Home

Islam no kvinner

Who's Searching for You · Reputation Protection · People Searc

 1. Non-Stop Fidget Spinner Online - Play For Free At Poki.Com. Top Games, Play Now
 2. Kvinne som menneske : Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49)
 3. Kvinner som islamske lærde, imamer og ledere. Kvinner, så vel som menn, oppfordres i islam til å utdanne seg så mye som de kan, derfor er det ikke noe galt i lærde kvinner. På den annen side er mange mot retten til å la dem få en offisiell posisjon i en masjid
 4. ell handling er lik for menn og kvinner. Det er viktig å nevne her at islam ikke aksepterer utroskap

Video: Easily Accessible · No Registration · New Games: Mon+Thu, 9 A

Kvinner og islam Spørsmål. Vi er to jenter St.Olav videregående skole i Sarpsborg som har prosjekt om Islams kvinnesyn. Vi har lest det du har skrevet islam.no og vi har noen spørsmål om det. -Du sier i kvinners stilling i Islam at tvangsgifte er ulovlig og at disse ekteskapene er ugyldige Islam tar vare på disse forskjellene bl.a ved å gi menn og kvinner forskjellige rettigheter og plikter i samfunnslivet. Det betyr ikke at det ene kjønnet er overlegent enn det andre, men at mann og kvinne er til for hverandre og at de skal utfylle hverandre Kvinner og islam. Det kan være litt vanskelig å knytte kvinnerettigheter til islam generelt. Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør

No: Play Free Online - All Free Games

 1. Muslimske kvinner bruker det for å vise sin lydighet ovenfor Gud. Det er pålagt fra Gud i Koranen og utdypet i flere hadith: « Du profet, si til dine hustrer og døtre og de troendes kvinner at de skal svøpe om seg kledningen. Dette er nærmest til at de gjenkjennes og ikke sjeneres. Gud er tilgivende, nåderik. » [33:..
 2. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger
 3. Å arbeide med å heve kompetansen om islam blant våre kvinner slik at de bedre kan kjenne sine rettigheter og plikter både innenfor islam og i det norske samfunnet. Å skape økt forståelse for islam i det norske samfunnet. Å skape en møteplass både for eldre og yngre kvinner for sosial nettverksbygging

<p>Id al Adha kommer i år på fredag 31.07.2020. Heldigvis er det ingen splittelse blant muslimer i Norge om denne dagen. Det ser ut som alle feirer id samme dag.</p> <p>På grunn av Korona-restriksjoner minner islam.no om følgende regler som må følges under id-feiringen og spesielt under id-bønn:</p> Kvinnesyn i islam En kvalitativ undersøkelse av lærebøkene i religion- og etikkfaget i den videregående skole Marianne Molstad Kvinnesyn defineres der som: syn på kvinnen og hennes rettigheter. Ifølge Sky (2007:8) kan en snakke om to ulike kjønnsbegreper. Før det første kan en snakke om det biologiske kjønn som er gitt av naturen Kvinner og Islam. Familien betyr alt for muslimene, ektefellene i et muslimsk ekteskap har rettigheter og plikter ovenfor hverandre. Disse er ikke felles for mannen og kvinnen. Mannen har forsørgelsesplikt og hustruen har rett til underhold. Å være mor blir sett på som en svært viktig oppgave,.

Kvinner i islam, slør og pryl | Stopp islamiseringen av

Islam.no

Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement Islam oppmuntrer til dette. Her er noen utsagn fra profeten Muhammed (fred med ham): - Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn! - Engler brer sine vinger over den som søker kunnskap! - Den som søker kunnskap, får lettet sin vei til Paradis En leser har sendt oss disse punktene om kvinners rettigheter i islam. Det heter blant annet: Kvinnen skal behandles godt som medborger, kone, mor, søster, osv. Og videre, om kvinners rettigheter: Kvinner har eiendomsrett Kvinner har rett til å jobbe, gjøre avtaler og skrive kontrakter på egne vegn Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam. Én av de som reagerte er 21 år gamle «Umm Ibrahim», som i et Si ;D-innlegg skriver at hun fikk sin frihet som kvinne gjennom islam, og at islam ikke er mer kvinne-undertrykkende enn andre religoner Islam setter mann og kvinne likt. Det er riktignok en tradisjon i manns-dominerte samfunn - og i islamske samfunn - at mannen skal dominere og bestemme og kunne kreve sex når han vil. Noen menn vil ha det slik. Men det er ikke Islam. Engler blir ikke sure om kvinner sier nei

