Home

Virke lønnsoppgjør

Virke - Negoti

Virke. Informasjon og resultater vedrørende årets tariffoppgjør legges ut her. Virke Virke-HUK Kontakt oss Tlf: 815 58 100E-post: post@negotia.no. Kontakt NegotiaEtiske retningslinjer for Negotia . Nyttige ressurser Presse; Våre brosjyrer; Designmanual; Kalender Negotia magasin ; Nyhetsvarsling. Virke utarbeider egen statistikk over lønnsutviklingen i norsk varehandel og andre bransjer i Virke. Statistikken er basert på innrapportering fra våre medlemmer: I 2017 fikk Virke for første gang lønnsstatistikk fra SSB basert på ny innrapporteringsmetode for lønn- og ansettelsesforhold (A-ordningen) Virke-HUK. Informasjon og resultater vedrørende årets tariffoppgjør legges ut her. Enighet i oppgjøret på HUK-områdetProtokoll Virke-HUK 20.06.2019 . Tidligere tariff- og lønnsoppgjør: Virke/Huk-oppgjøret 2018. Virke/Huk-oppgjøret 2016. Virke/Huk-oppgjøret 2015. Virke/Huk-oppgjøret 2014. Kontakt oss Tlf: 815 58 100 E-post:.

Lønnsstatistikk og lønnsutvikling - Virke

Virke har ved mellomoppgjøret 2013 mottatt krav til § 5, punkt 5.1.2 Sammenfall i samsvar med inngått avtale mellom KS og LO og Delta datert 26. februar 2013. Før Virke tar standpunkt til kravet har vi behov for å få tilgang til grunnlaget for kravet slik det ble fremmet for Arbeidsretten I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her

Virke-HUK - Negoti

 1. Virke og Fellesforbundet er enige om å opprette et kompetansefond for å sikre virksomheter og ansatte rett kompetanse i et arbeidsliv i stadig endring. − Riktig kompetanse er avgjørende for å bevare og utvikle nye norske arbeidsplasser, og for at norsk handels- og tjenestenæring skal vinne i en stadig mer internasjonal konkurranse
 2. Virke will inform businesses with employees that can be selected for a strike as soon as HK notifies Virke. Virke will receive notification from our counterparts with employee names in the selected businesses. Virke will also provide further information about the consequences this may have for your business in a newsletter
 3. Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Vi tilbyr medlemmer rådgivning, advokathjelp, bransjefellesskap og bedre rammevilkår

Virke (helse, utdanning, kultur, boligbyggelag, ideelle organisasjoner) ULOBA (borgerstyrt personlig men først får full effekt i år. Og det regnes inn - det vil si trekkes fra ramma - i årets lønnsoppgjør. På samme måte må vi ta hensyn til glidning. Glidning er alle tillegg som gis utenom lønnsoppgjøret - som. Tariffavtalen - det viktigste verktøyet i arbeidslivet. Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer Lønnsoppgjør i Virke Farmaceutene fører sentrale forhandlinger direkte med Virke. Forhandlingsutvalget for Virke består av de hovedtillitsvalgte i Apotek 1, Boots og for de frittstående apotekene, leder av NFF og en fra sekretariatet i NFF Saker om årets lønnsoppgjør. Nyheter. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder.

Virke - NS

 1. På denne siden finner du informasjon om lønnsoppgjøret 2020. FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Det beste stedet å lykkes med det er i sentrale lønnsoppgjør
 2. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene
 3. Lønnsoppgjør Medlemmer per tariffområde Les Unios tariffguide Les Unios tariffhistorie Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet
Privat sektor - Naturviterne

