Home

Forbud mot ekteskap mellom søskenbarn

Forby ekteskap mellom søskenbarn | Andreas C. Halse. Venstresiden bør omfavne medisinsk kunnskap, slå et slag mot sosial kontroll og foreslå et forbud mot søskenbarnekteskap Leder i Norsk Innvandringsforum, Athar Ali, har tidligere vært negativ til et forbud. - Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det må jo bygge på frivillighet Politiet i Oslo vil forby ekteskap mellom søskenbarn. Av: Christian Skaug 16. juni 2020, 16:18. Politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB. I et dokument fra Oslo Politidistrikt til statsadvokaten som NRK har fått innsyn i, går det frem at politiet i hovedstaden anbefaler et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn En enstemmig programkomité i Høyre vil ha forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Komitéen vil at partiet skal gå til valg i 2021 med dette på programmet, skriver VG.. Sandra Bruflot i Høyres programkomité, legger ikke skjul på at dette forslaget er ment å stoppe den gruppen i Norge som har et annet syn på likestilling og kvinners rettigheter til selv å velge sin ektemake

Vil ha forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Barnelege Ingvild Heier er lei av fortielsene om medfødte sykdommer blant innvandrerbarn hvor mor og far er i slekt. Hun krever forbud mot søskenbarnekteskap og får trolig Ap med seg Selv foreslår hun et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Ekteskap mellom søskenbarn, som er vanlig i en del kulturer, er oftest arrangerte ekteskap. Dramatiske tilta Riktignok er ekteskap mellom søskenbarn en praksis som hører fortiden til i Norge. I en folketelling i 1891 ble gifte kvinner i Norge spurt om deres ektemenn også var deres tremenninger eller. Man kunne likevel søke dispensasjon fra forbudet mot å betale for å få ekteskapsbevilgning fra kongen.Som Leif Erik sier ble de strenge forbudene mot ekteskap mellom slektninger tatt bort under Struensee. Etter forordning 27/12 1770 og 3/4 1771, kunne f.eks. søskenbarn gifte seg uten å søke om tillatelse

I dagens Norge er ekteskap mellom søskenbarn tillatt, men svært uvanlig, kun rundt 0,1 prosent av norske ektepar er søskenbarn. Søskenbarnekteskap i Norge har fått en oppsving med immigrasjon fra Afrika og Asia, men hyppigheten av søskenbarnekteskap har vært fallende blant norsk-pakistanere og norsk-marokkanere etter år 2000 - Ekteskap mellom søskenbarn må bli forbudt - Vi må få et forbud mot at søskenbarn kan gifte seg med hverandre, sier tidligere barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim

Folkehelseinstituttet advarer mot ekteskap mellom søskenbarn. Men barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil ikke ta stilling til saken En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap, melder VG. Hopp til Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn Forbudet mot søskenbarnekteskap som Stortinget nylig vedtok, blir nok sett på som et «moderne» tiltak. Men et slikt forbud ble faktisk introdusert for over 1600 år siden, da den romerske, kristne keiser Theodosius i år 381 forbød det vi kaller «søskenbarn» (og som engelskmennene kaller «first cousins») å gifte seg med hverandre, en skikk som hadde vært vanlig i de fleste kulturer.

MOT FORBUD: - Sist jeg Høyres programkomité har foreslått at Norge som et av ytterst få land i verden skal forby ekteskap mellom søskenbarn. Begrunnelsen er kampen mot tvangsekteskap To søskenbarn skal ikke gifte seg. Det mener flertallet i justiskomiteen på Stortinget. De vil forby slikt ekteskap. Flere partier går sammen. De sikrer flertall for et forbud. Det er Fremskrittspartiet (Frp), Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Avisa VG meldte om nyheten først. - En. Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap, melder VG. Unge Høyre leder Sandra Bruflot sier bakgrunnen for forslaget er et ønske om å bekjempe sosial kontroll 25. aug. 01:44 Mina Ridder-Nielsen Janssen Vil forby ekteskap mellom søskenbarn: . En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap.