Når kvinner tolker islam. Forf>journalist < <forf>inger Anne Olsen; 4. juli 2008 10:10. Sist oppdatert 18. februar 2009. Under sjalene og slørene finnes det feminister som vil reformere islam. De trenger bare litt mer tid og støtte. Både innenfra og utenfra. Debatt Dette er et debattinnlegg Den islamske apologetiske litteraturen skildrer den lykkeligste kvinnen i verden, hun som praktiserer islam perfekt, skaper et paradis i hjemmet, oppdrar barna til å bli gode muslimer, er. ‒ På den ene siden beskriver muslimske kvinner i Sør-Afrika islam som en religion som er positivt rettet mot sex. De fremhever religiøse idealer som seksuell gjensidig hengivenhet, og ser på sex som et uttrykk for åndelig fellesskap og tilbedelse, forteller den norske religions- og kjønnsforskeren Nina Hoel

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah) Koranen sier at familien er en av de gode ting Gud har skapt. Er kvinnen heldig får hun en mann som kan forsørge henne, som ikke slår henne, og de får barn sammen. Barn er en viktig del i Islam. De blir betraktet som en gave fra Gud. Både sønner og døtre. Når en kvinne får sitt første barn skifter hun navn Fra avstand kan de se ut som om islam har klare regler for hvordan menn og kvinner skal oppføre seg mot hverandre. Men det virker også som om det er flere forskjellige syn på dette. Hva sier. (Flere kvinner enn menn deltok) J.N.D. Anderson, kjent forsker på islam i Afrika, bekrefter at liberal praksis av ekteskapslovgivningen som et særtrekk ved afrikansk islam Islam sikret at kvinnene ble gitt den kjærligheten og respekten som de fortjener. `Gi dem gode råd overfor hverandre når gjelder kvinner` Både i teori og praksis rådet Profeten Mohammed (fvmh) muslimer til akte kvinners rettigheter. Han sa: Frykt Gud når det gjelder kvinner. Dere har i sannhet giftet dere med dem, med tillit fra Gud

Kvinner i islam - Wikipedi

Helt siden etableringen av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i 1974, har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom islamsk litteratur på norsk. De siste årene har det blitt brukt mye tid og ressurser på å oversette Koranen Skilsmisse i islam. Islam bekrefter det samme. Hva sier islam om skilsmisse? De lærde strides om det, men dette er noen punkter til spørsmålet: - Skilsmisse kan bli erklært to ganger, og fortsatt bli trukket tilbake. (Koranen 2,229.) - Etter tredje gangs erklæring er skilsmisse endelig

Dersom de islamske kvinner tillates, sågar pålegges å eksistere på vilkår som ligner frie kvinners, vil islam svekkes. Intet er bedre for menneskerettighetene og menneskeheten. Flere hundre millioner kvinner lever i et fengsel (islam) hele livet, men feminister og «moderate» muslimske kvinner i vesten tilbyr dem ingen støtte Innenfor islam er det en fatwâ som sier at det er forbudt for menn å se ansiktet og armene på kvinner, selv om kvinner får lov til å la være å tildekke armer og ansikt. Et argument for burka er at den skal gjøre det umulig for en mann å gjenkjenne en kvinne eller se henne i ansiktet

