Home

Mest kjente kongesagaen fra norrøn tid

Norrøn litteratur er diktning og litterære fortellinger på norrønt eller gammelnorsk språk fra den norrøne perioden ca. 800 e.kr. til 1350 e.kr. Norrønt språk ble skrevet og snakket i Norge, Sverige og Danmark og deretter på Island, Færøyene og Grønland.Før det latinske alfabetet kom rundt år 1000 ble svært lite nedskrevet. Det eksisterte et runealfabetet (), men det var bare. Cirka 800-1300: Norrøn tid Vi har Den mest kjente kongesagaen Romaner som Dalen Portland fra 1977, som innbrakte Fløgstad Nordisk råds litteraturpris, samt Fyr og flamme fra 1980 er blant hans mest kjente. Eksperimenter med den samfunnskritiske romanen står også Øystein Lønn. Et av de mest kjente heltediktene i Europa er det gammelengelske Beowulf fra år 1000. Mot slutten av middelalderen kommer en ny type diktning som handler mer om menneskenes utfordringer i livet. En av de første tekstene av denne typen ble skrevet av Dante Alighieri (1265-1321) En skald var en norrøn dikter, poet og historieforteller.. Skaldene arbeidet ofte for konger og høvdinger med å kvede skaldekvad og således dekorere, dokumentere og gjenfortelle historier om tidligere tiders stordåder. Kvadene handlet ofte om guder og helter, og gjerne om vikingkongene. Skaldekvad er betraktet som kunstart og de beste skaldene var meget anerkjent og fikk god betaling

Norrøn tid (ca. 800-1200) Innholdsfortegnelse. Norrøn Dette skyldes blant annet at Island ble befolket av nordmenn som rømte fra Norge fordi de ikke ville Derfor kan man se på norrøn litteratur som en felles vestnordisk kulturarv. Fortrinnsvis ble de mest kjente formene for norrøn litteratur, de islandske sagaene og. Fortellinger fra landnåmstida. Islendingesagaene er nok den mest kjente sjangeren fra norrøn litteratur.Saga (eller soge) betyr 'fortelling; noe som blir sagt fram', og sagaene blei opprinnelig framført av fortellere som rein underholdning.Ættesagaer er en annen betegnelse som blir brukt.. Islendingene er stolte av sagaene sine. Sagaene blir regnet som stor kunst og er en viktig del av. Snorrre Sturlason er den mest kjente forfatteren fra norrøn tid. Han skrev blant annet «Den Yngre Edda» og «Heimskringla». Det finnes mange typer norrøn litteratur. Noen sagaer ble lagd for å underholde, noen var helt sanne (ifølge dem som fortalte dem), kjærlighetssagaer, og noen kongesagaer Vennskap i norrøn tid bygget på gjensidighet. Men ikke helt som idag, - Den er gammel og knytter seg delvis til at man i årene fra rundt 1900 til 1980 var mest opptatt av lovene. Job, også kjent fra Bibelen, er der Guds beste venn. Av Mari Kildahl. Start studying Litteraturhistorie - Norrøn tid (ca. 800-1200).. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Snorre Sturlason (1179-1241) var en av de mest kjente forfatterne som vi har fra norrøn tid. På den tiden var han mer kjent for å være en av de mest mektigste og rikeste på Island, mens nå i dag så er han mest kjent som forfatter Herulerkongen Rodulv (kjent fra Jordanes goterhistorie) var en vestnorsk konge som hersket over et rike som strakte seg fra Grenland i Telemark til Romsdalen (Kåre Arnstein Lye, 'Jærboka', bind 3, Dreyer/Oikos 1981, side 179). I året 551 fór han sør til Italia til goterkongen Teodorik den store. Les mer om Herulerne på egen side

Under ser du flere oppgaver til norrøn tid. Oppgavene er utarbeidet av Charlotte S. Systad ved Stovner vgs. Introduksjonsfilm til vikingtiden Tegneoppgave om det norrøne verdensbildet Tegn opp Yggdrasil med de tre nornene og et spinnehjul på tavla. Sirkelen rundt er Åsgård. Tegn inn et langhus, Valhall, og skriv opp navnene på 5-6 av d Voluspå er for eksempel ikke kjent i skriftlige kilder før 1200-tallet, så strengt kildekritisk kan en innvende at eddadiktet neppe er noen god kilde for religionen i norrøn tid på grunn av faren for forurensing av og blanding med nyere materiale Han er den mest kjente forfatteren fra norrøn tid; Hans mest kjente verk er Heimskringla, også kalt Norges kongesagaer. Hvorfor mener mange at Snorre var en lite pålitelig kilde som historiker? Han holdt på med fri diktning. Hans egene meninger kunne kommet fram i hans sagaer