Forby ekteskap mellom søskenbarn Andreas C

 1. Et flertall i justiskomiteen på Stortinget går inn for å forby ekteskap mellom søskenbarn. Nå krangler Ap og Frp om hvem som har æren for vedtaket
 2. Flertall i justis­komiteen for å forby søskenbarn­ekteskap. Av: NTB 22. oktober 2020, 13:30 Et flertall i justiskomiteen på Stortinget går inn for å forby ekteskap mellom søskenbarn. Nå krangler Ap og FrP om hvem som har æren for vedtaket. Det er har tidligere stilt seg positiv til et forbud mot søskenbarnekteskap
 3. Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap, melder VG

Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn NTB. 25.08.2020. Hvis Høyre-landsmøtet våren 2021 går inn for et forbud mot søskenbarnekteskap,. Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn 25.08.2020. - Hovedbegrunnelsen for et forbud mot søskenbarnekteskap er at det vil forhindre negativ sosial kontroll og. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har 41 prosent av barn født mellom 1967 og 2010 med pakistanske foreldre, foreldre som er søskenbarn. Tidligere har også kulturminister Abid Raja (V) stilt seg bak et forbud mot søskenbarnekteskap

- Jeg har tidligere advart mot å tro at et forbud mot søskenbarnekteskap alene løser problemer med tvangsekteskap og - Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn Vil ha forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Barnelege Ingvild Heier er lei av fortielsene om medfødte sykdommer blant innvandrerbarn hvor mor og far er i slekt. Publisert: Oppdatert 7. februar 2011. OPPGJØR: Barnelege Ingvild Heier mener man må tørre å diskutere et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn FrP trosser Erna og støtter forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. FrPs gruppe på Stortinget støtter Aps forslag om forbud mot søskenbarnekteskap. Også tilsyn med koranskoler får FrPs tiltredelse. Da kan vi konkludere med at verden går noe fremover, om enn med små skrit Etter det jeg forstår så ville regjeringen ha en utredning om konsekvensene og risiko for misdannelser, hvorfor man trenger å utrede dette er ganske rart, det har vært kjent i 200år. Nå sier AP, at de ønsker å fremme et forslag om å ikke tillate ekteskap mellom søskenbarn, bra AP ! FrP sier da at..

Ekteskap med søskenbarn. Den blåblå regjeringen skal vurdere forbud mot søskenbarnekteskap. Debatten har vært opp en rekke ganger siden årtusenskiftet. Kan individets personlige frihet endelig bli satt i sentrum? Og kan vi få en faktuell debatt, og ikke intetsigende og tilslørende medieoppslag, slik statskanalen igjen presterte i dag. «Det er ikke forbudt å inngå ekteskap mellom søskenbarn (fetter og kusine), men det er viktig å være oppmerksom på at dersom foreldrene er i slekt er det høyere risiko for å få barn med sykdom og medfødte misdannelser, dødfødsel, spedbarnsdød og forkortet levealder.», skrev de i dokumentet «Vilkår for å inngå ekteskap» Et flertall i justiskomiteen på Stortinget går inn for å forby ekteskap mellom søskenbarn. Nå krangler Ap og Frp om hvem som har æren for vedtaket. Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener forbud mot søskenbarnekteskap er et viktig gjennomslag SVAR: Hei Den 22. oktober 2020 gikk et flertall i justiskomiteen på Stortinget inn for å forby ekteskap mellom søskenbarn. Stortinget ba samtidig Regjeringen om å utarbeide et lovforslag som forby.. Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap, melder VG. Av NTB | 25.08.2020 03:08:03. Politikk: Det går fram i et forslag fra komiteen som utmeisler det største regjeringspartiets politikk inn i valgåret 2021