Kvinner 65 - Islam.no

Kvinne som menneske Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49) Kvinnerollen i Islam I denne oppgaven vil jeg drøfte rundt vestens fordommer til kvinnerollen i religionen Islam og om disse fordommene stemmer overens med virkeligheten. Jeg vil ta utgangspunkt i Hijab debatten som er sentral i mediene og befolkningen i vesten ofte symboliserer med kvinneundertrykkelse i Islam Norge islamiseres. Kvinner haram. Menn halal. Vi - Norge AS - fortsetter islamiseringen av landet vårt. Siste eksempel på det er at mannlige flyktningeguider ønskes velkomne, ikke kvinnelige, fordi i islam er det slik at menn og kvinner skal atskilles

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

Muslimene undertrykker kvinner. eller Å være kvinne i Buddhismen er en straff for deres dårlige gjerninger er overskrifter man ofte kommer over. I denne teksten skal jeg ta for meg kvinnesynet i de ulike verdensreligionene, Islam og Buddhismen, og sammenligne dem Bedre med islam. Somaliske Habibo Ibrahim (46) er på vei til butikken med sine tre små barn. Også hun er fornøyd. — Før islam hadde kvinner ingen rettigheter. Det har vi nå. - Før islam ble nyfødte jentebarn begravd, nå får de leve, sier hun og peker på sine tre små barn - hvorav to døtre

Kvinner - ICC - Islamic Culture Centr

Ekteskapet er en plikt. Det er også stor kjønnsdeling i Islam. Kjønnsdelingen henvises til en konkret handling av Disse plaggene brukes fordi kvinnenes hår er regnet som en intim og tiltrekkende del av kvinnen. Men både kvinner og menn skal gå i romslige klær. Menn og kvinner skal ikke stirre på hverandre... Kjøp tilgang for å. En hijab er et muslimsk hodeplagg for kvinner. Det arabiske ordet hijab kommer av hajaba, «å skjule, gjemme», og brukes om alle former for slør eller forheng som skjuler en person eller gjenstand. I Koranen viser hijab først og fremst til segregasjon, atskilthet, ikke til hodeplagg eller drakt. Det er først i nyere tid, trolig tidlig på 1970-tallet, at hijab entydig brukes om hodeplagg. Abonner på BilletTip og artist_name og vær sikker på at du får billetter til Kvinner i islam på Eventim.no. Alle billettkjøp er enkle og 100% sikre

Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse Han mener kvinner som bruker hijab blir trakassert daglig i ytringsfrihetens navn i norske medier, og at muslimske kvinner dyttes inn i en stereotypi av en kvinne som undertrykt, ressurssvak, og som ikke har en stemme. Dermed blir muslimske menn undertrykkerne. - Disse stereotypiene er kun forbeholdt religiøse minoriteter, sier han Er det mogleg å vere ei sterk, uavhengig kvinne og ein god muslim? Mehreen Baig møter kvinner i ulike islamske miljø Margaretha van Es har undersøkt hva kvinner med muslimsk bakgrunn i ulike minoritetsorganisasjoner har sagt om seg selv og Islam i årene mellom 1975 og 2010. Hun har intervjuet kvinner i fjorten religiøse og sekulære organisasjoner i Norge og Nederland. I tillegg har hun studert arkivdokumenter, avisartikler og stortingsmeldinger Kristendom - islam og kvinnene «Det er ikke lett å føle det rettmessige raseriet når {lsquo}mørkemennene' er våre fedre, våre lærere, våre forkynnere og våre elskede.

- Religion hindrer likestilling Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet Aftenposten skriver nylig om muslimske kvinner som ønsker skilsmisse, men ikke får det. Det ligger ingen holdbar grunn til dette i islam. Koranen sier om mann og kvinnes rett til skilsmisse: «Kvinnen har samme krav og plikter til mannen, som mannen har krav og plikter til kvinnen!» (Koranen 2, 228.) Kvinnen kan selv be om, og kreve, skilsmisse