Norrøn litteratur - Wikipedi

Mange av de meste kjente tekstene fra norrøn tid er skrevet ned på Island, hvor man hadde særlig mange som behersket kunsten å skrive. Språket tekstene er skrevet på er norrønt, et språk man snakket i Norge frem til rundt midten av 1300-tallet Vi kjenner til omkring 250 skalder fra den norrøne perioden, hvor den mest kjente er Egil Skallagrimsson. Det sies at han begynte å kvede allerede da han var tre år. I en annen historie fortelles det om hvordan det tøylesløse gemyttet hans fikk han opp i konflikt med kong Eirik Blodøks Folkediktning er muntlig overlevert diktning uten kjent forfatter. Folkediktningen har mange sjangere, som ballade, folkeeventyr, gåter, ordspråk og sagn. Folkediktningen skiller seg ut fra annen litteratur først og fremst ved at den i sitt opphav var en muntlig diktning, og ved at den ikke er skrevet av en navngitt forfatter. I tidens løp har folk diktet om på tekster de en gang har hørt Den mest kjente formen fra norrøn tid er sagaene, som deles i to typer: kongesagaer og ættesagaer Sagaen om Olav den hellige. I år er det 1000 år siden Olav Haraldsson startet reisen rundt i Norge for å la seg velge til konge. Her er historien om Olav den hellige . VGSkole: Norrøn litterat Norrøn litteratur. Norrøn litteratur er muntlig overleverte dikt og fortellinger fra vikingtiden, som ble nedskrevet på 1200-tallet. De tre viktigste norrøne sjangere er eddadikt, kvad og sagalitteratur. Det meste av disse tekstene skrives på Island, men vi regner det som begynnelsen på norsk litteraturhistorie

Norrøn religion: 'Norrøn tid' kan deles inn i en 'eldre' (793 - ca. 1050) og en 'yngre' (ca. 1050 - 1350) periode. Den eldre delen ble dominert av norrøn mytologi og norrøne verdier og normer. Årstallet for den eldre periodens begynnelse er valgt fordi det mest kjente av de første vikingangrepene på England fant sted det året De gir få opplysninger om hvordan man praktiserte norrøn mytologi som religion. Man pleier å dele opp gudediktene i fortellende dikt og kunnskapsdikt, avhengig av om de formidler kunnskap eller om de har en bestemt historie å fortelle. Voluspå og Håvamål er de to mest kjente kunnskapsdiktene. Hovedpersoner i gudedikten Norrøne navn fra Vietnam. I noen tilfeller er det kanskje enda mer tilfeldig at et barn har et mytologisk navn. - De fleste som heter Ty og Ve, som begge finnes i norrøn mytologi, har dem som et vietnamesisk navn, sier Utne. Disse foreldrene har med andre ord neppe studert den norrøne mytologien på jakt etter det rette navnet Norrøn tid, 700-1300 . Vikingtida: Vikingtida varte fra ca. 700-1050 e. Kr. Vikingene var mest kjent for å plyndre, sloss og brenne. Det første stedet vikingetoktene gikk til var Lindisfarne i England. De reiste med langskip mot kysten av Irland og Skottland

Ideen om vikinger iført hjelmer med horn på kom fra 1800-tallsoperaen Nibelungens ring av Richard Wagner. Denne operaen spilte tungt på norrøn mytologi ved å tilpasse figurer fra de norrøne sagaene. Det var Carl Emil Doepler, en kostymedesigner, som lagde hornhjelmene til vikingfigurene i stykket på 1870-tallet Oversiktsartikkel om norrøn religion. Religionen i vikingtiden kalles i norsk fagtradisjon for norrøn religion. Vikingtiden regnes vanligvis som perioden mellom år 750/800 og 1050. Den øvre grensen markerer religionsskiftet fra hedendom til kristendom som tradisjonelt danner epokeskille mellom vikingtid og middelalder. Da ble den før-kristne religionen forbudt ved lov, mens kristendommen.