HK i Norge og Virke er enige om høyere lønn til alle. 12-timersregelen er fjernet og overenskomsten har skiftet navn til Energioverenskomsten. ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bilselgeravtalen. Resultatet et generelt tillegg til alle og økt matpengebeløp Virke har rundt 700 medlemsvirksomheter innen seksjonen Helse, Utdanning og Kultur (HUK). Utdanningsforbundet har rundt 1600 medlemmer innen HUK-seksjonen i Hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage Men høsten er også breddfull av lønnsoppgjør for andre som får sin lønn forhandlet av Fagforbundet. 20200907 140727 20200915070726. Per Flakstad. Forhandlinger med Virke om avtalen for ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere Lønnsoppgjør privat 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i privat sektor 2019. Tariffnytt 21.06.2019 Enighet i de sentrale forhandlingene med VIRKE-HUK. NITO og Akademikerforeningene i VIRKE-HUK gjennomførte sine sentrale forhandlinger den 20. juni Høstens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at vi skal forhandle både om et generelt lønnstillegg og innholdet i Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet Sammen med YS forhandler vi også med arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter

Følg med på lønnsoppgjøret 202

Fulltittel: Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom den norske legeforening og diakonhjemmet sykehus as. Tariffområde: Virke Avtalemotpart: Diakonhjemmet sykehus as (Virke) Avtaletype: Lokal særavtale Periode: 01.01.2019 - 31.12.202 Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for handel og tjenester, og har medlemsbedrifter i bransjer som helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet Nyhet, Lønnsoppgjør 01.10.2020 Busstreiken er over. Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet. Unio har 6 231 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2020. Flest medlemmer har Norsk Sykepleierforbund (2 834) og Utdanningsforbundet (1 662) Den er førende for årets lønnsoppgjør. - Resultatet i frontfaget er normgivende, Unio-organisasjonene er kommet til enighet om mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Tariffområde: Virke Lønnsoppgjøret Unio Lønn. Høyere anslag på prisveksten i 2019

Negotia

Grossistoverenskomsten Fellesforbundet - Virke

Årets lønnsoppgjør ble som vanlig innledet med det såkalte frontfaget, som legger den økonomiske ramma for oppgjøret. 4. april ble LO og andre arbeidstakerorganisasjoner enige med Virke om årets sentrale lønnstillegg. Her er resultatet i Virke-området Virke. Avtale for Begravelsesbyråer (Virke - YS/Parat) Farmasiavtalen (Virke-YS/Parat) Fritids- og opplevelsesavtalen (Virke - YS/Parat) Funksjonæravtalen (Virke - YS/Parat) Grossistoverenskomst (Virke - YS/Parat) HUK - Landsoverenkomst for barnehager (Virke - YS/Parat

Landsoverenskomsten HK - Virke

 1. For eksempel forhandler Fellesforbundet med Norsk Industri, Handel og Kontor med Virke, LO Stat med Spekter. Fellesforbundet forhandler først i lønnsoppgjøret. En sjelden gang er det såkalt «samordnet» lønnsoppgjør. Da forhandler LO med NHO for alle arbeidstakere
 2. Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler
 3. Oljeavtalen Virke tariffoppgjøret 2020 Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier 2020 Overenskomst for godstransport NLF tariffoppgjøret 2020 Overenskomst for miljøvirksomheter tariffoppgjøret 2020 Overenskomsten for bilutleie (NHO) tariffoppgjøret 202
 4. Virke-sjef: - Det siste varehandelen trenger er en populistisk LO-sjef Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen frykter et dyrt lønnsoppgjør vil forsterke krisen i varehandelen. LO-topp kontrer med å kalle Horneland Kristensen en nybegynner i lønnsoppgjøret
 5. Virke. Nedenfor kan du laste ned de aktuelle overenskomstene mellom HK og Virke. 20. februar 2014. Vedlegg dokumenter. Landsoverenskomsten 2018-2020 Bensinstasjonsoverenskomsten 2018-2020 Avtale for reiselivsbransjen 2018-2020 Bok- og papiravtalen 2018-2020.

