Home

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tønsberg

Allmennpsykiatrisk poliklinikk As målgruppe er pasienter over 18 år med allmennpsykiatriske problemstillinger som angst og stemningslidelser. 3103 Tønsberg. Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS) Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket. Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang Ansvar og oppgaver Ved allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr vi utredning og behandling av pasienter med blant annet depresjoner, bipolare tilstander, angst-tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og blandingstilstander Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS) - Sykehuset i Vestfol

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Når det er tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk er tjeneste uten vaktordning. Alle avdelinger er innen 30 minutters reisevei fra Tønsberg. Alle leger i spesialisering starter sin tjeneste i psykiatrisk sykehusavdeling, hovedsakelig i akuttpost Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPS; Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPS Vi utreder og behandler personer over 18 år fra Asker, Hurum og Røyken med ulike psykiske lidelser: Angst/depresjon, psykoseproblematikk og behov for sammensatte tjenester, individuelt og i grupper. Vi samarbeider med ulike kommunale. Avdelingen har drift på Linde rett utenfor Tønsberg, på Preståsen i Sandefjord og på Furubakken i Larvik. Avdelingen tilbyr tjeneste i allmennpsykiatrisk poliklinikk med et bredt spekter av pasientkategorier, i psykosepoliklinikk og i ambulant akutteam. Av døgnposter har avdelingen psykosedøgnpost og allmennpsykiatriske døgnposter

DPS Vestfold - Sykehuset i Vestfol

Poliklinikk Otta har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar i mot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Poliklinikken består av et allmennpsykiatrisk team og et TSB-team. De driver også med noe ambulant virksomhet Allmennpsykiatrisk poliklinikk A er en av tre allmennpoliklinikker. Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD 1 års 100% vikariat som psykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk A (Sandefjord). Tiltredelse 01.05.20. DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A, Sykehuset i Vestfold - Psykologspesialist/psykolog. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Allmennpsykiatrisk poliklinikk Vår allmennpsykiatriske poliklinikk gir tilbud om utredning og behandling av psykiske plager/psykisk sykdom etter henvisning fra fastlege eller sykehus. Avdeling allmennpsykiatr

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser: herunder bipolar lidelse, alvorlig depresjon, alvorlige spiseforstyrrelser, invalidiserende angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Utredning/vurdering skjer vanligvis ved én til tre konsultasjoner Sykehuset i Vestfold - Seksjonsleder - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Vestfold DPS - Allmennpsykiatrisk poliklinikk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere I tillegg har vi spesialseksjonen Nevropsykologisk poliklinikk, som utreder og behandler pasienter fra hele Vestre Vikens opptaksområde. Følg lenkene nederst på siden for å finne beskrivelse av alle seksjoner/enheter som hører til Asker distriktpsykiatriske senter (DPS)

Inngangspartiet til allmennpsykiatrisk poliklinikk ligger like ved parkeringsplassen. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF. Kontaktinformasjon. Telefon 74 21 57 49 (poliklinikk) og 74 21 56 86 (sengepost) mandag - fredag: 08:00-15:30 : E-post postmottak@hnt.no Postadresse Sykehuset Namsos Klinikk for. Virksomheten i allmennpsykiatrisk poliklinikk er styrt i linje fra administrerende direktør til direktør for Klinikk psykisk helsevern voksne, videre til avdelingssjef ved DPS-et og til leder for allmennpsykiatrisk poliklinikk som har ansvaret for fag og drift i poliklinikken. Det er regelmessige møter mellom ledere

100 % svangerskapsvikariat som Psykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk A(Sandefjord). Tiltredelse 01.08.20. 100 % svangerskapsvikariat som Psykolog ved Psykose poliklinikk (Tønsberg). Tiltredelse 01.05.20 - 15.03.21 100 % svangerskapsvikariat som Psykolog ved Psykose poliklinikk (Larvik). Tiltredelse 01.06.20 - 01.04.2 Allmennpsykiatrisk poliklinikk. Videokonsulasjon via helsenorge.no ved allmennpsykiatrisk poliklinikk Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte. Innholdsoversikt. Innledning. Påloggingsinformasjon blir sendt i.

Til daglig jobber jeg som psykolog ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. I min psykologpraksis har jeg jobbet i allmennpsykiatrisk poliklinikk, psykoseavdeling, poliklinikk for spiseforstyrrelser og i poliklinikk BUPA (Barne - og ungdomspsykiatri) Allmennpsykiatrisk døgnenhet tilbyr hjelp til personer som opplever så store psykiske plager at det medfører vanskeligheter med å fungere i hverdagen. MR poliklinikk: man 0800-2130, tirs 0800-2130, ons 0800-2130, tors 0800-2130, fre 0800-2130. Smittevern - hjelp oss å hindre smitte

