Home

Barokken kjennetegn litteratur

PPT - Litteraturhistorie PowerPoint Presentation, free

Kjennetegn ved barokk litteratur - Portfoli

Kjennetegn ved barokk litteratur Innhold: Form: sterk gudstro; lengsel etter det evige livet hos Gud, og bort fra det kaotiske og for-gjengelige i det jordiske livet. Barokken er en kunstnerisk stil som oppstod i Roma på 1600. Det gikk fra renessansen, som var en epoke hvor folk hadde skapt optimisme, evne til å skape, tenke og oppdage, til barokken. Det var et blodig hundreår i Europa, med store kriger som ble utløst på grunn av religiøse motsetninger mellom protestanter og katolikker Kjennetegn på barokk. I barokken stod følelsene i sentrum. Svulmende former, rike ornamenter og prektige materialer blir mye brukt i kunst og arkitektur. Kontraster og bilderikt formspråk er typisk for perioden fra slutten av 1500-tallet til midten av 1700-tallet. LK20. LK06. Vis.

Barokken er en epoke og stilretning som regnes fra cirka 1595 til 1750 og plasseres mellom manierisme og rokokko. Stilretningen startet i Italia, med Roma som det sentrale utgangspunktet, og bredte seg etter hvert videre i resten av Europa og til de nye spanske besittelsene i Mellom- og Sør-Amerika.Barokken kom til Norge fra Danmark og Nederland rundt 1680 og varte til slutten av 1700-tallet. Barokken var den dominerende kunstretningen på 1600-tallet. De barokke kunstnerne brukte mange detaljer og overdådige utsmykninger for å skape en voldsom og pompøs kunst. Retningen preget både arkitektur, skulptur, musikk, malerkunst og litteratur. Dette var stikk i strid med de rene linjene og harmoniske kunst og litteratur fra renessansen Litteratur i barokken I salmediktningen kan vi tydelig se barokkens forkjærlighet for bevegelse og dynamikk, som for eksempel i denne åpningsstrofen fra en Kingo-salme: Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky og sin stråleglans utskyter så at mørk´og mulm må fly

Salmelitteraturen i barokken På 1600-tallet er den religiøse litteraturen en viktig litterær sjanger. Salmene er skrevet til bruk hjemme og under gudstjenester i menigheten Når folk tenker på barokken tenker de på de voldsomme kontrastene. Og det mest kjente kjennetegnet i barokken. Døden var en velbrukt kontrast. De skrev om det forgjengelige, uvarige livet som ble satt opp mot den ugjenkallelige døden. De hadde også en stor ærefrykt for Gud og kirken. Kriken tronet i samfunnet, med avlatsbrev og messer

Barokken er betegnelsen på en kulturhistorisk epoke i Europa på 1600-tallet. I Norge regner vi den barokke perioden fra ca. 1650 til 1750. Barokken kjennetegnes ved en pompøs og prangende livsutfoldelse der Gud står i sentrum for alt Barokken kjennetegn litteratur Signatur - bokmå . Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget. Barokken i norsk litteratur. Resultatet av den følgende store nordiske krigen (1700-21) var at svenskene mistet vesentlige deler av storriket sitt, og i tillegg måtte Sverige finne seg i å bli erstattet av Russland som den ledende stormakten i det nord-østlige Europa. Hva med litt tall-lære? Husker du romertallene Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte.

Hizb IhBarokken Litteratur Kjennetegn Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. A platform for entrepreneurs to bring their stories and ideas to life Barokken var en stilretning som avløste senrenessansen og var fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet, inntil den ble avløst av régencestilen. Navnet for stilretningen er av senere dato og ble opprinnelig benyttet nedsettende Barokk, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder Barokken (1600-tallet) Barokkens kjennetegn. Barokkens litteratur. Thomas Kingo (1634-1703) Kjennetegn norrøn litteratur. Som i alle litterære perioder er det noen spesielle kjennetegn i litteraturen. I norrøn tid var folk blant annet opptatt av norrøn mytologi,. Barokken var eneveldet stilart, og for barokkens mennesker var samfunnet stabilt. Stabilt i den betydning at alle hadde sin plass i samfunnet, gud på topp med de rike under og på bunn de fattigste, man hadde alltid oversikt over hvor man befant seg. Samfunnet var preget av store klasseskiller