Kap 3 Norrøn tid 750 - Sammendrag Tekst i tid og rom norsk språkhistorie. Norge er Gamalnorsk homiliebok den mest kjente. Denne versjonen er fra like etter 1200, men inneholder avskrifter av tekster som trolig var skrevet før 1150 Under en kåring av Norges beste bøker gjennom historien, dukket det opp både gamle klassikere, diktsamlinger og romaner. Voluspå ble kåret til den beste norske boka noen gang. Vulospå er ingen roman i klassisk forstand. Dette er en gammel historie fra Norrøn tid, som forteller om en volve og hennes syner. En volve var en sannsigerske, en som kunne se fremtiden

Norges litteraturhistorie - Store norske leksiko

Snorri Sturluson, født ca 1178 - død 1241 er den mest kjente historiker fra norrøn tid.Han var islandsk høvding, historiker & skald. Snorre skrev sine historiske verker mellom 1220-35. Mest kjent er Snorres kongesagaer - en slags Norgeshistorie - gjerne kalt Heimskringla.Bibelen & Snorre er sannsynligvis de to bøkene som vi finner i flest norske hjem Norrøn religion, myter, kilder og bilder. Ti nye e-bøker er lagt ut, og det nærmer seg nå femti bøker som dekker det meste når det gjelder norrøn religion. På grunn av bøkenes alder har opphavsretten gått ut, og de kan derfor fritt legges ut på internett I 1643 fant en islandsk biskop en gammel skinnbok med de fleste diktene vi kjenner fra norrøn tid, med unntak av skaldediktene. Denne boka ble skrevet på 1200-tallet, men gikk så tapt. Ingen kjente til innholdet før boka altså ble funnet igjen 400 år senere. Biskopen som fant boka, kjente til Snorre Sturlasons bok om skaldskap, Edda

Norrøn tid (750-1350) Skole er digg

Kva skulle barnet heite i norrøn tid? Året er 1337. Sigríðr, Gudrún og Ingibjǫrg er dei tre mest populære jentenamna. Sigurdr, Jón og Óláfr utgjer topp tre blant gutane -mest kjente forfatteren fra Norrøn tid. Den Yngre Edda (ca 1220) # #-basert på den Eldre Edda-en av de viktigste kildene til norrøn mytologi. Presenterer en konges liv kronologisk-forteller det som er verdt å vite-dramatiske og illustrerende episoder fra live Snorre Sturlason levde fra 1179 til 1241. Han var fra høvdingslekt og glad i rikdom og makt, noe som førte til at han arbeidet seg opp til å bli Islands rikeste og mektigste mann på den tida. Han var kjent som høvding, ikke forfatter, så selv om Snorre står bak to av de mest kjente Den mest omfattende sagaoversettelsen fra eldre tid var det Peder Claussøn Friis som sto bak. Første del av oversettelsen, som omfatter tida fram til 1177 (dvs. Heimskringla), var ferdig i 1599, og annen del, til og med Håkon Håkonssons saga, få år seinere

Snorre Sturlason (1179-1241) er den mest kjente forfatteren fra norrøn tid. På sin tid var han mest kjent som høvding en dikter, og var den rikeste og mektigste mannen på Island; Snorres mest kjente og viktigste verk var: - Den yngere Edda - Snorres konge saga; Andre viktige sagaer jeg kjener til: - Fornaldarsagaene - Riddersagaen Er den mest kjente forfatteren fra norrøn tid. Han ble den rikeste og mektigste på Island, og han var mest kjent som høvding enn som dikter. Han har skrevet to viktige verk. Den ene er Den yngre Edda, der han forklarer hvordan verden ble skapt og om den norrøne mytologien. Den andre er Heimskringla. Share this Fra norrøn tid til kristendom Gjennom kontakten md Europa, kom kristendommen til Norge. Tor, Odin og de andre norrøne gudene ble erstattet av Hvite krist. dette skjedd over lang tid. vi regner Olav Haraldsson som den som innførte kristendommen. etter at Olav døde ble han dyrket som helgen, og fikk navne den hellige. i denne perioden fikk innføringen av kristendommen en stor betydning Study Norrøn Litteratur flashcards from Oda :)'s Rjukan vgs class online, Den inneholdt dikt om guder og helter fra gammel tid. hvor den mest kjente er Egil Skallagrimsson 26 Kjennetegn på ættesamfunn: Mannssamfunn med krigerideale