Linde, Nøtterøy - Sykehuset i - Sykehuset i Vestfol

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Ingress Målet med psykologisk behandling er å forebygge at pasienter med bipolar lidelse får nye sykdomsepisoder, lindre symptomer som oppstår mellom episoder, normalisere funksjonsnivået og hindre blant annet rusmiddelproblem og selvmord Allmennpsykiatrisk poliklinikk Psykodynamisk terapi er en behandlingsmetode som har fokus på tidlige opplevelser av tap og traumer. Det er bevist at slike opplevelser kan bidra til å utvikle psykiske vansker senere i livet, og psykodynamisk terapi er en godt.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, DPS Solvang - Sørlandet

 1. Velkommen til DPS Molde Knausensenteret - Allmenpsykiatrisk poliklinikk! DPS Molde ligg i Knausensenteret omlag 2 km aust for sentrum og består av to einingar, ein DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært
 2. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
 3. DPS poliklinikk Vestmar/Stathelle og BUP Vestmar har lokalkontor i nabobygget til Bamble bibliotek. Grindbakkenbygget, Krabberødstrand 14 , 3960 Stathelle. Sykehuskapellet - bygg 52 i Skie
 4. Allmennpsykiatrisk poliklinikk Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO. DPS Nydalen, Gullhaugveien Besøksadresse Gullhaugveien 12 (Kart) 0484 Oslo Telefon Sentralbord: 23 02 33 00. mandag - fredag: 08:00 - 15:30 : lørdag - søndag: Stengt - Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandlin

Avdelinger - Sykehuset i Vestfol

Allmennpsykiatrisk enhet D (lokalisert på Mellomåsen) Polikliniske enheter: Allmennpsykiatrisk team - Bodø (lokalisert på Mellomåsen) Allmennpsykiatrisk team - Fauske; Psykoseteam (lokalisert på Mellomåsen) Kontaktinformasjon. Oppmøtested Mellomåsveien 108, 8092 Bodø. Telefo Seksjon allmenn har både poliklinikk og sengepost. Vi utreder, diagnostiserer og behandler psykiske lidelser som tilpasningsforstyrrelser, affektive lidelser, angst/tvang, personlighetsforstyrrelser, ADHD, mødre med psykiske lidelser rundt svangerskap og fødsel, medikamentrelaterte tilstander og dobbeltdiagnoser Allmennpsykiatrisk team på Fauske/Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten (VOP-is) er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold og Tysfjord vest Gruppepoliklinikken er ein del av Voss DPS og er tenkt som eit utvida tilbod mellom døgnavdelinga og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Avdelinga består av ulike faggrupper som lege, psykolog, sjukepleiar, vernepleiar, ergoterapeut, psykomotoriske fysioterapeutar, familieterapeutar og sosionom

Allmennpsykiatrisk poliklinikk - Betanien sykehu

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, nord har ledig 100 % fast stilling og et års vikariat i 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog. Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold. Arbeidsoppgaver. Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter Behandlingssteder for Spiseforstyrrelser, voksne, med ventetider og antall behandlinger; Behandlingssted Ventetid; Akershus universitetssykehus, DPS Groruddalen, Jerikoveie I allmennpsykiatrisk poliklinikk totalt er det 8 overlegestillinger, 8 psykologspesialiststillinger, 4 LIS, 5 psykolog utdanningsstillinger, 2 spesialsykepleiere og 1 klinisk sosionom. Enheten har også tilgang til jobbspesialist. Allmennpsykiatrisk poliklinikk -----Spesialisert poliklinikk Godkjent som rehabiliteringstjeneste

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen - Diakonhjemmet Sykehu

 1. DPS Storslett - Psykatrisk senter Nord-Troms - DPS: Nedenfor finner du informasjon om DPS Storslett - Psykatrisk senter Nord-Troms - DPS, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se DPS Storslett - Psykatrisk senter Nord-Troms - DPS på kartet eller snevre inn ditt søk om DPS Storslett - Psykatrisk.
 2. Tønsberg Org. nr: 997934237 Stillingsident: 4305007342 Presentasjon av stillingen: Vi søker nå etter en bioingeniør til vikariat ved Sentrallaboratoriet, medisinsk biokjemi ved Sykehuset i Vestfold
 3. Bjørgvin DPS poliklinikk for allmennpsykiatri og rehabilitering på Tertnes har tre bygg. Poliklinikkane finn du i Bygg B. Logg inn for å endre time. Telefon 55 95 70 00. måndag - fredag: 08.30 - 15.30 : Tertnesveien 37 Besøksadresse Tertnesveien 37 (Kart) Parkerin

Video: Allmennpsykiatrisk poliklinikk - Diakonhjemmet Sykehu

Avdelinger - Nordlandssykehuse

 1. st 2 år ved en psykiatrisk sykehusavdeling og
 2. Behandlingssteder for Psykoselidelse, voksne, med ventetider og antall behandlinger; Behandlingssted Ventetid; Akershus universitetssykehus, avdeling for alderspsykiatr
 3. istrasjon og økonomi
 4. DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms: Nedenfor finner du informasjon om DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms på kartet eller snevre inn ditt søk om DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms ved å.
 5. Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu

 1. Behandlingssteder for Depressiv lidelse, voksne, med ventetider og antall behandlinger; Behandlingssted Ventetid; Akershus universitetssykehus, avdeling for alderspsykiatr
 2. Org. nr: 975326829 Stillingsident: 4295875037 Presentasjon av stillingen: Vi søker overleger til poliklinikken ved DPS Fredrikstad 100 % fast stilling (ledig omgående) og 100 % vikariat ledig fra 04.01.21 (1 år) DPS Fredrikstad består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk..
 3. Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord, Sykehuset i Vestfold HF. DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS - Oslo

APO = Allmennpsykiatrisk poliklinikk AK = Akuttavdeling IM = Intermediæravdeling LT = Langtidsoppfølging av kronisk syke/Rehabiliteringstjeneste FT = Fordypningstjeneste VOPP= Voksenpsykiatrisk poliklinikk/DPS= Distriktspsykiatrisk senter o Fylkesavdeling Tønsberg - 4 år (AK, LT, FT Inngangen til Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Poliklinikk for rus og psykisk helse og Asker barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Kontaktinformasjon. Oppmøtested. Kirkeveien 206 A (Kulturhuset) finner du midt i Asker sentrum. Besøksadresse Kirkeveien 206 A.

Psykolog - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A

dps poliklinikk tønsberg. Dps Poliklinikk Gjøvik. dps poliklinikk gjøvik. Dps Poliklinikk Hamar. Brage INN: Brukererfaringer fra DPS allmennpsykiatrisk pic. leder DPS Strømme poliklinikk | Lederjobb.no. pic. Google Maps. pic. Torsbergveien 20, Konnerud, Drammen - Vestre Viken. pic. Example of a setting for which the child chooses a. Søk etter Dps-jobber i Vear (Tønsberg). Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet Overlege i poliklinikk 100 % fast stilling søkes fra 01.10.2020 DPS Fredrikstad består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk, ambulant team og døgnbasert behandlingstilbud. Poliklinikken i Fredrikstad gir tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune. Søk etter Dps-jobber i Tønsberg. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 13.300+ jobbtilbud i Norge og utlandet Poliklinikkene er Allmennpsykiatrisk poliklinikk, ROP poliklinikk (Poliklinikk for rus og psykisk helse), Forebyggende Familieteam for Asker og Bærum, FACT-team, Team for unge psykisk syke/TIPS-poliklinikk, Nevropsykologisk poliklinikk og Akutt Ambulant team

Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold

Published 07-02-2020 Deadline: 20-02-2020 Psykologspesialist/psykolog Org. nr: 975326179 Stillingsident: 4180813548 Presentasjon av stillingen: 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog i Allmennpsykiatrisk poliklinikk og ved Akuttseksjonen. Tiltredelse etter avtale 30.03.2000: Fra foreningen - Barne- og ungdompspsykiatrisk poliklinikk, Sentrum, Haukeland Sykehus, i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri med tjenesteområde barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser Psykolog og psykologspesialist ved Øyane DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk fra FINN. Kart og flyfoto Sykehuset i Vestfold HF - Poliklinikk overvekt Welhavens vei 14, 3117 Tønsberg Vis kart Postboks 2168, 3103 Tønsberg Enhetsleder, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søndre Nordstrand fra FINN. Kart og flyfoto Vi er lokalisert på Gravdal. Leknes og Svolvær og består av poliklinikker for barn- og ungdom og voksne, dag og døgntilbud. Vi er en avdeling i Nordlandsykehuset rus og psykiatri, har ca. 55 stillingshjemler og ivaretar ansvar for psykiatriske spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene Moskenes, Flakstad Vestvågøy og Vågan med til sammen ca 24000 innbyggere

 • Whiskyprobe konstanz.
 • Geografi fakta.
 • Krig jerusalem.
 • Fosterhjemstjenesten oslo.
 • Koch immobilien nienburg.
 • Magdi omar ytreeide abdelmaguid kone.
 • Veranstaltungen südheide.
 • Surinaamse droomuitleg.
 • Musikk kristiansand.
 • Sprukne hæler kjerringråd.
 • Hokkaidosuppe med chili.
 • Finn varslinger.
 • Får blåmerker når jeg klør meg.
 • Seecafe bad belzig öffnungszeiten.
 • Ulykke nordjylland i dag.
 • Nyttårscruise 2017.
 • Kart o mania deutschland öffnungszeiten.
 • Egyptian trickster god.
 • Süße kawaii bilder zum ausmalen.
 • Dr. quinn wiki.
 • Playstation 5 2020.
 • Cornelia de lange levealder.
 • Landshuter zeitung traueranzeigen.
 • Utover flette.
 • Kinder steffi graf tennis.
 • Snl lever.
 • Uka i ås 2014 program.
 • Barley wine oppskrift.
 • Geologiske tidsperioder.
 • John muir the yosemite.
 • Law of attraction book.
 • Lowrance svingere.
 • Julepyntet bord.
 • Veganmisjonen kjøttkaker.
 • Charles greywolf.
 • Utrydningstruede dyr i australia.
 • Voraussetzung für die gymnasiale oberstufe.
 • Hvor lenge varer et sugemerke.
 • Heide park darsteller.
 • Yoga sylt westerland.
 • Faxnummer provincie noord brabant.