Barokken i arkitekturen oppsto i Italia omkring 1575 (den utførte fasade på kirken Il Gesù i Roma, antakelig av Giacomo della Porta). Stilen avløste her etterhvert manier­isme, og var ut­bredt fra ca. år 1600 til ca. 1770. Les mer om barokken, kunst i barokken og musikk i barokken. Fremføring om barokken, men med fokus på litteraturen. Blog. June 20, 2020. Virtual training tips: 5 ways to host engaging virtual training Barokken er en stilretning som var fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet. Barokken kom etter senrenessansen, og i arkitekturen er det Michelangelo som er overgangsskikkelsen mellom renessanse og barokk. De ledende arkitektene for barokken i Italia er Lorenzo Bernini (1598-1680) og Francesco Borromini (1599-1667) Når det gjelder innhold er det et kjennetegn på barokken at den vanligvis er knyttet til religion. Svært mange av de som skapte barokk kunst og litteratur var på en eller annen måte knyttet til kirken. Enten hadde de kirken som oppdragsgiver, eller de var selv prester Nordisk litteratur. Norrøn tid. Humanisme og renessanse. Barokken. Opplysningstida. Romantikk og realisme. Modernisme. Litteraturhistoriske oppslagsverk. Opplysningstida. Fra midten av 1400-tallet ser vi de første tegn på en utvikling i Europa som vi med et samlebegrep kaller for det moderne prosjektet

Litteratur i barokken - Studienett

Barokken onsdag 11. februar 2009. Barokkens Kjennetegn: Kjennetegn. Språket er bilderikt; Virkemidler som er sterke; Kontraster (Leve/død, Himmel/helvete og lys/mørket) Bruk av adjektiv som er sammensatte og tallrike; Konkret og abstrakt er satt opp mot hverandre; Direkte henvendelser (Du! Barokken regnes vanligvis til 1600- og 1700-tallet, og verdsatte dramatikk og ornamenter BAROKKEN Barokken oppstod I Italia på slutten av 1500-tallet og varte fram til rundt år 1750. Barokken var en reaksjon på Renessansens fornuft, klarhet og balanse. Stilen startet først som malerkunst, skulptur og arkitektur, men den spredte seg raskt til hele Europa og den ble også den dominerende stilen innenfor litteratur og musikk

Barokkens kjennetegn - Studienett

 1. Hvilke kjennetegn er viktigst under de ulike epokene? Middelalder (I Norden regnet fra 1050-ca. 1500): Her er det den norrøne litteraturen vi har med å gjøre, og sagaene står særlig sentralt. Det finnes mange undersjangre av sagaer, Barokken (hovedsakelig 1600-tallet):.
 2. Kjennetegn ved diktning fra renessansen; Kjennetegn ved barokk litteratur; Kjennetegn på litteratur fra opplysningstiden; Kjennetegn på romantisk diktning; Kjennetegn på nasjonalromantisk diktning; Kjennetegn på realistisk og naturalistisk diktning; Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene) Kjennetegn på nyrealistisk diktnin
 3. Kjennetegn på modernistisk lyrikk og prosa i 1950-årene Kjennetegn på tradisjonell prosa i 1950-årene Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-åren
 4. Dette er en generell artikkel om barokken. For barokkperioden i musikk, se Barokken (musikk). Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst

Kjennetegn ved barokk litteratur - portfolio

Kjennetegn på tradisjonell lyrikk og prosa i 1940-årene; Kapittel 9 - Postmodernisme og litteraturen etter 1980; Kapittel 10 - Sakprosa 1850 til i dag; Kapittel 11 Barokken Opplysningstiden Romantikken Realismen og naturalismen 1890-1905 1905. Skriv en artikkel der du sammenligner barokken og opplysningstiden. Hva som er likt og ulikt mellom periodene. Litteratur, kunst/bilder, musikk etc. Noen som har noen bra linker? Har søkt en del nå på barokken, men finner ikke noe spesielt. Fant heller ikke noe spesielt på wiki Takk på forhånd. Endret 18. mars 2007 av Singh tha kin

Epoker fra Norrøn tid til Modernismen | Sutori

Video: Barokken Norsk litteratur

Norsk - Kjennetegn på barokk - NDL

Typisk for barokken Barokken var ei europeisk kunstretning, som oppstod på slutten av 1500-talet og spreidde seg vidare utover Europa på 1600-talet. Dramatikk, prakt og storslåtte inntrykk vart verdset, og ein hadde eit ynske om å overraske og vise motsetningar Renessansen og barokken er ganske forskjellige fra hverandre, både når det kommer til sjanger, temasetting, hva de var opptatt av og hvordan stemningen er i tekstene. I denne teksten skal jeg ta for meg hva som er ulikt mellom de to, jeg skal også se på noen likheter. Til sist kommer det et avsnitt med mine egne meninger

barokken - Store norske leksiko

Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Study Barokken (1600) flashcards from Ingrid Sørvik's Lovisenberg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Beskrivels

Barokken - Studienett

Barokken: en litterær periode og stil Du skal logge ind for at skrive en note Perioden fra ca. 1650 til 1720 kaldes i den danske litteratur for Barokken Start studying Repetisjon: norrøn tid, renessanse, barokken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Barokken 1600-tallet Barokken som epoke i kunsthistorien I musikkhistorie brukes ordet barokk om musikk som er komponert mellom ca. 1600 og ca. 1750. Men selve ordet barokk, som betyr noe sånt som uregelmessig, usymmetrisk eller skjev, ble ikke brukt om stilretningen før lenge etterpå Litteraturen under opplysningstiden avspeiler tendensene beskrevet ovenfor. Her var det også fokus på det rasjonelle heller enn sterke følelser, som ellers er karakteristisk for både barokken, som kom før opplysningstiden, og for romantikken, som kom etter opplysningstiden. Fornuften er i sentrum for opplysningstidens litteratur Litteraturen i brokken: - Barokken blir sett paa som en kunstnerisk periode, ogsaa innenfor litteraturen - Litteraturen var mye preget av dikt og salmer - kjente fortattere fra perioden er Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter . - Overdrivelser er et typisk kjennetegn fra barokken, for eksempel voldsomme virkemidler og overlessende ord

Barokken - Studieweb

Barokken ndla. Barokken var den mest dynamiske stilen innen arkitektur og kunst i Europa på 1500- og 1600-tallet . Design og håndverk Vg1 - Barokken - NDLA . Kjennetegn ved barokkstilen 5 En prangende stil I barokken møter vi en pompøs og prangende livsutfoldelse, med vekt på det overdådige BAROKKEN • Motreformasjon • Den katolske kirke prøver å styrke seg igjen etter reformasjonen • Begynner i Italia på 1600-tallet • Barokken - En kunstnerisk stil i malerier, arkitektur, skulptur, musikk og litteratur • Kjennetegn - Dualisme (tosidighet) - Sterke følelser: lidenskap og frykt - Dramatiske virkemidler, særlig kontraster - Kurver, buer og ornamenter