- Kvinner kan bli likestilt med menn innenfor islam hvis man er villig til å tolke Koranen, hadith og sharia på nytt. Det vil påvirke alt fra arv, ekteskap, utroskap og skilsmisse til æresdrap, kjønnslemlestelse og steining. Min tilnærming til de religiøse kildene er hermeneutisk, sier Roald og forklarer: - La oss ta sharia Har muslimske kvinner og menn rett til å ha sex før ekteskapet og til homofil sex, ifølge islam? ISLAMSK RÅD , som representerer i underkant av 60 000 norske muslimer. Nesteleder Senaid. M. Usman Rana, leder av Muslimsk Studentsamfunn, og Najeeb Naz, imam i World Islamic Mission, beroliger det norske folk i Aftenposten den 5. juli med at de tar sterkt avstand fra kjønnslemlestels Det forundrer meg at norske kvinner og deres organisasjoner ikke tar noe skikkelig oppgjør med islam. Muslimers mål er overalt og alltid å oppnå total politisk og økonomisk makt i et samfunn når det er mulig, og dermed vil Vestens frie kvinner miste alle de rettigheter de har tilkjempet seg i de. Islam, kvinner og modernisering. Den norske prinsipielle toleransen er så vennligsinnet at man ofte overser at religionskritikk faktisk kan være på sin plass. Å stille seg kritisk til sider ved en religion er ikke rasisme

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

 1. En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.
 2. Islams syn på Maria (arabisk: مريم «Maryam»), Jesu mor, er feiret som en rettferdig kvinne. Hun er mer omtalt i Koranen enn i Det nye testamentet og er en eneste kvinnen som er nevnt med navn i Koranen. Hennes rolle er viktig da sønnen Isa (Jesus) blir ansett som en av de viktigste av Islams profeter.. Ifølge Koranen ble Jesus født på en mirakuløs måte ved Guds vilje, uten en far
 3. Kjønnsroller i kristendom og islam I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, Kari E. Børresen, for islamsk og kristen tenkning omkring kvinners stilling i samfunnet
 4. Islamsk tradisjon skiller mellom den rituelle bønnen, salāt, ofte transkribert salah, og individuell, personlig bønn, du'ā. Den rituelle bønnen nevnes som den andre av islams fem søyler. Det betyr at bønnen er en religiøs plikt (fard) som er pålagt alle, kvinner som menn. Les mer om den rituelle bønnen salah Den rituelle bønnen består av bønnetekster
 5. Kvinner mellom islam og EU. Stil> > < Forf><stil>filosof Med Mastergrad I Europeiske Studier <p <forf>ellen Svendsen < 10. juli 2006 00:33. Sist oppdatert 19. oktober 2011
 6. Dr. Hamid Ali Farooq er hovedimamen for Islamic Culture Center. Han har master i islamske teologi fra International Islamic University i Islamabad og doktorgrad i islamske teologi fra Punjab University i Lahore. Hamid er en lidenskapelig samfunnsbygger og han jobber for å spre riktig kunnskap om kultur og Islam

Mange kvinner i Tyrkia ønsker å bruke islam til å frigjøre seg fra tradisjonelle livsmønstre. De mener at islam støtter at kvinner skal ta utdanning, arbeide og være politiske aktive, samtidig som den legger vekt på kvinners sentrale rolle i den muslimske familien I islam fremstilles overgangen fra liv til død rituelt som en overgang til en annen form for liv. Målet er oppstandelsen på den ytterste dag og livet i himmelen: «Det støtes i basunene, og de iler frem av gravene, hen til Herren», heter det i sure Ya-Sin i Koranen (sure 36). Et dødsfall følges umiddelbart av den rituelle likvasken og av at den avdøde svøpes i et klede Kvinner i den somaliske moskeen i Oslo møtte lørdag en stengt kvinneinngang. Nå vil de at styret trekker seg, samt at kvinner skal få lov til å stemme fram et nytt

Islam.no tar for seg de spørsmålene som kan være utfordrende for de fleste som vil praktisere islam i et ikke-muslimsk land. Spørsmål som salg av alkohol og svinekjøtt, samt lån med renter skaper uenigheter og forvirring blant muslimer i Norge. Hoodo, Rabha og Radima er tre muslimske kvinner fra Oslo Denne artikkelen om kvinner og islam minner rett og slett om propaganda i verste tradisjon i Stalin-tiden. Den er rett og slett en skandale. Hva gjelder Marcus sin påstand om at koranen ikke gir menn anledning til å slå sine koner, er det ganske enkelt ikke riktig Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika

Det var en kvinne i 30-årene som fikk fingeren sin bitt av under slåsskampen. - Hun er nå kjørt til legevakta og får behandling der, forteller operasjonslederen i Oslo-politiet, Christian. islam og kvinner » Samfunn og verden » Skråblikk og generaliseringer. De kaller seg «moren til hellig krig» og har profilbilder som viser kvinner i nikab, IS-flagget, paradislignende landskap og sitater fra ekstreme islamister. Unge europeiske kvinner diskuterer hvordan de kan leve slik terrororganisasjonen IS krever. - De er veldig opptatt av ting som for folk flest kanskje ikke er så viktige Radikalisering. Da Islam Net ikke fikk status som studentorganisasjon, kan det ha ført til at noen studenter ble mer radikalisert, frykter ekstremismeforsker Lars Gule. Den nylig hjemvendte IS-kvinnen var en del av Islam Net ved Høgskolen i Oslo og Akershus før hun dro til Syria

ICC Kvinner - ICC - Islamic Culture Centr

- Islam er ikke religionen som oppfant vold: Muslimene er ikke de eneste som slår sine koner. Dette viser internasjonal statistikk, sier Al-Farjabi og viser til tall som sier at mellom 2.000 og 4.000 kvinner dør årlig som følge av å bli slått av sine ektemenn i ikke-muslimske land, sier han i et videoklipp oversatt og publisert på Memri TV ISLAM OG KVINNER! NYTT TEMA. Neste >> 1 2 3. BlackEye Innlegg: 420. 12.05.03 17:14. Del. Koranen og kvinnesyn Spørsmål Hvilket belegg finner vi i Koranen for islams kvinnesyn? Sva Kvinner vart verdsett av denne religionen, så kanskje vi skal tenkje at dei kjende seg heime heller enn å seie dei vart undertrykka? Med dette som bakteppe, burde det kanskje vere ei større, historisk forståing for tidlegare abortmotstand, og samstundes leggje til rette for kristen endring av denne motstanden Kvinnenes kamp i moskeen 70 prosent av de norske moskeene har ikke en eneste kvinne i styret Islam Gaver fra Spreadshirt Unike motiver 30 dagers returrett Bestill Islam Gaver på nett nå

Kvinner i Islam - Daria

Islam Net - Det Islamske Nettver

 1. istisk tekster. Jeg vet at det blir vanskelig å påvise forholdet mellom islam og kvinner generelt, fordi det er vanskelig å utpeke hvor vidt de spesifikke forståelser stammer fra islams lære eller lokalkultur og sosial setting
 2. I islam praktiseres polygyni, flerkoneri. Det skjer kanskje ikke så ofte, men det hender, og i noen miljøer og land mer enn i andre. Resultatet er uansett som regel det samme: I en sofa sitter en kvinne og lurer på hva mannen gjør, og i en annen sitter en annen kone med mannen og koser seg og slapper av. Neste kveld er rollene byttet
 3. isme i islam er en tolkningsretning som tilbyr svar på dette spørsmålet. Historiske og teologiske røtter. Tolkningene og fremgangsmåtene som denne retningen presenterer, er omstridte. Likevel er de ikke nye innenfor islam
 4. ister i en av Pakistans provinser, Shaheen Sardar Ali. Nina Kristiansen. nina@kilden.forskningsradet.no