Skald - Wikipedi

Njålssoga sammendrag. Njåls saga er den største og mest berømte av islendingesagaene. Den er bevart i en rekke manuskripter, det eldste fra omkring 1300. Handlingen foregår for det meste på Sør-Island i tiden rundt år 1000, og skildrer overgangen mellom hedenskap og kristendom i landet.Njåls saga ansees nå for å være forfattet omkring 1280 Study Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350 flashcards from Ken Sparby's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Frøya er en av de mest kjente gudinnene innen norrøn mytologi, og blir som oftest forbundet med kjærlighet, sex, skjønnhet, fruktbarhet og gull, samt krig og død. I de fleste avbildninger av Frøya kan man se henne i vognen sin, som blir dratt av to katter. Hun er også ofte sammen med villsvinet sitt, Hildisvini,Read Mor Norrøn mytologi er et vanlig navn på den førkristne religionen i Norge, som gradvis ble erstatta av kristendommen i løpet av 900- og 1000-tallet. Det finnes også en moderne utgave av denne religionen, med etablerte trossamfunn. I denne artikkelen vil fokuset være på det opprinnelige trossystemet slik vi kjenner det fra ulike kilder, mens dagens religion omtales under åsatru

Norrøn mytologi. Veien mot nord for eksempel i Ibn Fadlans beretning fra en reise til Bulgar i år 922 og i Ibn Rustahs geografibok fra omtrent samme tid. Men alt i alt er som grener og kvister. I disse monologene vil vi møte både kjente og mindre kjente skikkelser. Vi vil leke at de kan snakke til oss. Vi skal skrive en faktatekst om litteraturhistorien i Norge, men først skal vi si litt om det historiske på den perioden. Altså 750- til 1350- tallet (norrøn tiden). Vikingtiden varte fra 800- til 1030- tallet. Mange trodde at vikingene var blodtørstige krigere som bare herjet og plyndret. Vi vet nå at de også reiste u Menneskene tilpasset den til sine egne liv og omgivelser. Navn ble endret så de ikke skulle være for fremmede, steder de kjente ble til gudenes bosteder, og tradisjonene ble valgt ut slik at man beholdt det mest grunnleggende ved sine egne gamle tradisjoner og tok til seg det som fenget dem mest fra historiene til de nye

Video: Norrøn tid - Studienett

Den mest kjente forfatteren fra norrøn tid var Snorre Sturlason fra Island. Snorre var en av de største sagaforfatterne og er mest kjent for Heimskringla som var en samling på 17 sagaen om norske konger (Jfr. norrøn ordbok, Det Norske Samlag = jólmánaðr - måneden fra midt i desember til midt i januar.) Vi vet ikke særlig mye om julefeiringen i norrøn tid, men det er god grunn til å tro at jula i hedensk tid, i alle fall delvis, bygde på offer- og grøderikdoms- tanken

Norsk - Islandske ættesagaer - NDL

Litteratur fra norrøn tid til ca 1850 No teams 1 team 2 teams 3 teams 4 teams 5 teams 6 teams 7 teams 8 teams 9 teams 10 teams Custom Press F11 Select menu option View > Enter Fullscreen for full-screen mod Han er mest kjent for idylliske genrebilder og landskap fra Grez-oppholdet i første halvdel av 1880 årene, utført i en inntagende lys og luftig akvarellmanér. Han malte også norrøne motiver, bl.a Midtvinterblot, 1915, Statens konstmuseer, Stockholm Hvilke personer eller historier fra norrøn tid kjenner du? Førlesingsoppgaver. Sagaen er tett og fast, og likevel full av saft oldtiden og den nyere tid: tidlig middelalder fra 500-1000. høymiddelalder. fra. 1000-1300. senmiddelalder. fra. 1300-1500. er de tre mest kjente Kva skulle barnet heite i norrøn tid? Året er 1337. Sigríðr, Gudrún og Ingibjǫrg er dei tre mest populære jentenamna. Sigurdr, Jón og Óláfr utgjer topp tre blant gutane. Professor Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger forskar på namn

