolen følger retningslinjene i veilederen som regjeringen og udir har laget for drift av skoler under koronautbruddet 2020. Det skal derfor være trygt for elever å komme på skolen Skriv til oss. Send e-post. Greåker videregående skole Postboks 130 1720 Greåker. Finn ansat Besøks- og leveringsadresse: General Ruges vei 100, 0694 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Skullerud skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Osl

Videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring Smart-serien Se alle undervisningstips Smart-serien Hjemmeskole Her samler vi alle våre ressurser for elever og lærere på ett sted. Vi håper dette vil være nyttig, og gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre hjemmeundervisning. Se. Sola voksenopplæring er klare til å ta i mot deg på en god og trygg måte. Smitteforebyggende tiltak er på plass. Husk: Vask hendene ofte, hold 1 meters avstand og vær hjemme om du er syk. Deltakere som har vært på reise forholder seg til karantenereglene for det aktuelle området. Velkommen til Sola voksenopplæring Hilsen rekto

Voksenopplæring utdanning

Oslo VO Sinse

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående

Rjukan videregående skole Fra august 1990 ble yrkesskolen som fra 1981 het Saaheim videregående skole slått administrativt sammen med Ingolfsland videregående skole (allmennfag og med handel- og kontorfag fram til skoleåret 1992/93, da linja opphørte). Skolen fikk nå igjen navnet Rjukan videregående skole Skole og voksenopplæring. I 2018 har det vært en vekst i antall elever på 480 i grunnskolen og 266 i videregående skoler i forhold til 2017. Det er flest kvinnelige pedagoger på alle nivåer, men forskjellene er mindre i videregående skole enn i grunnskolen og i voksenopplæringen Se video av de ulike utdanningstilbudene ved skolen; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 31 00 27 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Hønefoss videregående skole Postboks 3084 3501 Hønefoss. Finn ansatt . Besøk oss . Osloveien 17 3511 Hønefoss. Vis i. Lånekassen Voksenopplæring. Læreplaner. Kurs for voksne. Spjelkavik videregående skole har et ressurssenter som arrangerer kurs og opplæring for voksne som kan gi generell studiekompetanse. Organisering og ansvar: Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne

Levanger videregående skole ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Skolen har ca 1000 elever, derav ca 200 som tar voksenopplæring. Levanger videregående skole har 190 ansatte. Levanger fagskole er lokalisert ved Levanger videregående skole, og har skolens rektor som administrativ leder Aglo videregående skole er en del av Aglo opplæringssenter.Vi holder til i flotte og landlige omgivelser på Skatval. Vi pleier å si at vi er den skolen i Norge som har den desidert vakreste utsikten. Med Steinvikholm Slott som en av våre nære naboer kan vi også med en viss stolthet si at vi er plassert midt i norgeshistorien Elev ved Bryne videregående skole har fått påvist koronasmitte. En elev ved en av landets største videregående skoler, er smittet av covid-19. Eleven er en av de mange som tar tog til skolen. 200 elever og lærere må holde seg hjemme tirsdag - Vi vil innføre rødt nivå på videregående skoler i Bergen og omegn så raskt vi klarer. Målsettingen er fra mandag, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse. Nøyaktig hvilke skoler som blir berørt må de komme tilbake til, forteller han. Byrådsleder Roger.

 • Blindtarmen hvilken side.
 • Komplimenter på i.
 • Tidlig modernisme snl.
 • Dikt om smerte og sorg.
 • Selge ting på finn.
 • Kake med krem.
 • 223 ufc.
 • Jerry o'connell net worth.
 • Tnt tracking.
 • Most used player fifa 18.
 • Baby 1 mnd forkjølet.
 • Veiledning fosterforeldre.
 • Biewer yorkshire terrier welpen kaufen.
 • Grammy 2018 online.
 • Santa's reindeer arzberg.
 • Sit ups muskelgruppen.
 • Hvalfangst ved sydpolen.
 • Yellow bar mitzvah buch pdf.
 • Irland sehenswürdigkeiten steine.
 • American honey.
 • Sushi tilbehør.
 • Hvordan er det å leve på en romstasjon.
 • Mietwohnungen matrei in osttirol.
 • Lichen sclerosus genitalis heilung.
 • Netflix mister 100.000 kunder playz.
 • Gelato oslo.
 • B backe.
 • Hpc hydraulic system.
 • Zucchinigratäng i ugnen.
 • Wergelandsveien 29.
 • Test volvo xc60 2017.
 • Fransk adjektiv bøjning.
 • Den 12 mann hamar kino.
 • La nuit münchen fotos.
 • Eføy strøm.
 • Vika kino program.
 • Buddakan kristiansund.
 • Hurra for deg som fyller olga marie.
 • Leie hus danmark tips.
 • Toefl score range.
 • Bruktbutikk fjordgata trondheim.