Stortingsflertall forbyr søskenbarnekteskap - V

— Forbud er ingen løsning, sier lederen for Norsk Innvandrerforum og trekker fram flere fordeler ved ekteskap mellom fetter og kusine: Det er trygt å gifte seg med søskenbarn, fordi man kjenner dem bedre enn andre «fremmede». Det er dessuten en viktig alliansebygging for familien og en vanlig skikk i muslimske land 22. oktober 2020 kan gå over i historia som en merkedag. Da blei det flertall i Stortingets justiskomite for å lovfeste forbud mot søskenbarnekteskap, at fetter og kusine gifter seg. Og at foreldre blir straffa om de ikke hindrer kjønnslemlestelse av barna sine og at de påføres tvangsekteskap. Dette er ingen populær sak for venstreorientert - Innfør forbud mot søskenbarnekteskap. Bare slik kan vi få slutt på en ordning som ikke hører hjemme i 2017. Husk, lenge var slike ekteskap forbudt i Norge, og det var det gode grunner til, sier barnelege Ingvild Heier ved Oslo universitetssykehus. Avisen skriver at svært få etniske nordmenn som er søskenbarn, gifter seg

Nei til forbud mot gifte søskenbarn

Politiet i Oslo vil forby ekteskap mellom søskenbarn

 1. Utsetter forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Regjeringen vil nå vente med å vurdere et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Av Anja Storbråten Mandag 09.10 2017. Del. Ifølge Vårt Land venter regjeringen på et forskningsprosjekt fra Folkehelseinstituttet
 2. ister Abid Raja (V) stilt seg bak et forbud mot søskenbarnekteskap. (©NTB
 3. ger pga dette for nære slektskapet
 4. Barnelege Ingvild Heier er lei av fortielsene om medfødte sykdommer blant innvandrerbarn hvor mor og far er i slekt. Hun krever forbud mot søskenbarnekteskap og får trolig Ap med seg
 5. I dagens Norge er det ingen juridiske hindringer for ekteskap mellom verken tremenninger, søskenbarn eller tante/onkel og nevø/niese. Den hindringen ble opphevet i 1800. Til tross for liberal lovgivning har imidlertid studier vist at ekteskap mellom nære slektninger forekommer sjelden i vesteuropeiske land
 6. Regjeringen vil vente på et forskningsprosjekt før den vil vurdere et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. - Dette punktet i regjeringsplattformen er vi ikke helt i mål med ennå, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil
 7. Fremskrittspartiet har lenge arbeidet for et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn, og partiet fremmet forslag for Stortinget allerede i 2005 om å få på plass et slikt forbud. Søskenbarnekteskap er en ukultur som Fremskrittspartiet mener at ikke hører hjemme i Norge, og partiet programfestet derfor allerede tidlig på 2000-tallet at et slikt forbud burde komme på plass

Stadig færre ekteskap inngås mellom søskenbarn. - Dette til tross for at det ikke har vært gjennomført spesifikke tiltak mot denne ekteskapsformen. I Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Afrika utgjør slike ekteskap mellom 20 til 55 prosent av ekteskapene I flere år har Folkehelseinstituttet (FHI) advart mot ekteskap mellom søskenbarn. Barn av søskenbarn har doblet risiko for medfødte misdannelser, samt noe over doblet risiko for å dø i første leveår, ifølge FHI. I Norge er søskenbarnekteskap vanlig hos folk med opprinnelse i Sør-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika Skal Norge forby ekteskap mellom søskenbarn? Det har i hvert fall Høyres programkomité foreslått. Forslaget begrunnes med at man da kan forhindre tvangsekteskap. - Hovedbegrunnelsen for et forbud mot søskenbarnekteskap er at det vil forhindre negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, sier Sandra Bruflot i Høyres programkomité til VG Høyre foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn. Jeg synes forslaget er helt unødvendig. Vi får vel i tilfelle starte med å forby ekteskap mellom onkel og niese / tante og nevø. Disse kan helt lovlig gifte seg med hverandre i dag, selv om de er betydelig nærmere i slekt enn søskenbarn