Leser du og lytter til en gammelnorsk utgave av Fader vår, skjønner du med en gang at det har skjedd store endringer i språket vårt fra norrøn tid fram til i dag. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvilke endringer som fant sted i språket vårt etterhvert som det utviklet seg fra norrønt til moderne norsk Bratsberg gård var høvdingesetet i norrøn tid, og fra slutten av 1000-tallet var Dag Eilivsson kongens lendmann. Dag Eilivsson skal ha vært med kong Sigurd Jorsalfar på pilgrimsferd til Jerusalem. Han var en av tidens mest kjente vikingehøvdinger, og ble gravlagt på klosteret i 1161 Håkon jarls saga er den sjette av kongesagaene i Snorre Sturlasons Heimskringla, etter Ynglingesagaen, Halvdan Svartes saga, Harald Hårfagres saga, Håkon den godes saga og Eirikssønnenes saga.Snorres kongesagaer er skrevet på Island på 1220-tallet og handler om de norske kongene fra de eldste tider til Magnus Erlingsso Påskesymbolene kommer fra hedenske skikker, lenge før Jesu tid. pinse og St. Hansaften som de mest kjente. Den 2000 år gamle historien fra Jerusalem er blitt påskens relativt nye innhold Vi kaller perioden for norrøn tid, og vi snakker om norrønt språk, norrøn litteratur. og norrøn mytologi. Litteraturen var svært rik og mangfoldig. Voluspå, Havamål og Trymskvida mest kjente gudedikt. Diktene om Sigurd Fåvnesbane (= Drakedreperen) viktigste heltedikt. Allitterasjon (bokstavrim) Snorre Sturlason

Vi har få samtidige kilder om norrøn tro, runeinnskriftene forteller lite. Først i kristen tid, ikke minst fra Island, får vi nedtegnelser av dikt som antas å ha sin opprinnelse i denne perioden. Historikere har også vært interessert i gamle stedsnavn med norrøn opprinnelse, som Torshov i Oslo. Kilde: SNL.n Blant de mest kjente misbrukerne er Adolf Hitler, Vidkun Quisling, og i nyere tid den høyreekstreme organisasjonen Vigrid. Hitler brukte både runer, norrøne navn og symboler, og bilder av «sterke», blonde vikinger i sin propaganda for at den ariske rasen var den overlegne kulturelle rasen Tidsepokene - fra norrøn tid til i dag (2019) Boka er lagt opp kronologisk. Etter et kapittel om begrepet skeiv, og skeiv teori, og forfatterens eget ståsted, er første historiekapitlet en grundig gjennomgang av lover og forordninger, og presentasjon av noen rettsforfølgelser Statuer og helgenbilder fra den katolske tiden ble fjernet fra kirkene, noen ble ødelagt. Å be til Maria og andre helgener var ikke tillatt. 1600-tallet. 1600-tallet kalles ortodoksiens tid eller rett lære-tid. Det var en veldig streng tid da det bare var Bibelen som kunne fortelle hva som var rett - ikke tradisjonen, fornuften eller. Til Henrik Wergeland! (1830) Diktet ble trykt i Morgenbladet nr. 227 15/8 1830 og er Welhavens første trykte dikt. Den direkte foranledning må ha vært Henrik Wergelands Skabelsen, Mennesket og Messias som kom ut 6/7 1830, med tittelbilde litografert etter en tegning av Welhaven. Om omstendighetene da diktet ble til, forteller bokhandler Johan Dahl i «Minner om samtidige», 1943, s. 58-60

Den mest kjente forfatteren fra norrøn tid er islendingen Snorre Sturlason (1178-1241). I sin egen tid var han kjent som en stor høvding og lovsigemann på Island Triva og fun facts om Norge, nordmenn og vikingene - fra A til Å på noen få minutter. Amerika. Ble visst nok oppdaget av Columbus i 1492. Vel, vel. Leiv Eiriksson, Leiv den hepne (betyr, heldige) var en norrøn oppdagelsesreisende Liste over kjente ulver inneholder både virkelige ulver (arter), Virkelige ulver. Ulv (Canis lupus) er den mest vanlige ulvearten og den som har flest underarter, deriblant vanlig ulv som finnes i Norge. Etiopisk ulv (Canis simensis) er den mest sjeldne ulvearten og den eneste Ulver fra norrøn mytologi: Fenrisulven.