Muslimske kvinner og bekledning - Koranen

I vesten kan man kle seg som man vil. Hvorfor i all verden må vestlige feminister feire hijab som kvinners eget valg - et plagg islamister tvinger på mange millioner kvinner verden over Både i kristendommen og Islam finner vi spor om at kvinner og menn er komplementære, med andre ord at de fullfører hverandre, eller utfyller hverandre. Begge disse religionene har regler for hvordan kjønnene skal være sammen og hvordan de skal leve i verden. Ofte er det slik at menn har ansvar for samfunn, mens kvinner for familie og hjem Et stramt sjal som bare viser ansiktet, skaut, skjerf over en symbolsk del av håret eller lang kjole med hette: Muslimske kvinner med forskjellige former for hijab, er for lengst blitt et hverdagslig syn i Norge og resten av Vest-Europa. - Jeg så mamma og storesøster med det, så jeg fikk lyst til å bruke det jeg også, sier 19 år gamle Aliaa Al-Derawi, født i Norge og oppvokst på. Islam praktiseres hovedsakelig i fellesskap, umma. Koranen peker på fem bærebjelker, eller søyler, i en muslims hverdag. Praktiseringen av dem er avgjørende for om en muslim når det endelige målet, Derfor kan ikke menstruerende eller gravide kvinner faste Men én lørdag for et par uker siden, kunne kvinner også komme. Da skulle moskeen få storfint besøk, nemlig av dr. Mufti Abdur-Rahman ibn Yusuf Mangera fra Storbritannia som skulle holde.

Kvinnens rettigheter i islam - Koranen

Islam.no består ikke av islamske lærde, men Ghozlans solide posisjon i det muslimske miljøet gir likevel nettsiden myndighet. I oppgaven tar jeg for meg hvilke temaer brukerne er opptatt av på nettsidens spørsmål og svar og diskusjonsforum. Deretter drøfter jeg hvordan islam.no fungerer som rådgiver for norske muslimer Når det gjelder akkurat dette er jeg helt enig med islam. Som alle vet er ikke kvinner spesielt flinke til å tenke selv. Noe som gjør at de alltid lar seg overbevise av hva som til enhver tid fremstår som dominerende i samfunnet. Uansett om dette er politisk korrekthet, radikal islam, kommunisme, fascisme, selvmordskulter eller krig

Islamforskere er redde – Human Rights Service

Muslimske kvinner kjenner Koranen bedre en deres kristne søstre kjenner Bibelen. Men begge gruppene ser på rettferdighet mellom kvinne og mann som et hovedbudskap i sine hellige tekster Saudi-Arabia er et dypt religiøst monarki i Midtøsten. Det islamske landet er ofte kritisert for at kvinner har svært innskrenkede rettigheter. De må ha en foresatt manns tillatelse for å. Les også: Stavanger Aftenblad beskriver Muhammeds barnebrud Aisha som et forbilde for muslimske kvinner - Gud har skapt en kategori med dyr, og det er kvinner og damer. De er akkurat som kyr og sauer. De er dyr. Gud har skapt dem for at de skal brukes av menn Mens Maria var syndefri kan man anta at hennes motsetning er Eva, den første kvinnen som det blir snakket om i Bibelen, en syder som tar kontroll over eget liv.5 Skapelsen av Eva har en sammenheng med at Adam trengte en hjelper6 og som Paulus skrev var kvinnen skapt for mannen (Bibelen 1. Kor 11,9), hun skulle være lydig som Maria

Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet

Kvinne i islam, giftemål - Koranen

TEHERAN (VG) Kvinner skal ikke lenger bli arrestert for å vise håret. Men veien til likestilling i Iran er fortsatt lang jeg har vært i Egypt og andre arabiske land. Kvinnene der får skryt får utdanningsnivå,karakter og arbeidsinnsats i livet ellers,altså viktige faktorer i livet. Rett pg slett på grunn av at de dekker til kroppen ikke har på seg stramme klær og satser heller på utdanning og andre langt viktigere v.. Hvorfor snakker vi ikke om islam og muslimenes behandling av jøder, persere, kristne, homofile og kvinner, de vantro og konvertitter? Fordi ingen tør å skrive om det. Fordi muslimer blir krenket