Det er ikke ulovlig for søskenbarn å gifte seg eller få barn sammen Her hvor jeg bor (Danmark) er loven om forbud mot ekteskap mellom SØSKEN på vei til å fjernes, bare for å gi noen perspektiver. Fetter-kusine-forhold er da ingen krise, spesielt ikke når det ikke er snakk om å få barn Den katolske kirke har et forbud mot søskenbarnekteskap, men man kan få tillatelse etter søknad om dispensasjon. Ortodokse kirker forbyr ekteskap både mellom søskenbarn og tremenninger. Protestantiske kirker har ingen tilsvarende restriksjoner. Jødedommen og buddhismen tillater også søskenbarn- og tremenningekteskap Frp har lenge ønsket et forbud mot søskenbarnekteskap. - Jeg mener denne saken er overmoden, og at vi nå må fremme et nytt lovforslag mot ekteskap mellom fettere og kusiner, så jeg vil ta det med til justiskomiteen og til fraksjonen, sier justispolitisk talsperson Liv Gustavsen til NRK ENDRING I SYN: - Når Jonas Gahr Støre foreslår forbud mot ekteskap mellom søskenbarn, viser det med all tydelighet at man erkjenner at ekteskapet er en ordning mellom mann og kvinne og som ramme for barn og reproduksjon, sier Øyvind Håbrekke i KrF

Er jeg urimelig som ikke syns søskenbarn skal være sammen? Altså kjærester? Er dette i det hele tatt lovlig? Har nylig fått vite om søster av en venninne som holder på med sitt søskenbarn og jeg syntes det hørtes helt sykt ut heller ingen forbud mot verken søskenbarn- eller tremenningekteskap (4, 7). Incestuøse ekteskap, dvs. ekteskap mellom søsken og mellom foreldre og barn, er forbudt innenfor de aller fleste samfunn og religioner. Det er imidlertid få land som har lover mot at søskenbarn eller fjernere slektninger gifter seg. Søskenbarnekteskap er forbud I februar ble søskenbarnekteskap et hett tema i den norske offentlige debatten. Et utvalg i Arbeiderpartiet (Ap) med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen har kommet frem til 99 punkter som skal bedre integreringen av innvandrere i Norge. Forbud mot ekteskap mellom søskenbarn er et av forslagene. Utenfor ekteskapForslaget om forbudet begrunnes med en bekymring for at ved ekteskap mellom «Forbud mot sex og ekteskap mellom slektninger kom med kirkeretten i middelalderen (Norge), og forbudet gjaldt i starten helt ut til sjette ledd. For det tynt folkesatte Norge ble denne bestemmelsen vansklig å overhold, og i 1215 ble forbudet satt ned til intill fjerde ledd

Lovforslaget til Karita B. Orheim og Karin Yrvin viser til store inngrep i kampen mot tvangsekteskap, men det har også sine dårlig sider ved det. Ved å sette et slik forbud mot ekteskap mellom søskenbarn, kan igjen ta opp retten til å treffe sine egene valg Engen-Helgheim om forbud mot søskenbarnekte-skap Til Stortinget Bakgrunn Fremskrittspartiet har lenge arbeidet for et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn, og partiet fremmet forslag for Stortinget allerede i 2005 om å få på plass et slikt forbud. Søskenbarnekteskap er en ukultur som Fremskrittspartiet mener at ikke hører hjemme i Norge En 21-årsgrense vil kun motvirke familiegjenforening og ikke tvangsekteskap, mener LO. Derfor sier LO nei til aldersgrense, men foreslår en rekke andre konkrete tiltak, blant annet forbud mot søskenbarn-ekteskap