NORRØN TID OG LITTERATUR Norskblogge

Vennskap viktigere enn slektskap i norrøn tid - Institutt

Det mest kjente sitatet fra loven er «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes» Titlestad ser raske raid med vikingskip, som det mot Lindisfarne i 793 og etter hvert andre steder i dagens Storbritannia og Frankrike, som en del av en forsvarsstrategi De mest kjente er Volusp , H vam l, Rigstula og Trymskvida. Det er 10 gudedikt i Den eldre edda. I Volusp , som betyr volvens (sp kvinnens) syner (eller sp dom), greies det ut om de siste tider. Da skal verden g under i Ragnarok, og en ny, gr nn jord skal stige opp og best til evig tid Norrøn tid Vikingene (ca. 700-1050) Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Norrøn tid VOLUSSP Å Forfattaren I det Kva Edda tyder, er usikkert, men mest sannsynleg oldemor. Altså Dei gamle oldemorsdikta. I denne samlinga finn ein gude- og heltedikt. Dei stammar i all hovudsak frå førkristen tid. Det har fått nokre til å tenke at forfattaren må ha kjent til kristendomen

Andre kjente utøvere av tamreindrift, som Turi år 1680 (fra Jukkasjærvi, lensmannsslekt), Kemi år 1700 (fra Kemi), Gaup år 1724 (fra Kemi), Eira år 1726 (fra Sverige), Sara år 1710 og 1730 (fra Jukkasjærvi), Tornensis år 1720 (fra Øvre Torneå, stor presteslekt som gikk over til reindrift) Siri år 1730 (fra Kuusamo), Hætta år 1750 (fra Øvre Torneå, opprinnelig tysk (Hinderson. Stallar eller stallare (norr.stallari, frå latin stabulum, 'stall') var ein høgtståande embetsmann i nordiske kongar sin hird i norrøn tid.. Opphavleg var stallaren stallmeister og den personlege livvakten til kongen. Som regel vart stallarar rekrutterte blant hersane.Stallarane var difor gjerne menn som var vist stor tillit. Ein av dei mest kjende stallarane frå sagalitteraturen var.

Litteraturhistorie - Norrøn tid (ca

Når var norrøn tic tac. Norrøn er betegnelsen på samfunnet og kulturen i Norge og på Island fra rundt år 800 til 1350. Betegnelsen brukes også på den norskættede befolkningen på Færøyene, Shetland, Hebridene, Man og Orknøyene i samme periode. Dette er altså et historisk og kulturelt begrep Skal elevene jobbe med norrøn tid? Hva med å tegne det norrøne verdensbildet, lage tegneserie av Trymskvadet eller se en film for å bli bedre kjent med vikingtiden? Vi har satt sammen tre enkle oppgaver som kan fungere som en inngang til temaet, og en litt større skriveoppgave om Håvamål. Alle oppgavene finner du her

Det første kjente eksempel på dette er de såkalte Christian Pedersens ekserpter, som ganske sikkert har blitt til i dette miljøet i 1530-årene. Det er også som sagaoversetter at Mattis Størssøn er mest kjent. Hans oversettelse er trolig fra 1540-årene og altså eldre enn Laurents Hanssøns Skandinaviske eventyrforfattere Det er liten tvil om hva som er den mest omfattende, største og viktigste samlingen av norske folkeeventyr. Serien med det generelle navnet Norske Folkeeventyr er en samling av ulike myter, sagaer og eventyr som har blitt fortalt fra generasjon til generasjon rundt omkring i landet. Det er de velkjente herrene Asbjørnsen og Moe som utførte den vanskelige.