Norsk - Salmelitteraturen i barokken - NDL

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet. Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler- og billedhuggerkunst. Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med. Barokken var ei retning innan europeisk kunst som gjorde seg gjeldande på 1600- og 1700-talet. Kunstretninga verdsette drama og detaljar, ornamentering og stas, og som gjorde seg gjeldande innan dei fleste kunstformene, som musikk, arkitektur, forfattar-, målar- og bilethoggjarkunst Barokken felte både kirken og eneveldet | Thomas Thiis-Evensen. Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalyse. Litteratur og kunst i barokken | Sammendrag - Studienett.no. barokken - Store norske leksikon. Bildet : person, portrett, museum, historisk, maleri, monark. Barokken er både stilart og en epokebetegnelse. Barokken dominerte europeisk kulturliv i store deler av 1600-tallet. Den kjennetegnes ved det pompøse og overdådige. Vi finner masse sterke virkemidlene i arkitektur, musikk og litteratur. Overdrivelser, kontraster, og masse detaljer kjennetegner alle de barokke kunstformene

Samfunnsforhold i barokken, kjennetegn i kunst og litteratur, Du skal ikke bedrive hor, Aftenpsalme og barokklitteraturens relevans i dag. - Lyssna på Barokken av Fra Snorre til Snap direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app Barokken | Norsk litteratur. Kitty Karina Hørthe Omdal: Renessansen - Barokken. Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalyse. Norsk - Barokke trekk ved bildet Pike med perleøredobb - NDLA Litteraturen:-Døden et yndet motiv i kunsten: folk fryktet at døden ikke hadde innhold, samtidig som de klamret seg til Gud-avspeiles i litteraturen: Verden skildres som kaotisk, i bilderike, motsetningsfylte tekster.-Samtidig ble disse motsetningsforholdene forsøkt satt sammen i sammenheng, for å avspeile at Gud har en «masterplan»-Mye barokk litteratur handler om at man vender seg bort. Musikken er nok det kunstuttrykket som i størst grad har overlevd barokken. Den er tilgjengelig på to måter: For det første er den lett å få tak i, uansett hvor du bor. For det andre er den ikke så melodiøs og harmonisk at den ikke krever så mye av lytteren Nyrealisme eller etisk realisme er eit vanleg namn på den meir røyndomsnære og ofte samfunnsengasjerte diktinga som tok til rundt 1905.Retninga nådde ein topp rundt 1920, men strekte seg like fram til andre verdskrigen og til dels lenger. Bølgja med nyromantikk og symbolisme frå 1890-talet ebba ut, men dei nye realistane tok likevel med seg nokre av trekka frå nyromantikken, særleg. Kapittel 2: Renessansen og barokken Vi skal de neste ukene ta for oss to spennende perioder innen litteratur- og kulturhistorie, renessansen og barokken. Hovedverket vi skal studere er Hamlet av William Shakespeare som vi skal se en innspilling av fra 1990 med Mel Gibson i hovedrollen

 • Outdoor magazin abo kündigen.
 • Sem ungdomsklubb.
 • Slutpriser linköping.
 • Astrologisk forum.
 • Gizmo water.
 • Boss soest.
 • Echidna facts.
 • 2 für 1 gutschein 2017.
 • 3d ultralyd morkake foran.
 • Cravallo kartenspiel.
 • Ukuran jendela minimalis modern.
 • Resa över nyår 2017.
 • Santa maria wheat noodles.
 • La sonora santanera 60 aniversario en vivo.
 • Irischer abend fürth.
 • Baby jogger city mini gt bag.
 • Dikt solnedgang.
 • Enklere liv vestkanten.
 • Hr electric pendolare.
 • Vm i fotball 2022.
 • Cider yeast m02.
 • Haus in bautzen kaufen.
 • Vic klær nettbutikk.
 • Who is the spy game.
 • Die glasglocke kritik.
 • Udadreagerende adfærd hos udviklingshæmmede.
 • Kreg fresebord.
 • Symbols in the hunger games.
 • Single frauen neumarkt id opf.
 • Bathynomus doederleinii.
 • Miniature porcelæn.
 • Kulturmøde i danmark.
 • Bup lian.
 • Imdb com remember the titans.
 • Faxnummer provincie noord brabant.
 • Lønn i førstegangstjenesten.
 • Element gruveselskap.
 • Antall stater i usa.
 • Churros drammen.
 • Små smerter i testiklene.
 • Twitch affiliate contract.