Søskenbarnekteskap: Det er ikke forbudt å inngå ekteskap mellom søskenbarn (fetter og kusine), men det er viktig å være oppmerksom på at dersom foreldrene er i slekt er det høyere risiko for å få barn med sykdom og medfødte misdannelser, dødfødsel, spedbarnsdød og forkortet levealder Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken. For adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt Ifølge VGNett så går nå lege og forsker Ingvild Heier ut og krever et forbud mot søskenbarnekteskap. Forbyr vi derfor ekteskap mellom kusiner/fettere vil langt færre barn bli født med alvorlige misdannelser og Barn av søskenbarn-par har 2,4 ganger så stor sannsynlighet for å dø i sitt første leveår enn barn av ubeslektede.

BT meiner: Noreg bør vurdere eit forbod mot ekteskap mellom søskenbarn. Noreg bør vurdere eit forbod mot ekteskap mellom søskenbarn. Les mer: Bergens Tidende § 3. Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. § 4. Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består. § 5. Opplysnings- og veiledningsplikt om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang. § 5 a. Lovlig opphold . Kapittel 2. Prøving av ekteskapsvilkårene. (§§ 6 - 10) § 6 Forbudet mot blandede ekteskap loven (nr. 55 1949) var en av de første bitene av apartheid lover vedtatt etter at National Party kom til makten i Sør-Afrika i 1948. Loven forbød ekteskap mellom europeere og ikke-europeere, som i språket i tid, mente at hvite mennesker ikke kunne gifte seg med folk av andre raser Søskenbarnekteskap i Norge. Kjønnsliv og ekteskap mellom søskenbarn - inngifte - har i skiftende grad vært forbudt i Norge. Likevel har søskenbarnekteskap til forskjellige tider forekommet, og for rundt 100 år siden var om lag 12 prosent av norske ektepar søskenbarn. Det synes å ha vært vanligst i aristokratiet, der folk ofte foretrakk å ekte hverandre for å bevare sine.

Høyre-komité ønsker forbud mot ekteskap mellom søskenbarn

''Mener at jeg har hørt at den norske regjeringen skal fremme et forslag om forbud mot søskenbarn-ekteskap, men 100 % sikker er jeg ikke.'' Søskenbarn har midlertidig lov til å gifte seg mens regjerningen jobber ut lovforslaget der det vil bli forbudt. Ca en tredel av ekteskap inngått mellom norskpakistanere er søskenbarnekteskap Forby ekteskap mellom søskenbarn | Andreas C. Halse. Venstresiden bør omfavne medisinsk kunnskap, slå et slag mot sosial kontroll og foreslå et forbud mot søskenbarnekteskap. Kommentar. Praksisen med søskenbarnekteskap har vært lovlig i Norge siden år 1800,

Vil ha forbud mot ekteskap mellom søskenbarn - Aftenposte

Jeg kan argumentere mot mor/sønn-far/datter, da de voksne utnytter Dokke er trygge på kvarandre, veit at ingen kommer til å såre den andre. Så får du ballansere selv mellom + og - og se kva some gjelder i ditt tilfelle. 4 Del dette Nå er vel det vel ikke forbudt verken med sex eller ekteskap mellom søskenbarn i Norge Ekteskap er en sosial institusjon som befester og regulerer samlivet mellom personer. Ekteskapet kan være en religiøs og rituell forening eller en juridisk kontrakt som etablerer rettigheter og plikter mellom ektefeller, I Norge er det forbud mot polygami og bigami, Ekteskap mellom søskenbarn er imidlertid tillatt