Norrøn tid og litteratur litteraturhistori

NORSKE KONGER - FRA SAGN OG MYTER TIL HISTORIE - Arild Haug

 1. Snorre Sturlason (1179-1241) var en av de mest kjente forfatterne som vi har fra norrøn tid. På den tiden var han mer kjent for å være en av de mest mektigste og rikeste på Island, mens nå i dag så er han mest kjent som forfatter. Snorre Sturlason har skrevet blat annet Den yngre Edda
 2. Oversikt over de viktigste guder og gudinner i norrøn mytologi II. Etter hans navn sier en også om en veltalende mann eller kvinne at han eller hun er en brag . Dette navnet fikk de fordi Æsene var av Chandra-vamsa, månefolket som. Egerkrans forteller de mest kjente historiene fra norrøn mytologi
 3. Frieri, ekteskap og allianser i norrøn tid Publisert 17. juni 2019 15:06 Diskusjon og refleksjon etter oppleggene Frieri, ekteskap og allianser og Jomfru Kristins reise til Spania
 4. kjente bygninger er bygd i historismens tid, og her kan du bli kjent med arkitekturen og bakgrunnen for hvordan byen ble til. På nettstedet finner du filmopptak, bilder, intervjuer, tekster, oppgaver, reportasjer og nyttige klipp fra NRKs arkiv. Vi takker for velvillig utlån av bilder, særlig gjelder det Nordenfjeldske Kunstindustrimuesum, Pete
 5. En annen av de mest kjente gudene innen norrøn mytologi, er Odin. Odin assosieres med et svært bredt spekter av egenskaper, inkludert visdom, helbredelse, død, kunnskap, poesi, runealfabetet og adel. Han er også kjent for å være mannen til gudinnen Frigg, som er kjent som kjærlighets- og skjebnegudinnen. Sammen har de to sønnen Balder, somRead Mor

Vi forestiller oss norrøn tid - Gyldendals norskblog

Snorres mest kjente verk er Heimskringla og Den Yngre Edda. Navnet Heimskringla kommer av det norrøne Kringla Heimsins , som betyr den runde jordskiven. Boka inneholder 17 kongesagaer og gir en historisk framstilling av de norske kongene i norrøn tid fram til 1177 «Rolandskvadet» er det mest kjente eksemplet på fransk heltediktning fra 1100-tallet (fransk: Chanson de Roland). Kvadet forteller om kong Karl den stores kamp mot de muslimske sarasenerne* i Spania og Frankrike på 700-tallet På hvilke måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen Mest kjent er nok teorien som trekker en linje fra korsfarertidens tempelriddere til dagens frimurere, eller at frimureriet oppstod i de såkalte losjehyttene i middelalderen, er en annen teori

Norrøn mytologi - kilder og kildeskrifte

Snorre Sturlason er den forfatteren som er mest kjent fra norrøn tid. Han var den mannen som ble rikest og mektigest på Island, og var mer kjent som høvding enn som dikter i sin tid. Men den dag i dag, er han mest kjent som dikter. Han har skrevet to verk som står veldig sentralt i den norrøne litteraturen Skaldekvadene var populære, og de mest kjente skaldene er Egil Skallagrimsson (ca. 910-990) og Sigvat Skald (ca. 995-1045). Kvadene til Sigvat skald finnes blant annet i sagaen om Olav den. Fluesopper (latin Amanita) er en slekt i gruppa skivesopper.De fleste av fluesoppene er giftige, og grønn og hvit fluesopp er dødelige. Den mest kjente typen, rød fluesopp, er lett å kjenne igjen mens enkelte av de andre kan forveksles med matsopp og dermed kan være farlige for ukyndige sopplukkere. 95 % av alle dødsfall fra sopp skyldes fluesop At en av de mest vellykede norske emigranter dro til Argentina. Og han var mannen som hjalp Roald Amundsen mens han ventet på å bli fraktet fra Antarktis. Jeg har ikke sett Amundsen film så da vet jeg ikke om han nevnes der. Her siterer jeg fra en.. Islendingesagaene er den mest kjente sjangeren fra den norrøne tiden. Du skal vise at du forstår Øverlands tekst og har kunnskaper om språkdebatten på hans tid. og påskynde eller hindre videre utvikling. Det har man mange eksempler på fra norrøn tid til i dag