Virke omfatter ulike typer private og ideelle virksomheter innenfor for eksempel rusomsorg, psykisk helse og omsorg, barnevern, samt ulike ideelle organisasjoner og stiftelser. Her er resultatet i oppgjøret: Sikret lønnsutvikling som i de sammenlignbare områdene LO - Virke Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO - NHO Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO - SAMFO Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO og SAMFO har i dag blitt enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn. 11. april 201 Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens lønnsoppgjør til medlemmer og tillitsvalgte. Tariff 2019: Enighet i Virke-HUK 21. juni 2019. Unio-organisasjonene kom i går i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK) Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. Her gjennomføres forhandlingene 10.-12. november. Følg med på fo.no

Nyhet, Lønnsoppgjør Vekterstreiken fortsetter etter mekling. Dagens tvungne meklingen mellom partene i vekterstreiken; NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund og PARAT førte ikke fram. Dermed fortsetter streiken som nå har pågått i en måned Årets lønnsoppgjør er i havn. Det ga 0 i generelt tillegg til ansatte med lokale forhandlinger Forhandlingene i vårens lønnsoppgjør braker løs 10. mars, og resultatet vil påvirke alle som er i jobb i Norge direkte, og alle andre indirekte. 04.03.2020 Tariffoppgjør I år er det et såkalt hovedoppgjør , som betyr at det ikke bare skal forhandles både om lønn, men også om andre rettigheter på jobb som for eksempel pensjon , arbeidstid, kompetanseløft og så videre

Virke

- Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal, på Unios nettside. Handal er leder i Utdanningsforbundet, som i likhet med Sykepleierforbundet har Unio som hovedorganisasjon. - Vi krever et prosentvis tillegg til alle Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret HK-Virke gjelder for. 03. august 2020. Landsoverenskomsten Gjelder for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer og sjåfører, også ansatte i samvirkelag (Coop). Gjelder ansatte i kiosker, bingoer og fotolaboratorier Hovedtariffavtale Virke 007 Gyldig: 01.11.2020 - 01.11.2020 Avtalens innhold: Landsoverenskomst for brukerstyrte det vil si trekkes fra ramma - i årets lønnsoppgjør. På samme måte må vi ta hensyn til glidning. Glidning er alle tillegg som gis utenom lønnsoppgjøret - som ansiennitetsopprykk, lønnsopprykk på. Lønnsoppgjør i Virke Forhandlingsutvalget for Virke består av de hovedtillitsvalgte i Apotek 1, Boots og for de frittstående apotekene, leder av NFF og en fra sekretariatet i NFF. De sentrale forhandlingene mellom NFF og Virke gjennomføres normalt i april/mai, og lokale forhandlinger for Apotek 1 og Boots i mai/juni eller tidlig på høsten - Dersom modellen med koordinert lønnsdannelse skal virke over tid, kan ikke denne tendensen fortsette, sier Øystein Dørum i NHO i en pressemelding. Lavest i varehandel og skole. Den laveste lønnsveksten finner rapporten hos ansatte i varehandelen hos Virke-bedrifter, som fikk en økning på 3,0 prosent

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. Tariffoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene normalt forhandler bare lønn, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her
 2. Tariffoppgjør Lønnsoppgjør 2019: Enighet mellom LO og Virke Resultatet av mellomoppgjøret mellom LO og Virke gir samme resultat som i NHO-området for Fellesforbundets medlemmer innen bilutleie og hotell- og restaurantbedrifter
 3. Les mer om hva et lønnsoppgjør egentlig er på Fokusområdesiden om lønnsoppgjør. LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene
 4. I tillegg til lønnsoppgjør for arbeidstakere i helsesektoren skal videre prosess for ny offentlig tjenestepensjon behandles 10. april. - Vi må komme frem til en god håndtering av medlemmenes pensjon, sier Frøyland. Det er foreløpig ikke avtalt en sluttdato for forhandlingene
 5. Hjemmekontor blir aldri normalen for alle . Hadde noen ved årsskiftet spådd at arbeidslivet 2020 skulle preges av møter på Teams, lunsj på Skype, advarsler mot å ta bussen til jobb og store deler av arbeidsstyrken på hjemmekontor, hadde trolig flere enn meg plassert spådommen i kategorien «for mye nyttårsbobler»
 6. YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget

Forhandlingsleder for Unio i Virke er Kari Tangen (Norsk Sykepleierforbund). Forhandlingslederne om årets oppgjør - Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den Forskeren ved forskningsstiftelsen Fafo er ekspert på lønnsoppgjør og arbeidsliv. Alt blir satt i spill. Det er ikke lenge siden Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke forlot riksmeklerens kontor etter å ha blitt enige om lønnsoppgjøret i varehandelen - Det er bra at Norsk Industri og Fellesforbundet også denne gang har kommet til enighet i frontfaget. Det hviler nå et stort ansvar på partene i de påfølgende forhandlingene å følge frontfagets ramme, sier NHO-sjef Almlid Årets lønnsoppgjør ble på grunn av koronakrisen utsatt til høsten, og pågår nå. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre. Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør> Lønnsoppgjøret 2018 Lønnsoppgjøret 2018. Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det har vært gjennomført forhandlinger både om tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, og det betyr at alle tariffavtalenes bestemmelser er oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres. Datoer du må merke deg. Her er datoene som er spikret som oppstart for forhandlinger om nye tariffavtaler: Staten EVA LER NILSEN. eva.ler.nilsen@lomedia.no. mandag overleverer LO sine krav i årets lønnsoppgjør, til NHO. I går forhandlet HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke om et lønnstillegg som gis før forhandlingene tar til

Dette tariffområde kalles Virke-HUK og regulerer arbeidsforholdet for deg som ansatt i en ideell virksomhet som har avtale med VIRKE. Dark Overlay. Til innhold Per 30. oktober er flere lønnsoppgjør i havn, mens noen enda ikke har begynt. Her er det du må vite Det ble ingen forhandlingsløsning i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. - Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, ,sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo. Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt var det ikke grunnlag for å komme til en løsning I forhandlingene om funksjonæravtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, forhandler Handel og Kontor (LO) i tillegg til Parat (YS). Det som fikk forhandlingene mellom Handel og Kontor (HK) og Virke til å bryte sammen var temaet lønn under sykdom, mener HK Uenigheten er stor i Handel og Kontor etter lønnsoppgjøret i varehandelen. HK-leder Christopher Beckham kaller resultatet for historisk og ber medlemmene stemme ja, mens fire tillitsvalgte i forhandlingsdelegasjonen tar til orde for det motsatte. Om de får det som de vil og medlemmene sier nei i uravstemningen innen fristen 1. oktober, blir det likevel streik i varehandelen - Dette er et resultat i tråd med frontfaget, og det er vi fornøyde med, sier første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik. Hun har vært forhandlingsleder for LO-forbundet Handel og Kontor. Finansforbundet er tilknyttet YS og sa før forhandlingene at de forventer reallønnsvekst for sine.

Tariffavtalen - det viktigste verktøyet i arbeidslivet

Forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge i årets lønnsoppgjør finner sted på Thon Hotel Opera i Bjørvika, Oslo. Partene har satt av mandag 12. og tirsdag 13. oktober til forhandlinger. - Vi forventer positive samtaler og forhandlinger som gjør at vi kommer frem til et godt resultat for våre medlemmer, sier leder av forhandlingsutvalget og [ Lønnsoppgjør Publisert 08.04.2018 Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka.

2017 ble ikke et stort streikeår, men Norsk Sykepleierforbund gjennomførte sin lengste streik noensinne. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i Abelia (som er en landsforening i NHO), måtte det fastsettes nye tariffavtaler. Sykepleierforbundet ønsket å videreføre avtalen de hadde. Abelia mente at denne avtalen ikke passet Virke; Lønnsoppgjør; Start dagen med. Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis. Meld deg på nyhetsbrevet her. Annonsørinnhold. Flere artikler. Streik i varehandelen ble avverget åtte timer på overtid.. Du kan lese mer om sammenlikning av lønnsoppgjør mot slutten av artikkelen. Lønnsoppgjøret 2016 for Farmaceutene i apotekkjeder og apotek i Virke. I årets oppgjør startet vi en prosess sammen med Virke for å se på overenskomsten for apotek, og muligheten for å lage en helt ny overenskomst