Programkomiteen i Høyre vil forby ekteskap mellom

Video: Vil forby ekteskap mellom søskenbarn - NRK Norge

Problemet er ikke at søskenbarn gifter seg, men at de

Oslo-politiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap Enkelte av disse ekteskapene er inngått mellom søskenbarn. «Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt», skriver politiet og viser til at det kan foreligge en forventning om å gifte seg innenfor familien Selvsagt skal forbud mot ekteskap mellom søskenbarn innføres. Det er galskap at vi har tillatt dette, endog som innvandrings-grunnlag. Nok er nok... Les også: Oslo-politiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap. Ekteskap mellom søskenbarn er noe som var vanlig for over 100 år siden. Men i dag blir det sett på som noe uvanlig og en ukultur. Den aller viktigste grunnen til at det bør bli innført en lov mot søskenbarnekteskap er den medisinske grunnen Forbud mot søskenbarnekteskap? Publisert 7.2.2018. Kong Olav var i sin tid gift med sitt søskenbarn. Han var heller ikke den eneste i Norge på den tiden og etterpå. Dette har flere nordmenn også gjort. Men jeg skjønner at det er islamske ekteskap som er i tankene,. § 3 Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. - Kan ikke gifte seg med nærmere slektninger enn søskenbarn. Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken. I forhold til adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt

[#1615] Ekteskap mellom søskenbarn

ekteskap blant ikke-etniske nordmenn. Forslag om forbud mot søskenbarnekteskap er av enkelte blitt ansett som et effektivt virkemiddel mot tvangsekteskap. Et slikt forslag bør sees i lys av at ekteskap mellom søskenbarn også finnes blant etniske nordmenn, for eksempel innen store slekter i små norske bygder. Denn SVAR: Hei Det er i dag lovlig å gifte seg og være kjærester med søskenbarn, altså kusiner og fettere. Ekteskapsloven § 3 regulerer forbud mot ekteskap mellom nære slektninger, men søskenbarn.. Oslo-politiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap. Enkelte av disse ekteskapene er inngått mellom søskenbarn. «Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt», skriver politiet og viser til at det kan foreligge en forventning om å gifte seg innenfor familien To mennesker kan gifte seg hvis begge er over 18 år, er enige om det og selv ønsker det. Et barneekteskap er ekteskap mellom to barn, eller mellom en voksen og et barn. Hvis noen gifter seg mot sin vilje er det et tvangsekteskap

Ekteskap mellom personer i nær slekt er vanlig i store deler av verden. I Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Afrika utgjør slike ekteskap mellom 20 til 55 prosent av ekteskapene. Likevel er trenden nedadgående, og slike ekteskap inngås svært sjeldent i majoritetsbefolkningen i Europa, Nord-Amerika og Australia Et flertall i justiskomiteen på Stortinget går inn for å forby ekteskap mellom søskenbarn. Nå krangler Ap og Frp om hvem som har æren for vedtaket. Det er Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nå går sammen for å sikre flertall for forbudet. VG meldte om nyheten først. En stor dag.. Ekteskap mellom søskenbarn forekommer hos 40-45 prosent av foreldrepar med pakistansk bakgrunn, men andelen er på vei nedover. Undersøkelsen ble nylig presentert i Tidsskriftet for Den norske legeforening, av legene Øivind J. Kanavin og Petter Strømme ved barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus

Søskenbarnsex ikke så farlig som antatt – VG

Søskenbarn - Wikipedi

Det var fyrst med dei store reformene under Johann Friedrich Struensee at forbodet mot ekteskap og seksuell omgang mellom tremenningar og søskenbarn vart oppheva i Danmark og Noreg i 1770. Men etter hans fall vart dei innført på ny i 1775. Då var ikkje lenger argumentasjonen religiøs Vi mener det er galt å innføre et lovforbud mot ekteskap mellom søskenbarn, som Arbeiderpartiet nå går inn for å utrede. Ikke fordi ekteskap mellom søskenbarn er uproblematisk, men fordi vi er motstandere av å bruke loven som normgiver på denne måten. Morgenbladet har de siste ukene hatt flere oppslag om ekteskap mellom søskenbarn Hvis foreldrene er i slekt, for eksempel er søskenbarn, er risikoen for å få barn med sykdom og medfødte misdannelser dobbel så høy som når foreldrene ikke er i slekt. Risikoen er også høyere dersom det er mange ekteskap mellom slektninger i familien, slik at mannen og kvinnen er i slekt på flere måter Hyppigheten av denne type slektskapsbaserte ekteskap (søskenbarn) er allerede fallende i Norge. Slektskapsbaserte ekteskap er utbredt i betydelige deler av verden. Et forbud mot denne typen ekteskap er ikke anbefalt av de fremste på dette feltet som et egnet middel til å redusere arvelige sykdommer i befolkningsgrupper