Norsk Flashcards Quizle

Norrøn tid var fra ca. 700 til 1350 e. kr. og innkapsler vikingtiden. Francesco Petrarca var en dikter fra Italia som er meste kjent for diktsamlingen Canzoniere. Giovanni Boccaccio var også fra Italia og hans mest kjente verk er novellesamlingen Dekameronen og diktet Il Filostrato Ifølge en NOU utredning fra 1994 av forsker ved Nordisk Samisk Institutt Steinar Pedersen så er samene den først kjente etniske gruppen i Finnmark.. Utrag av flere punkter: Det geografiske området som i dag kalles Finnmark, kommer av det gammelnorske ordet Finnmork. Det betyr samenes land Norrøn gudelære. I vikingenes jernalder i Øst-Finnmark og på Kola viser en avansert kulturform og peker framover mot den samiske kultur vi kjenner fra historisk tid. Selv om fiske og fangst fremdeles var hovednæringen, finnes det urnordiske lånord for ull, Mest kjent er likevel Ottars beretningtil kong Alfred av England i år 890 Navnene er hentet fra to av de mest kjente våpnene i norrøn mytologi. - Da han ble pågrepet på Utøya hadde Brevik to våpen på seg. Det ene var en 9 mm Glock 17-pistol, det andre en. Første språket vi finner i Norge var fra rundt 700- og 1150-tallet, perioden vi kaller for eldre norrøn tid. Norrønt språk på den tiden besto av runerekker med 16 tegn og hadde 4 kasus, verbbøyning i person, tall, tid og modus. Ordstillingen var friere enn i moderne norsk. På 1000-tallet kom det latinske alfabet til Norge

Norrøn litteratur - Daria

 1. Mest kjent er han kanskje for sitt 26 år lange samarbeid med Odd Børretzen. Fra dette samarbeidet er det Noen ganger er det all right fra 1984 som er mest lagt merke til. Denne musikken, sammen Børretzens tekst, resulterte i Spelemannspris for årets låt i 1997 og tidenes norske hit i 2002
 2. nemynten Tor, innleder du samtidig komplettsettet «Vikingarven 793-1066». Her får du muligheten til å bli kjent med noen av våre meste kjente skikkelser i den norrøne mytologi - slik du aldri har sett det før! Settet består av kun 5 sølvbelagte
 3. Han er mest kjent som forfatter av Den yngre Edda og Heimskringla (Snorres kongesagaer - et av Norges viktigste bokverk. Snorre medvirket også til at Island kom under den norske kongen i 1262. Den yngre Edda - også kalt Snorre-Edda - er gjengitt i et islandsk håndskrift fra 1666
 4. Middelalderen var en periode, eller bedre sagt en tid mellom antikken og renessansen, som kan beregnes varte fra 500- 1500 etter vår tidsregning, e.Kr i Europa. Litterær sett, er det definert som en mangfoldig tid, nemlig fordi mye skjedde i ulike deler av Europa, med mangetype litteratur, ikke bare det klassiske historiene om riddere, prinsesser og drager, selv om disse også var relevante
 5. st kan vi takke islendingene for vår mest kjente vikingsaga, Snorre Sturlasons Kongesaga. Skal du reise til Island kan det være lurt å også se andre steder enn bare Reykjavik
 6. Men fra et fotball-liv basert på forkjærlighet for Gutan må vi innrømme at dette Ull/Kisa egentlig ikke kom inn i vår bevissthet før nå de senere årene der Ull/Kisa kom opp på nivå to. Før den tid var - og er - Jessheim bare et sted man drar forbi. Og mest kjent er kanskje fortsatt Møbelhandleren fra Jessheim
 7. dre, er det nok nemlig mest vanlig at man gir barna sine navn fra de mytologiene som føles nærmest. Bakgrunn i mytologi og kristendom

Et hardt treningsprogram er ikke noe nytt. Kongsspegelen anbefaler trening med tunge våpen seks dager i uken. Men idrett i norrøn tid omfattet også åndelige aktiviteter. Kronikk av Magnus Rindal i Aftenposten 2.5. 1993. Kronikkforfatteren er professor i nordisk middelalderkultur ved Universitet i Oslo

folkediktning - Store norske leksiko

 1. Kjente sagaer - liste over islandske sagaer og fortellinge
 2. norrøn litteratur - Videoteke
 3. VGSkole: Norrøn litteratu
 4. Gudedikt og heltedikt i norrøn litteratu
 5. Velg navn fra mytologien - Klikk

Litteraturhistorie - Daria

 1. 9 Viking Fakta fra Norrøn Mytologi som er faktisk gal
 2. Norrøn religion Religioner
 3. Kap 3 Norrøn tid 750 - Sammendrag Tekst i tid og rom norsk
 4. De fem beste norske romanene - fortellerscenen
 5. Tid & rom: Snorre for bar
 6. Norrøn Mytologi - norrøn religion, myter, kilder og bilde
 7. Norrøn litteratur: Utskrif