Utdanningsforbundet - Lønnsoppgjøret - Alt du trenger å

LO-Virke-oppgjøret: • Virke og LO forhandlet om lønn 3. og 4. april. • Forhandlingene omfatter 19 tariffavtaler og nær 20.000 LO-medlemmer. • HK er det største forbundet på dette området, og er med i forhandlingene tariff lønn Virke lønnsoppgjør helse helsefagarbeider spesialisthelsetjenesten Nyheter. MEST LEST: OMSTRIDT: Jan-Olav Helmo luktet ugler i mosen da han stakk nesen opp i søppelcontainere som på papiret skulle vært vasket for hundretusenvis av kroner. Werner Juvik

Lønnsoppgjør i Virke Norges Farmaceutiske Forenin

Virke: 10. - 12. november. Ettersom de sentrale forhandlingene er forskjøvet, påvirkes også de lokale forhandlingsprosessene. BF anbefaler at lokale forhandlinger legges til etter at resultat i sentralt oppgjør foreligger. Resultatet i frontfage Lønnsoppgjør i Virke til enighet. Det er nå enighet i lønnsforhandlingene innen Virke-områdene helse, utdanning og kultur. Av Finn Irgens Myking Tirsdag 13.06 2017. Del. Det opplyser hovedorganisasjonen i en pressemelding. Oppgjøret omfatter 30.000 arbeidstakere Virke. Forskerforbundet er part i flere overenskomster med Virke - Seksjon for helse, utdanning, kultur og frivillighet (HUK-området). Forskerforbundet har om lag 1 150 medlemmer som er ansatt ved virksomheter organisert i Virke I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger. Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS Om tariff- og lønnsoppgjør. Kontaktinfo ved tariffoppgjør. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Innrapportering av lønnsforhandlinger. Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure) Arbinns tariffsider. Dispensasjon fra streik. Nedkjøringsavtaler. Permittering grunnet streik Her finner du mal for permitteringsvarsel

Kan bli streik - «Skal vi danse» og «Stjernekamp» i fare – VG

Årets lønnsoppgjør - Akademikern

Tariffguide for nybegynnere. Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer i hele utdanningssystemet. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønn og arbeids­vilkår og i spørsmål om vår profesjon og utdanningspolitikk NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Protokoll Virke lønnsoppgjøret 2019. Forhandlingsutvalg. IKT-overenskomsten NHO. John Christian Hansen, distrikt Oslo/Akershus. Arvid Erga, distrikt Rogaland. Trine Hardy, distrikt Oslo/Akershus. Mette Borg, distrikt Oslo/Akershus

Et lønnsoppgjør innebærer dermed at arbeidsgiveren og de ansatte på en eller annen måte skal bli enige om hvor mye hver og en skal få i lønnsøkning. Oppgjøret i Virke. I Virke er NTLs tariffavtaler stort sett landsdekkende, og en eventuell streik er dermed også landsdekkende Tirsdag startet HK og Virke årets lønnsoppgjør. Ett av HKs krav er at alle som er omfattet av landsoverenskomsten, den viktigste tariffavtalen i varehandelen, skal få full lønn under sykdom, slik de har i Coop Klepp. HK stilte også dette kravet i lønnsoppgjøret i 2016 Virke HUK - Overenskomsten for spes. helsetjenesten. I Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet Virke -HUK har Farmaceutenes medlemmer lokal lønnsdannelse. I overenskomsten er det inntatt en bestemmelse om rett til årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling Brudd i tarifforhandlingene mellom Parat og Virke Økonomi fra E24 / / For abonnenter. Avverget storstreik ett døgn på overtid SSB spår at LO kan glede seg til bedre lønnsoppgjør ØKONOMI / / For abonnenter. Oljetopp ba om moderasjon, fikk 11 mill. i bonus.