Vil ha forbud mot familieekteskap – NRK Østlandssendingen- Ikke forby søskenbarnekteskap – NRK Norge – Oversikt

Til § 3 Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger I § 3 er det satt et absolutt forbud mot ekteskap mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og mellom søsken. Med søsken menes også halvsøsken. I forhold til adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt Høyre-Sandra: Frykter full brems for ny E18Leder i Norsk Innvandringsforum, Athar Ali, har uttrykt motstand mot et forbud, og at folk må få bestemme selv hvem de ønsker å dele livet sitt med.- Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det må jo bygge på frivillighet Blant norskpakistanere er ekteskap mellom fetter og kusine grunn til 30 prosent av dødfødselene, 42 prosent av spebarnsdødsfallene og 32 prosent av de medfødte misdannelsene. Nå er det opptil politikerne hva som skjer videre. Utledningsloven. Per i dag er det vel rundt 30 av de 50 delstatene i USA som har et forbud mot søskenbarnekteskap Forslaget om å forby ekteskap mellom søskenbarn er omstridt. Fremskrittspartiet gleder seg. OSLO: Farahnaz Bahrami argumenterer for et forbud (se hovedsaken) mot ekteskap mellom søskenbarn. Her er noen som er uenige:Leder av Norsk Innvandrerforum Athar Ali går hardt ut mot det foreslåtte forbudet mot søskenbarnekteskap fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Charles Darwin og kona Emma var første søskenbarn.. Del av en serie om: Antropologi av slektska Ekteskap i slekten. Ekteskap mellom tremenninger eller nærmere beslektede personer kalles konsanguine. Et vanlig brukt begrep om slike ekteskap er inngifte. Selv har jeg valgt ikke å bruke inngiftebegrepet, nettopp etter refleksjon om at begrepsbruk kan bidra til stigmatisering, og heller si slektskapsbaserte om ekteskap mellom slektninger

 • Ballet winschoten.
 • Kreuzworträtsel für senioren zum ausdrucken.
 • Test av lett motorsykkel.
 • Stock market crash usa.
 • Ungdomsspråk 2016.
 • Cachou drops.
 • Bedeutung raute symbol.
 • Kevin hjalmarsson wikipedia.
 • Skk hundraser.
 • Etiske problemstillinger helsefagarbeider.
 • Arendal ord og uttrykk.
 • Freizeittreff rosenheim.
 • Skogsmatrosen bøker.
 • Bjørnsonhuset molde program.
 • Morsom tale til venner.
 • Redoksreaksjon eksempel.
 • Transportinnretning kryssord.
 • Rom 2805 oslo plaza.
 • Grønmo golf veien til golf.
 • Real time error.
 • Høflighetsfraser på italiensk.
 • Oppsigelse ugyldig fravær.
 • Hioa ots.
 • Tilbudsaviser matbutikker.
 • Bedriftskultur og ledelse.
 • Technical analysis software free.
 • My friend dahmer watch online free.
 • Eldre edda og yngre edda.
 • Berg gård.
 • Hochbegabung merkmale.
 • Kanossagang definition.
 • Hvor fort virker johannesurt.
 • Kvinners stilling i romantikken.
 • Ledningsnett henger.
 • Snowmobile sled.
 • Pris smartboard.
 • Gelato oslo.
 • Gardena kobling.
 • Hvordan bytte til sportsdel emmaljunga.
 • Mamp version.
 • E sigarett på flyplass.