Moderator notis: Denne tråden er splittet ut fra Det norske flagget brenner tråden ----- Kvinne saken er en annen sak og om du ser på det som et problem som ISLAM har skapt, da tar du feil, hvor er det de fleste k.. Islam, kvinner og farlige ting. Av. Pål Steigan - 18. mars 2013. 11. Det vil ødelegge familien og føre til total oppløsning av samfunnet dersom jenter skulle få full seksuell frihet, få fri tilgang til prevensjonsmidler og abort, dersom homofile skulle få like rettigheter, dersom kvinner skulle få rett til å anklage sine ektemenn for. 4.Kvinner, så vel som menn, oppfordres i islam til å utdanne seg så mye som de kan, derfor er det ikke noe galt i lærde kvinner. Koranen gir kvinner rett til å delta i offentlige saker, siden det er eksempler på kvinner som deltok i alvorlige diskusjoner og til og med diskuterte med Muhammed selv Ingen forskjell på kvinner og menn Ja, overskriften er signert en muslimsk mann. Det er kanskje vanskelig å fordøye for en hel del mennesker Islam erkjenner likevel at slik likestilling ikke betyr at menn og kvinner er helt like. Islam bemerker deres forskjellige fysiske og emosjonelle styrker. Ut i fra dette synet fastsetter det deres nøkkelroller i livet. Rollene er derfor ikke et spørsmål om overlegenhet eller underlegenhet,.

muniba_ahmed_Qadri_konferanse_skjermdump – Human RightsChador – WikipediaGrunnskole: Om å drepe ikke-muslimer – Human Rights ServiceNektet å dra til Iran i hijab – Human Rights ServiceTakk til dere flotte menn! – Human Rights ServiceHva mener folk i EU-land om EU og innvandring? – HumanNye tider i det feministiske Sverige – Human Rights Service

Søstre til norsk IS-kvinne: − Hun ble lurt dit - Barna hennes fortjener ikke straff fordi hun var naiv og dro til Syria, sier søstrene til en av de norske IS-kvinnene Kvinnen dukket i april i fjor opp i al-Hol leiren, der hun i et intervju med Aftenposten forsvarte IS-kalifatets grusomme handlinger med et ekstremt syn på islam I en tale fredag sa Macron at islam er i krise over hele verden i dag på grunn av stadig mer kompromissløse holdninger, og at dette er noe som er tydelig også i Frankrike Expressen har også tidligere fortalt at IS-kvinner har bekreftet opptil flere besøk i leirene i Syria av utsendte fra svenske UD. Fire norske kvinner med barn i to leire Den norske IS-kvinnen som klarte å presse seg tilbake grunnet en påstått dødssyk gutt, som viste seg ikke å være det, er fremdeles i varetekt, etter vår informasjon på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo

 • Mark forster video island.
 • Vernedyktighetsmedaljen stjerne.
 • Cito rekenen groep 7 werkbladen.
 • Xbox controller to keyboard mapping.
 • Sportabzeichen hameln.
 • Marie antoinette søsken.
 • Fjerne løs hud under haken.
 • Tidligere kolonier i afrika.
 • Zulassungsfreie studiengänge osnabrück sommersemester.
 • Lvov.
 • Stadt genthin stellenangebote.
 • Richard with lugarer.
 • Griechische göttin der liebe.
 • Hva er sesamfrø.
 • Mehrere bilder mit whatsapp verschicken.
 • Alkoholforbruk i norge 2017.
 • Civil rights movement definition.
 • Morningstar wiki.
 • Audi a4 1 8tq.
 • Wochenendjob krefeld.
 • Bowling bursdag stavanger.
 • Hva betyr obx.
 • Live band jasło.
 • Spinal fusjon.
 • Golden ratio face.
 • Høyskap hjørne ikea.
 • 10000 sek to nok.
 • Süße kawaii bilder zum ausmalen.
 • Immobilienunternehmen kiel.
 • Arendal ord og uttrykk.
 • Hist nettstudier.
 • Hvorfor har et salt høyt smeltepunkt.
 • Hva er undervisning.
 • Sauerland therme hotel.
 • Vermessungsamt winterthur.
 • Common law usa.
 • Rbnett npo.
 • Tromle stein.
 • Border collie.
 • Windows 10 dual screen wallpaper.
 • Privaten holmsbu rettssak.