Forklart: Dette bør du vite om lønnsoppgjøret. Nå starter lønnsoppgjøret. Her er noe av det viktigste du trenger å vite om årets oppgjør Fellesforbundet har med dette feid all tvil av banen. Selv i koronasituasjonen har det vært mulig å gjennomføre et normalt lønnsoppgjør. - Dette viser at vi er en organisasjon som evner å gjennomføre et lønnsoppgjør også i helt spesielle krisesituasjoner. Oppslutning og resultat Overenskomsten Virke - Naturviterne ble først opprettet i 2016. Etter prolongering uten endringer for perioden 2018-2020, møttes partene for første gang i høst til forhandlinger. Vi har samlet lenker til alle våre lønnsoppgjør i offentlig og privat sektor på en side: Privat sektor

Lønnsoppgjør 2019; Lønnsoppgjøret godkjent - nye minstelønnssatser Lønnsoppgjøret 2019 godkjent - her er de nye minstelønnssatsene. Nyhet, Lønn og tariff. Publisert 24.04.2019. Illustrasjonsfoto: Per Thrana Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør. lonn19. Facebook Meklingen mellom Handel og Kontor og Virke fortsetter på overtid, får NTB bekreftet. Meklingsfristen utløp ved midnatt natt til lørdag Minstelønnssatsen fra 1.april 2019 er kr. 183,70 pr. time for alle overenskomstområder. Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrif Enighet mellom LO og Virke i årets lønnsoppgjør Resultatet er, ifølge partene, økt kjøpekraft til alle, ekstra til lavlønte og en bedre AFP-ordning. Den økonomiske ramma er på 2,8 prosent, og i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret

Hotellstreiken er avverget – E24Lønnsoppgjøret 2020 – viktige datoer - ForskerforbundetFranske Riviera - wwwNyheter - Brudd i lønnsforhandlinger frontfaget - NegotiaErganeprisen 2017 - Ergoterapeutene

redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2020. Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 20. september 2019 gjenoppnevnt for en ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen er overhenget anslått til 1,0 prosent, og for ansatte i finanstjenester til 1,4 prosent Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør> Lønnsoppgjøret 2019 Lønnsoppgjøret 2019. Status . Lønnsoppgjøret 2019 er avsluttet. YS-streiken bringes inn for Arbeidsretten fordi den er tariffstridig og ulovlig 19.09.201 Virke. I Virke/HUK (helse, utdanning og kultur) er planlagt forhandlingsstart 10. Seks timer på overtid kom det til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør i staten. - Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper,.

 • Test volvo xc60 2017.
 • Bindungsunfähige männer erkennen.
 • Patent registrering.
 • Ført kryssord.
 • 1 øre 1956.
 • Locarno aktivitäten.
 • Elixia sandvika gruppetimer.
 • Matemagisk påskekrim jakten på gullegget.
 • Markiser åsane.
 • Forsinket betaling mva.
 • Gynekolog jessheim.
 • Assa norge.
 • Søke barnehageplass bærum.
 • Vaiana ausmalbilder pdf.
 • Kevin hart income.
 • 6021 innsbruck, burggraben 3.
 • Passiv grammatik.
 • Stadt neuruppin stellenangebote.
 • Davido oslo.
 • Nachtmeile lauingen schließt.
 • Stairs 7 textbook utgave 1 blabok.
 • Metropolis trier fotos.
 • Stoppe klimaendringer.
 • Heelys rullesko.
 • Romertall 101 kryssord.
 • Gynekolog jessheim.
 • Ikea ådum rundt.
 • Livet etter gastric sleeve.
 • Palmesus billetter.
 • Minnesota wild tropp.
 • Hundetrening innkalling.
 • Bowlingklot vänsterhänta.
 • Lage kalender.
 • Takanker gips.
 • Dr. quinn wiki.
 • Theater bad nauheim programm.
 • Day use stuttgart.
 • Service varmepumpe fujitsu.
 • Søramerikanere kryssord.
 • Tygram.
 • Byruter sykkel oslo.